No
No

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan tilintarkastustuomioistuin pyrkii pitämään verkkosivustolla annettavat tiedot mahdollisimman ajantasaisina ja oikeina sekä korjaamaan sille ilmoitetut virheet. Tilintarkastustuomioistuin ei vastaa sivustolla olevasta materiaalista.

Erityisesti on huomioitava seuraavaa:

  • sivustolla olevia tietoja ei voida pitää ammatillisina tai oikeudellisina lausuntoina
  • Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa sivustolla olevien tietojen käytöstä; käyttäjien onkin ryhdyttävä tarvittaviin varotoimenpiteisiin ennen näiden tietojen käyttöä, joka tapahtuu heidän omalla vastuullaan
  • sivustolla olevissa tiedoissa voi olla linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, joita tilintarkastustuomioistuin ei valvo ja joista se ei ole vastuussa.

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, -

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisemien tietojen uudelleenkäyttöön sovelletaan yksityiskohtaisia periaatteita.

Ellei toisin ilmoiteta (esimerkiksi yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), tilintarkastustuomioistuimen sisältöihin myönnetään käyttöoikeudet Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence -käyttöoikeuden nojalla . Uudelleenkäyttö on siis sallittua, jos lähteenä mainitaan tilintarkastustuomioistuin. Sisältöön tehdyt muutokset täytyy mainita selkeästi. Asiakirjojen alkuperäistä merkitystä tai sanomaa ei myöskään saa vääristää. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa mistään seurauksista, jotka johtuvat uudelleenkäytöstä.

Tiettyihin sisältöihin sovelletaan lisärajoituksia. Jos uudelleenkäytettävä asiakirja sisältää esimerkiksi kuvia henkilöstöstämme, sen käyttöön täytyy pyytää lupa ennalta.

Uudelleenkäyttöä koskevat tilintarkastustuomioistuimen periaatteet kattavat ainoastaan sisällöt, joihin sillä on tekijänoikeudet. Jos uudelleenkäytettävän materiaalin omistaa jokin muu taho, lupa on pyydettävä suoraan kyseiseltä tekijänoikeuksien haltijalta. Tämä koskee etenkin sivustollamme näkyviä patentteja, tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja ja logoja.

Verkkosivustollamme saattaa olla linkkejä muille sivustoille. Tilintarkastustuomioistuin ei vastaa linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista, vaan niiden tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin on syytä tutustua erikseen.

European Court of Auditors

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logon käyttäminen

Tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman tilintarkastustuomioistuimen ennakkosuostumusta.

Tietosuojaperiaatteet

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut turvaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyden ja henkilötietojen suojan. Näissä tietosuojaperiaatteissa selostetaan, kuinka tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietoja sivustollaan eca.europa.eu. Sivun alalaidassa löytyvät myös erityiset tietosuojaperiaatteet.