Yes
No

EU:n liikenne- ja liikkuvuuspolitiikan tavoitteena on tarjota turvallisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä liikennejärjestelmiä ja -palveluja sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista. Liikenne- ja liikkuvuuspolitiikka koskee pääasiassa viittä keskeistä liikennemuotoa: ilma-, maantie-, rautatie- ja meriliikennettä sekä sisävesiliikennettä.​