Yes
No

Kansanterveys kuuluu välillisesti useisiin EU:n politiikanaloihin. Ensisijainen vastuu terveyden suojelusta ja terveydenhuoltojärjestelmistä on kuitenkin jäsenvaltioilla. ​