Yes
No

EU:n sisämarkkinat antavat ihmisille, palveluille, tavaroille ja pääomalle mahdollisuuden liikkua vapaammin. Vapaata liikkuvuutta ja kitkatonta kauppaa edistäviä tärkeitä aloja ovat kilpailu, tavaroiden standardointi ja vastavuoroinen tunnustaminen, kuluttajien oikeudet, palvelujen sääntely, teollis- ja tekijänoikeudet ja hankinnat. ​