Yes
No

EU:n toimintapolitiikan tavoitteena on edistää työpaikkojen luomista ja talouden toimintaa luomalla liiketoimintaympäristö, jossa yritykset voivat menestyä ja tulla kilpailukykyisemmiksi. Useilla EU:n ohjelmilla autetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä saamaan rahoitusta ja pääsemään markkinoille sekä tuetaan yrittäjyyttä, kansainvälistymistä ja kasvua.​