Yes
No

​​​

 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Saksa

  Klaus-Heiner Lehne syntyi Düsseldorfissa 28. lokakuuta 1957. Hän suorittin toisen oikeustieteen valtion tutkintonsa Düsseldorfissa vuonna 1986. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuosina 1994 – 2014, oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja vuosina 2009 – 2014.

  Hän oli myös kansanedustaja Saksan liittopäivillä vuosina 1992 – 1994 sekä Eurooppa-oikeuden luennoitsija Düsseldorfin Heinrich Heine yliopistossa ja Kölnin yliopistossa vuosina 2004 – 2014.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugali

  Syntynyt Campo Maiorissa 2. tammikuuta 1960; oikeustieteen tutkinto Lissabonin Universidade Clássica yliopistosta; jatkotutkinto Eurooppa-oikeuden alalta Lissabonin Universidade Clássica yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Eurooppa-oikeuden instituutista.

  Opettaja Lissabonin Universidade Clássica yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1983) ja uusien ammattien oppilaitoksessa (1996); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2000–30. syyskuuta 2016, vastuualueena tarkastukset seuraavilla aloilla: EU:n pankkitoiminta Euroopan keskuspankki mukaan lukien ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), Eurooppa-koulut, hajautetut erillisvirastot sekä Euratomin hankintakeskus (2000); vastasi tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta (DAS) seuraavilla aloilla: tilien luotettavuus ja tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus EU:n talousarvion eri tulo- ja menoaloilla, komission sisäisen valvonnan järjestelmän uudistus, ja EU:n kirjanpitojärjestelmän uudistaminen; yhtenäistä tarkastusmallia koskevan tilintarkastustuomioistuimen lausunnon sekä EU:n sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen esittelevä jäsen (2002); puheenjohtaja tilintarkastusten, tarkastusmenetelmien ja laadunvalvonnan koordinoinnista vastaavassa tarkastusryhmässä (CEAD-ryhmä); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen (2005); vastasi tarkastustoiminnan ja kertomusten laadinnan kehittämisestä vastaavasta osastosta (ADAR), erityisesti tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksia koskevasta laadunvalvonnasta ja tarkastusmenetelmien täytäntöönpanosta (2006); tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2007 hyväksymän toiminnantarkastuksen käsikirjan esittelijä; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (2008–2016); EUROSAIn tarkastaja (2008); Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestön EUROSAIn hallintoneuvoston jäsen (2011); vastasi tilintarkastustuomioistuimen työn valvonnasta sekä suhteista Euroopan unionin toimielimiin, ylimpiin tarkastuselimiin ja kansainvälisiin tarkastusjärjestöihin sekä oikeudellisista kysymyksistä ja sisäisestä tarkastuksesta; edisti ja hallinnoi ensimmäisellä toimikaudellaan tilintarkastustuomioistuimen rakenteen ja päätöksentekoprosessin uudistusta ottamalla käyttöön jaostoihin perustuvan järjestelmän, jonka tarkoituksena oli tilintarkastustuomioistuimen hallinnon optimointi parantamalla tehokkuutta ja vaikuttavuutta; johti toisella toimikaudellaan tilintarkastustuomioistuinta ajanjaksona, jolloin tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot varainhoitoa koskevasta lainsäädännöstä saivat aiempaakin suuremman painoarvon rahoituskriisin ja EU:n varojen hallinnoinnin välittömän parantamistarpeen seurauksena; siirtyi Portugalin ylimmän tarkastuselimen pääjohtajaksi 3. lokakuuta 2016.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 2005-2008

  Hubert Weber

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Itävalta

  Syntynyt Wienissä 29. joulukuuta 1939; oikeustieteen tohtori, Wienin yliopisto; virkamies ja sittemmin apulaisjohtaja Itävallan sosiaaliministeriössä vastuualueenaan työllisyyspolitiikka (1959).

