Yes
No

Rahoitusvakaus riippuu markkinoiden ja rahoituslaitosten kyvystä sietää talouden häiriöitä ja järjestelmän kyvystä säilyttää kansalaisten luottamus. EU on sen vuoksi ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että pankkeja ja rahoitusmarkkinoita säännellään ja valvotaan asianmukaisesti.​