Yes
Yes

​Tilintarkastustuomioistuin julkaisee tarkastustyönsä tulokset erilaisissa kertomuksissa.

 

Vuosikertomuksessa esitetään EU:n talousarviota koskevien tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten tulokset. Vuosikertomukseen sisältyy tarkastuslausuma, jonka pohjalta Euroopan parlamentti päättää, antaako se tietyltä vuodelta hyväksyntänsä EU:n talousarvion toteuttamiselle (vastuuvapausmenettely).

 

Erityisvuosikertomuksissa esitetään EU:n virastoja, hajautettuja elimiä ja yhteisyrityksiä koskevien vuotuisten tilintarkastusten tulokset.

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa vuosittain myös lukuisia tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastuksia eri meno- ja politiikanaloilla. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee näiden tarkastusten tulokset erityiskertomuksissa.

 

Toisinaan tilintarkastustuomioistuin julkaisee myös katsauksia ja lausuntoja.

Katsauksissa käsitellään ja analysoidaan ajankohtaisia EU:n toiminnanaloja tai muita EU aiheita.

 

Muut EU:n toimielimet voivat pyytää tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan uutta tai päivitettyä EU lainsäädäntöä, jolla on huomattavaa vaikutusta varainhoitoon. Tällöin tilintarkastustuomioistuin esittää arviointinsa tulokset lausunnossa.

Kaikki kertomukset, lausunnot ja katsaukset julkaistaan tällä verkkosivustolla EU:n virallisilla kielillä.

Tarkastusten ennakkoesittelyissä annetaan tietoa tulevista tarkastuksista. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevasta toimintapolitiikasta tai ohjelmasta kiinnostuneille tahoille.