  Tarkastaja Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä; osallistui kanslerinvirastoa, ulkoasiainministeriötä ja oikeusministeriötä koskeviin tarkastuksiin (1970); Itävallan ylimmän tarkastuselimen presidentin kabinettipäällikkö ja INTOSAIn pääsihteeristöön liittyvistä asioista vastaavan yksikön päällikkö (1975); henkilöstöpäällikkö (organisaatio, budjetti- ja henkilöstöasiat sekä koulutus) (1981); julkisten yritysten tarkastuksista vastaavan osaston pääjohtaja vastuualueenaan kansainvälisten kehityssuuntauksien seuranta INTOSAIn ja sen alueellisten organisaatioiden osalta (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS ja SPASAI) sekä Yhdistyneiden kansakuntien tilintarkastusalan hankkeisiin liittyvä yhteistyö; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 1995 – 31. maaliskuuta 2011; tarkastustoimintaa ja kertomusten laadintaa kehittävän tilintarkastustuomioistuimen osaston (ADAR) vastaava jäsen; tilintarkastustuomioistuimen presidentti (2005–2008).

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Espanja

  Syntynyt Tortosassa 4 . helmikuuta 1950; tutkinto Universidad Complutense de Madrid -yliopistosta; kansanpuolueen Tarragonan jaoston johtaja (1978); Tarragonan parlamentin jäsen; NATOn parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen (1982).

  Tortosan kansanpuolueen tiedottaja (1979); kansanpuolueen Katalonian jaoston aluejohtaja; kansanpuolueen puoluehallituksen jäsen (1986); Euroopan kansanpuolueen ryhmän varapuheenjohtaja Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa (1989); Länsi-Euroopan unionin edustajakokouksen jäsen (1991); kuului talousarvion valvontavaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokuntaan (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen (2000–2006): tilintarkastustuomioistuimen presidentti 2002-2005. Kuollut 16. huhtikuuta 2012.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Ruotsi

  Syntynyt Tukholmassa 1. kesäkuuta 1939; tutkinto Tukholman yliopistosta (taloustiede, valtiotiede ja historia); kansliasihteeri ja sittemmin ministeriösihteeri maatalousministeriössä (1962); pääministerin poliittinen neuvonantaja (1968).

  Kunnanneuvoksen sihteeri (talousyksikkö) Tukholman kaupungintalolla (1973); Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston apulaissihteeri (1977); Skandinavian maiden välisestä yhteistyöstä vastaava valtiosihteeri valtiovarainministeriössä; suurkaupunkeihin liittyviä kysymyksiä käsittelevän valiokunnan (storstadsutredningen) puheenjohtaja (1988); pääministerin neuvonantaja ja pääministerin kanslian koordinaattori (1990); pääministerin henkilökohtainen edustaja Pohjoismaiden välisen yhteistyön uudelleenarvioinnissa valmisteltaessa Ruotsin liittymistä Euroopan talousalueeseen ja EU:hun (1990); talous-, rahoitus- ja budjettikysymyksistä vastaavan Ruotsin parlamentin (Riksdag) sosiaalidemokraattisen ryhmän neuvottelija ja neuvonantaja (1992); pääjohtaja Ruotsin ulkoministeriössä (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 1995 – 31. joulukuuta 2001, vastuualana yhteistyö kehitysmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (Euroopan unionin yleinen talousarvio); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (1999–2001). Kuollut 19. syyskuuta 2016.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Saksa

  Syntynyt Ottersweierissä 8. huhtikuuta 1932; taloustieteiden tohtori, tutkinto Freiburg/Brisgaun yliopistosta sekä Freiburgin talous- ja hallintotieteiden korkeakoulusta; korkean tason tehtävissä Saksan liittohallinnossa ja teollisuudessa; kansanedustaja Saksan valtiopäivillä (Bundestag) (1976).

  Kuului budjettivaliokuntaan ja toimi talousarvion valvontavaliokunnan (1982) ja sotilasmenojen hyväksymisestä vastaavan valiokunnan (1985) puheenjohtajana; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 21. joulukuuta 1989 – 31. joulukuuta 2001 vastuualueinaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön (EHTY) liittyvät tarkastukset, lainananto ja -otto ja korkotuet sekä tuki Keski- ja Itä-Euroopan valtioille ja entisen Neuvostoliiton uusille itsenäisille valtioille; rakennetuesta, alueellisista toimista, Välimeren alueen yhdentymisohjelmista sekä koheesiorahaston osa-alueesta ”liikenteen infrastruktuuri” vastaavan tarkastusryhmän puheenjohtaja (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (1996–1999). Kuollut 18. toukokuuta 2021.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Alankomaat

  Syntynyt Voorburgissa 13. joulukuuta 1931; taloustieteiden tutkinto Amsterdamin yliopistosta (1957); Alankomaiden keskussuunnitteluviraston jäsen (1958); Alankomaiden keskussuunnitteluviraston apulaisjohtaja (1966).

