Yes
No 

 

MANFREDI SELVAGGI
Uusiutuvan vedyn käyttö EU:ssa: tarkastajat kehottavat tekemään tilannearvion
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Erityiskertomus 11/2024: Uusiutuvaa vetyä koskeva EU:n teollisuuspolitiikka
LEÃO
LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
EU:n koheesiomenot: valvontajärjestelmät puutteellisia
Katsaus 03/2024: Yleiskatsaus kauden 2014–2020 koheesiomenojen varmennuskehyksestä ja virheisiin vaikuttaneista keskeisistä tekijöistä
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Kansalaisilla on edelleen vaikeuksia saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi muissa EU:n maissa
Erityiskertomus 10/2024: Ammattipätevyyden tunnustaminen EU:ssa
Työolot tilintarkastustuomioistuimessa
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Vedyn tulevaisuus EU:ssa – todellinen ratkaisu vai paljon puhetta tyhjästä?
Etiikka
BATALHA
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
Miten EU:n teollisuuspolitiikka muotoutuu?
2023 - Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän toimintakertomus (annettu varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan nojalla)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
Sukellus EU:n meriin – veden laatua koskeva tarkastus
Julkiset hankinnat
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
EU:n kaasutoimituksissa yhä puutteita
Erityiskertomus 09/2024: Kaasun toimitusvarmuus EU:ssa
Yhteydenottolomake
Miten hyvin EU:n kaasutoimitukset on turvattu?
Tekoäly – Onnistuuko EU:n suuri suunnitelma?
The EU's AI ambitions
Tapahtumia