Yes
No

Jäsenvaltiot voivat luottaa EU:n tukeen sellaisen yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan laadinnassa, joka perustuu solidaarisuuteen, muuttovirtojen tehokkaaseen hallintaan, EU:ssa asuvien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeudenmukaiseen kohteluun sekä toimenpiteisiin laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjumiseksi. ​