No
No
 

Toimintakertomuksissa annetaan vuotuinen selvitys Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työstä.

Vuotuisessa toimintakertomuksessa luodaan katsaus tilintarkastustuomioistuimen keskeisiin tuloksiin ja saavutuksiin kyseisen vuoden aikana. Kertomuksessa kuvataan toimielimen tarkastusympäristöön ja sisäiseen organisaatioon liittyviä pääasiallisia tapahtumia.

Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän kertomus sisältää tietoja siitä, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin hallinnoi resurssejaan, ja siitä, kuinka sen sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat. Kertomuksen avulla varmistetaan johdon tilivelvollisuus paitsi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisällä myös ulospäin budjettivallan käyttäjiä kohtaan: se lähetetään komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle osana vuotuista vastuuvapausmenettelyä.

Kestävyysraportti sisältää tilintarkastustuomioistuimen institutionaalisille sidosryhmille ja EU:n kansalaisille suunnattua tietoa siitä, millaisin käytännöin ja toimintatavoin tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kestävyysperiaatetta omassa toiminnassaan. Kertomuksessa esitetään yleiskatsaus tilintarkastustuomioistuimen toiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöä koskevista vaikutuksista.