Yes
No

Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut vastaamaan ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin niin tarkastustyössä kuin työnantajana. Uskomme, että jokaisesta pienestäkin teosta on apua ja että kaikilla toimilla on suora vaikutus kestävämmän maailman rakentamisessa.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä ympäristöaloitteistamme:


  • Mehiläishoitokerho antaa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle mahdollisuuden hoitaa sen alueella olevia mehiläispesiä ja hankkia käytännön kokemusta mehiläishoidosta. Tuotettua hunajaa käytetään pääasiassa tilintarkastustuomioistuimen edustustarkoituksiin.


  • Tilintarkastustuomioistuimen puutarhayhteisö hoitaa toimielimen alueella olevia kukkapenkkejä ja vihannestilkkuja. Yhteisössä henkilöstön jäsenet voivat myös vaihtaa siemeniä, minkä tarkoituksena on lisätä tietoisuutta biologisesta monimuotoisuudesta ja permakulttuurista.


  • Paikallisen kansalaisjärjestön kanssa on solmittu nelivuotinen yhteistyö vapaaehtoisen puiden istutustoiminnan toteuttamiseksi maa-alueella Luxemburgissa.


  • Tilintarkastustuomioistuin tarjoaa henkilöstölleen Luxemburgin vel’OH!-pyöränvuokrausjärjestelmän jäsenyyksiä.


  • Tilintarkastustuomioistuin tarjoaa muovin käytön vähentämiseksi henkilöstölleen uudelleenkäytettäviä ruoka-astioita ja vesipulloja noutoruokaa ja juomavettä varten.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS). Se on hallinnointiväline, jolla arvioidaan organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoa, raportoidaan siitä ja parannetaan sitä. Lisätietoa EMAS-järjestelmästä tilintarkastustuomioistuimessa on tällä sivulla.​