Yes
No

Tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja kansainvälisten ammatillisten järjestöjen välinen tiivis yhteistyö on tilintarkastustuomioistuimen tehtävien tehokkaan ja vaikuttavan toteuttamisen välttämätön edellytys. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin haluaa toimia vaikuttavasti julkisen tarkastuksen ammattialan hyväksi.

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoisesta tarkastuksesta vastaava toimielin ja pitää siksi hyödyllisenä hyvien yhteyksien ja yhteistyösuhteiden ylläpitämistä eri puolilla maailmaa toimivien vastaavien organisaatioiden kanssa. Huomiota kiinnitetään etenkin yhteyksien kehittämiseen Euroopassa, sillä yhteistyö EU:n jäsenvaltioissa, EU:n jäsenyyttä hakevissa maissa ja mahdollisissa hakijamaissa toimivien ylimpien tarkastuselinten kanssa on erityisen tärkeää.

Yhteistyö kytkeytyy läheisesti tilintarkastustuomioistuimen vastuuseen EU:n varainkäytön tarkastamisesta, sillä jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat suurta osaa varoista. Jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet antavat tilintarkastustuomioistuimelle arvokasta käytännön tukea sen paikan päällä tekemien tarkastusten aikana, mikä auttaa varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävien vaikuttavan ja tehokkaan täytäntöönpanon. Toisinaan tilintarkastustuomioistuin osallistuu koordinoituihin tarkastuksiin muiden ylimpien tarkastuselinten kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin soveltaa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä julkistalouden tarkastusstandardeja, ja kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa niiden käyttöä koskevan hyödyllisen näkemysten ja kokemusten vaihdon.

Tilintarkastustuomioistuimen yhteistyö muiden ylimpien tarkastuselinten kanssa perustuu pääosin seuraaviin toimintatapoihin:

  • EU:n yhteyskomitea
  • EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten verkosto
  • julkisten tarkastuslaitosten kansainväliset järjestöt, pääasiassa ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö (INTOSAI) ja sen eurooppalainen alueellinen järjestö EUROSAI.

​Aiheeseen liittyviä linkkejä