Yes
No

​Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki avoimen datan politiikkaa ja asiakirjojen uudelleen käyttämistä koskevan päätöksen 6-2019 tavoitteenaan parantaa tiedonkulkua tilintarkastustuomioistuimen ja suuren yleisön välillä sekä helpottaa laaja-alaista tietojen uudelleenkäyttöä (1 artikla).

Tässä yhteydessä Euroopan tilintarkastustuomioistuin sitoutui asettamaan hallussaan olevat asiakirjat saataville internetiin avoimessa ja koneellisesti luettavassa muodossa aina kun tämä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 

 Tähän osioon sisältyviin kertomuksiin liittyy datajoukkoja, jotka on tuotettu avointa dataa koskevan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Kertomuksissa esitettyä dataa koskevat tiedot on niin ikään julkaistu. Mahdollisuuksien mukaan on annettu tiedot myös käytetyistä datalähteistä sekä sovelletuista menetelmistä ja laskelmista.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta peräisin oleva avoin data on saatavilla myös EU:n avoimen datan portaalin data.europa.eu kautta. Portaalissa julkaistaan myös muista EU:n toimielimistä, elimistä ja virastoista sekä EU:n jäsenvaltioista peräisin olevia datajoukkoja.