Yes
No

​Tilintarkastustuomioistuin on INTOSAIn ja sen Euroopassa toimivan alueellisen järjestön EUROSAIn aktiivinen jäsen. Näin tilintarkastustuomioistuin on aktiivisesti mukana kehittämässä julkishallinnon tarkastusta koko maailmassa.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) on Yhdistyneisiin kansakuntiin tai sen erityisjärjestöihin kuuluvien maiden ylimpien tarkastuselinten ammattialajärjestö. INTOSAIhin kuuluu nykyisin 195 täysjäsentä (joista tilintarkastustuomioistuin on ainoa ylikansallinen elin), viisi assosioitunutta jäsentä (kansainvälisiä organisaatioita) ja kaksi liitännäisjäsentä. INTOSAI kuuluu Yhdistyneiden kansakuntien tukiorganisaatioihin.

Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 1980 alkaen, jo ennen täysjäsenyyttään, osallistunut aktiivisesti moniin INTOSAIn toimintoihin ja toimiin. Se on tuonut etenkin käytännön näkemystä standardeihin ja ohjeisiin ja edistänyt hyviä käytäntöjä ja laadunvarmennusta. Tilintarkastustuomioistuin on myös osallistunut jokaiseen kolmen vuoden välein järjestettävään INTOSAIn kongressiin ja on usein vastannut kongressin teemasta.

Tilintarkastustuomioistuimesta tuli INTOSAIn täysimääräinen jäsen vuonna 2004, kun INTOSAIn perussäännön muutos teki jäsenyyden mahdolliseksi ylikansallisten organisaatioiden ylimmille tarkastuselimille.

Tilintarkastustuomioistuin osallistuu aktiivisesti ammatillisten tarkastusstandardien kehittämistä koskevaan INTOSAIn toimintaan. Marraskuussa 2022 järjestetyssä INTOSAIn XXIV kongressissa tilintarkastustuomioistuin nimitettiin ammatillisia standardeja käsittelevän komitean puheenjohtajaksi. Tilintarkastustuomioistuin toimi komitean varapuheenjohtajana vuosina 2016–2022. Puheenjohtajan ominaisuudessa tilintarkastustuomioistuimesta tuli INTOSAIn hallintoneuvoston jäsen.

Tilintarkastustuomioistuin on lisäksi valmiuksien kehittämistä käsittelevän INTOSAIn komitean ja ammatilliseen tietämykseen liittyvää tiedonvaihtoa käsittelevän INTOSAIn komitean jäsen. Se toimii aktiivisesti myös useissa näiden komiteoiden työryhmissä.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Tilintarkastustuomioistuin on EUROSAIn (European Organisation of Supreme Audit Institutions) jäsen. EUROSAI on INTOSAIn Euroopassa toimiva alueellinen järjestö.

Tilintarkastustuomioistuin ja 29 eurooppalaista ylintä tarkastuselintä perustivat EUROSAIn vuonna 1990, ja järjestöön kuulu nykyisin 51 jäsentä. Tilintarkastustuomioistuin on EUROSAIn perustamisesta asti ollut tiiviisti mukana sen eri työryhmissä.

Tilintarkastustuomioistuin hoiti EUROSAIn ulkoisen tarkastajan tehtävää vuosina 2008–2011 ja oli EUROSAIn hallintoneuvoston jäsen vuosina 2011–2017.

Vertaisarviointi

Ylimpänä tarkastuselimenä tilintarkastustuomioistuin pyrkii olemaan julkisen sektorin tarkastuksen kehityksen eturintamassa. Se tekee yhteistyötä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) ja sen eurooppalaisen alueellisen EUROSAI-ryhmittymän muiden ylimpien tarkastuselinten kanssa ammatillisten standardien ja hyvien käytäntöjen laatimiseksi. Tilintarkastustuomioistuin on myös ottanut jo varhain käyttöönsä vertaisarvioinnin välineeksi, jonka avulla kehitetään ja levitetään hyvää käytäntöä ylimpien tarkastuselinten yhteisössä.

Tilintarkastustuomioistuimen ensimmäisessä vertaisarvioinnissa vuonna 2008 arvioitiin kaikkia sen tarkastuksen ja hallinnollisten toimien näkökohtia. Tarkastusta johti Kanadan tarkastusvirasto yhdessä Itävallan, Norjan ja Portugalin ylimpien tarkastuselinten kanssa.

Tilintarkastustuomioistuimen toinen vertaisarviointi saatiin päätökseen vuonna 2013, ja sitä johti Saksan liittovaltion ylin tarkastuselin yhdessä Ranskan ja Ruotsin ylimpien tarkastuselinten kanssa. Arviointi kattoi tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuustarkastuskäytännöt ja vuoden 2008 vertaisarvioinnin suositusten perusteella toteutetut jatkotoimet.

Vuonna 2020 valmistuneessa tilintarkastustuomioistuimen kolmannessa vertaisarvioinnissa arvioitiin tilintarkastustuomioistuimen strategian täytäntöönpanoa kaudella 2018-2020. Viron kansallinen tarkastusvirasto sekä Tanskan, Alankomaiden ja Yhdysvaltojen ylimmät tarkastuselimet johtivat arviointia.

Linkit