No
Yes

ECA-Journal on aikakausjulkaisu, jossa käsitellään julkishallinnon tarkastuksen keskeisiä kysymyksiä EU:ssa. Se tarjoaa näkymän Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtäviin ja työhön. Jokaisessa numerossa julkaistaan tiettyä teemaa koskevia artikkeleita, joiden kirjoittajat ovat niin tilintarkastustuomioistuimesta kuin sen ulkopuoleltakin. Artikkeleissa voidaan esimerkiksi tuoda esiin uusia kehityssuuntauksia ja käytäntöjä tai käsitellä tiettyä aihetta poliittisten päättäjien, tarkastajien, tutkijoiden tai muiden asiantuntijoiden näkökulmasta.

Haastattelujen ja artikkeleiden sisältö on yksinomaan haastateltujen ja kirjoittajien vastuulla. Kyseessä ei ole tilintarkastustuomioistuimen kannanotto.

ECA-Journal on luettavissa alla olevien linkkien kautta, ja se julkaistaan myös sosiaalisen median kanavilla.