Yes
No

​Ulkoisen tarkastajan kertomukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksestä

Tilintarkastustuomioistuin on antanut tuloja ja menoja koskevat tilinsä ulkoisen tarkastajan tarkastettavaksi joka vuosi varainhoitovuoden 1987 päättämisestä lähtien. Tämä ei kuitenkaan rajoita niiden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan määräysten soveltamista, joilla tilintarkastustuomioistuimelle annetaan vastuu unionin kaikkia tuloja ja menoja koskevien tilien tarkastamisesta, eikä kyseisen perussopimuksen 319 artiklan niiden määräysten soveltamista, jotka koskevat vastuuvapauden myöntämistä.

Ulkoisen tarkastajan kertomukset tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksistä varainhoitovuosilta 1987–1991 toimitettiin ainoastaan Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten muodostaman kollegion 8. heinäkuuta 1993 pitämässä kokouksessa tehtiin päätös, jonka perusteella ulkoisen tarkastajan antamat kertomukset on julkaistu varainhoitovuodesta 1992 alkaen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Vuoden 2018 varainhoitoasetuksen antamisesta lähtien ainoastaan konsolidoitu tilinpäätös on julkaistu virallisessa lehdessä. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee kuitenkin edelleen vuotuisen tilinpäätöksensä internetsivustollaan.

Aiheeseen liittyviä linkkejä