  Luennoitsija yhteiskuntatieteiden kansainvälisessä instituutissa (1960); talousarviosta vastaava pääjohtaja valtiovarainministeriössä; Euroopan yhteisöjen talouspoliittisen komitean jäsen/varapuheenjohtaja (1969); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 31. joulukuuta 1995 vastuullaan energia-, tutkimus- ja investointimenojen tarkastus (1977); työskentelymenetelmät ja täydennyskoulutus; toimi vuosikertomuksen yleisesittelijänä (1981); vastuualueina myös Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (ohjausosasto); integroidut Välimeren-ohjelmat; rakennerahastojen koordinointi; presidentti vuosina 1993-1995.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italia

  Syntynyt Roomassa 11. huhtikuuta 1927; oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto (1947); läpäisi työ- ja sosiaaliturvaministeriön järjestämän hallintovirkamiesten rekrytointikilpailun (1949); Italian ylimmän tarkastuselimen Corte dei Contin tuomari (1953).

  Corte dei Contin neuvonantaja (1970); NATOn kansainvälisen tarkastuselimen jäsen (1973); NATOn kansainvälisen tarkastuselimen presidentti (1974); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977-31. joulukuuta 1992: presidentti 1990-1992. Kuollut 24. lokakuuta 2020.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1984-1989

  Marcel Mart

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luxemburg

  Syntynyt Esch-sur-Alzettessa 10. toukokuuta 1927; oikeustieteen tohtori; juristi Luxemburgin asianajajayhteisössä (1953); ensimmäinen toimittaja kansainvälisessä Agence Europe uutistoimistossa (1955); Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen apulaistiedottaja (1960).

  Kolmen Euroopan yhteisön tiedotustoimiston päällikkö New Yorkissa (1964); tiedotuspäällikkö kolmansista maista vastaavalla Euroopan talousyhteisön komission osastolla (1967); taloutta, keskiluokkaa, matkailualaa, liikennettä ja energiaa koskevista kysymyksistä vastaava Luxemburgin hallituksen ministeri (1969); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 20. joulukuuta 1989. Tilintarkastustuomioistuimen presidentti 1984–1989. Kuollut 15. marraskuuta 2019.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Ranska

  Syntynyt Pariisissa 22. toukokuuta 1931; oikeustieteen tutkinto; tutkinto Pariisin politiikantutkimuksen korkeakoulusta (Institut d’études politiques); talous- ja rahoitusalan opintoja hallintokorkeakoulussa (École d’Administration) (1956); työskenteli valtiovarainministeriössä (1958).

  Työskenteli ministeriöidenväliseen taloudelliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä vastaavassa pääsihteeristössä (1961); poliittinen asiantuntija (Chargé de mission) pääministerin kansliassa (1962); vanhempi tuomari (Conseiller maître) Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä (Cour des comptes française); maatalousmarkkinoiden ohjaus- ja sääntelyrahaston johtaja (1967); Finistèren parlamentin jäsen (1968); posti- ja televiestintäalasta vastaava valtiosihteeri (1974); hallintovirkamies (Caisse Nationale de Crédit Agricole ja Air France); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 20. joulukuuta 1989; tilintarkastustuomioistuimen presidentti 1981–1984.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irlanti

  Syntynyt Corkissa 19. tammikuuta 1919; erilaisia tehtäviä valtion virkamiehenä (1937); virkamies ja avustava johtava virkamies valtiovarainministeriössä (1946); johtava virkamies (1962) ja budjetista vastaava apulaisvaltiosihteeri (1968).

  Valtiovarainministeriön toinen pääsihteeri (osastopäällikkö), julkisten menojen osaston päällikkö, kaikista julkisiin menoihin liittyvistä asioista vastaava virkamies (1971); valtiovarainministeriön pääsihteeri; Irlannin keskuspankin johtaja; kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan varajohtaja; lyhyen aikavälin talous- ja finanssipolitiikkaa käsittelevän koordinointikomitean (EEC) jäsen; kansallisen talous- ja sosiaalikomitean jäsen; kansallisen tiedeneuvoston jäsen; taloudellisen ja sosiaalisen tutkimuksen keskuksen (Economic and Social Research Institute) hallintoneuvoston ja toimeenpanevan komitean jäsen; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977-17. toukokuuta 1986; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (1977-1981). Kuollut 28. maaliskuuta 2009.

  Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)