Yes
No

​Miksi työntekijämme ovat innostuneita työstään tilintarkastustuomioistuimessa? Koska…

  • heillä on erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen uraan niin julkisen tarkastuksen alalla kuin eräillä muillakin aloilla

  • he työskentelevät EU:n toimielimessä, joka perustettiin suojaamaan EU:n taloudellisia etuja

  • he työskentelevät monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä EU:n kaikista jäsenvaltioista tulevien ammattitaitoisten kollegoiden kanssa

  • he auttavat EU:ta toimimaan paremmin ja ovat mukana varmistamassa, että EU:n kansalaiset saavat vastinetta rahalleen.

Tilintarkastustuomioistuimessa työskentelee ammattilaisia monelta eri alalta – tietenkin tarkastajia mutta myös kääntäjiä, juristeja, henkilöstöhallinnon osaajia, arkiston- ja kirjastonhoitajia, lääkäreitä, viestinnän asiantuntijoita, tietotekniikan ammattilaisia ja datatieteilijöitä, logistiikan ja turvallisuuden ammattilaisia sekä hallintoavustajia.

Otamme palvelukseen pääasiassa virkamiehiä (vakituisiin työsuhteisiin). Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO). järjestää tätä varten kilpailuja. Toisinaan palkkaamme väliaikaisia tai sopimussuhteisia toimihenkilöitä määräaikaisiin työsopimuksiin myös suoraan. Näitä työpaikkoja koskevat kiinnostuksenilmaisupyynnöt julkaistaan työskentelymahdollisuuksia käsittelevällä verkkosivullamme. Kolmesti vuodessa meillä aloittaa harjoittelijoita,, joita sijoittuu kaikille toiminta-aloillemme. Lisätietoja harjoittelujaksoja käsittelevältä sivulta. Tilintarkastustuomioistuimella ja kansallisilla tarkastuselimillä on lisäksi vaihto-ohjelmia, joiden ansiosta meillä työskentelee vuosittain joukko kansallisia asiantuntijoita.

Henkilöstömme koostuu sihteereistä/virkailijoista, hallintoavustajista, hallintovirkamiehistä ja johtohenkilöstöstä. Sihteerit/virkailijat vastaavat yleensä toimiston hoitoon, turvallisuuteen tai autonkuljetuspalveluihin liittyvistä tehtävistä ja tarjoavat hallinnollista ja teknistä tukea. Hallintoavustajat huolehtivat täytäntöönpanotehtävistä ja teknisestä tuesta useilla eri aloilla. Hallintovirkamiehet työskentelevät korkean vastuutason tehtävissä. Johtohenkilöstö vastaa strategiasta, ennakoinnista ja henkilöstöjohtamisesta.

Kaiken henkilöstöhallinnon oikeusperustan muodostavat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen henkilöstökatsauksessa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä