No
No
 

Tilintarkastustuomioistuin on perustamisestaan lähtien johdonmukaisesti edistänyt yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa.

Kahdenvälinen yhteistyö EU:n varojen tarkastuksessa

EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tilintarkastuselimet toimivat luottamuksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa säilyttäen. Tilintarkastustuomioistuimen ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten yhteistyö alkoi, kun tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna , ja se on lisääntynyt vuosien mittaan.

Monenvälinen yhteistyö yhteyskomitean tasolla

Tilintarkastustuomioistuin tekee aktiivista yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa yhteyskomitean puitteissa.
Vuosittain kokoontuvaan yhteyskomiteaan osallistuvat jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Komitea edistää yhteistyötä sekä ammatillisen tietämyksen ja kokemusten vaihtoa EU-varojen tarkastamisen ja muiden EU-asioiden alalla. Jatkuvia yhteyksiä pitävät yllä kunkin tarkastuselimen nimittämät yhdyshenkilöt. Yhteisiä kantoja ja käytäntöjä valmistelemaan on perustettu työryhmiä ja verkostoja.

 

Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten verkosto

Tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten kanssa helpottaakseen säännöllistä tietojenvaihtoa, kehittääkseen tarkastusmenetelmiä ja edistääkseen ammatillista koulutusta. Yhteistyökumppanina on SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), joka on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja EU:n yhteinen aloite.

Keskeinen yhteistyön väline on EU-jäsenyyttä hakevien maiden ja mahdollisten hakijamaiden ylimmistä tarkastuselimistä muodostuva verkosto, joka toimii samaan tapaan kuin yhteyskomitea. Verkoston puitteissa on vuosien mittaan järjestetty säännöllisesti ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja yhdyshenkilöiden kokouksia sekä työryhmiä, seminaareja, workshop-tapaamisia ja rinnakkaistarkastuksia. Verkoston päätavoitteena on edistää tarkastusmenetelmien ja -tekniikoiden soveltamista kansainvälisten standardien ja parhaiden EU-käytäntöjen mukaisesti.

network  

Linkit

EU:n ylimmät tarkastuselimet
Ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten verkosto