Yes
No

​​YK:n kestävän kehityksen tavoitteet EU:n toimintaympäristössä

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelman vuonna 2015. Ohjelman perustana on 17 kestävän kehityksen tavoitetta(opens in new window). Tavoitteisiin liittyy 169 alatavoitetta, joiden saavuttamista arvioidaan 232 indikaattorin avulla. Agendan avulla pyritään saavuttamaan kestävä kehitys sosiaali-, talous- ja ympäristöalalla maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

EU:lla on noin 100 kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää indikaattoria, jotka vastaavat pitkälti YK:n globaaleja indikaattoreita, mutta eivät kuitenkaan ole niiden kanssa identtisiä. Näin EU pystyy keskittämään omat kestävän kehityksen tavoitteita koskevat indikaattorinsa kysymyksiin, jotka ovat merkityksellisiä nimenomaan EU:n toimintaympäristössä. Euroopan komissio on seurannut kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista vuodesta 2017 alkaen kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevien seurantakertomustensa(opens in new window) avulla.

Kestävän kehityksen tavoitteiden merkitys ylimmille tarkastuselimille

Ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI) määritti vuosien 2023—2028 strategisessa suunnitelmassaan(opens in new window) viisi keskeistä painopistettä. Yhtenä keskeisenä painopisteenä on edistää kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelman toteuttamista.

Ylimmät tarkastuselimet voivat edistää ohjelmaa arvokkaalla panoksella tarkastustensa kautta. Ylimmät tarkastuselimet voivat toimivaltuuksiensa ja painopisteidensä mukaisesti seurata kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ja edistymistä sekä arvioida niiden suhteen saavutettavia parannuksia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on INTOSAI-yhteisön aktiivisena jäsenenä toimia julkishallinnon tarkastuksen eturintamassa. Pyrimme osaltamme edistämään selviytymiskykyisempää ja kestävämpää Euroopan unionia, joka pitää kiinni perustanaan olevista arvoista.

Emme ole toimittaneet tarkastuksia, jotka olisivat koskeneet nimenomaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista, mutta olemme julkaisseet joukon kertomuksia, joihin liittyvät aihealueet ovat relevantteja yhden tai useamman kestävän kehityksen tavoitteen kannalta. Nämä aihealueet kattavat laajan joukon EU:n toimintapolitiikkoja ja ohjelmia (ks. alla), ja ne tuodaan esiin julkaisemassamme vuotuisessa kestävyysraportissa.