Yes
No

EU:ssa koheesiolla tarkoitetaan alueiden ja jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämistä edistämällä työpaikkojen luomista, yritysten kilpailukykyä, kestävää kehitystä sekä rajat ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä. ​