Yes
No

​Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarjoaa koulusta, joka avulla jokaisella henkilöstön jäsenellä on mahdollisuus maksimoida kykynsä. Uskomme, että oppiminen jatkuu koko elämän. Koulutusohjelmamme auttaa tekemään tilintarkastustuomioistuimesta älyllisesti kannustavan työpaikan, jossa EU:ta ja sen kansalaisia palvelevat motivoituneet ja hyvin koulutetut työntekijät.​

ECAcademy  

Kurssiluettelomme kattaa lukuisia erilaisia aihepiirejä. Joillekin kursseillemme voi osallistua myös tilintarkastustuomioistuimen ulkopuolelta ECAdemy-portaalin kautta.

Uusille tarkastajille tarjoamme kolmivuotisen ASPIRE-integroitumisohjelman. ASPIRE on ollut käynnissä vuodesta . Vuonna käynnistimme sen jatkoksi ohjelman nimeltään ASPIRE Alumni, jossa kunkin alumniryhmän ammatillista jatkokehitystä tukee mentorointiin osallistuva tilintarkastustuomioistuimen jäsen.

Tarkastajia tuetaan myös ammatillisten lisäpätevyyksien hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Työntekijöillämme on lisäksi mahdollisuus suorittaa akateeminen jatkotutkinto.

Uraneuvojat ja mentorit tarjoavat neuvontaa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jäsenille näiden uran kaikissa vaiheissa.

Tilintarkastustuomioistuin tunnistaa tuloksellisuuden ja palkitsee siitä. Se pyrkii antamaan työntekijöilleen vaikutusmahdollisuuksia, antaa palkintoja tuloksellisuuden ja tietämyksenhallinnan perusteella, järjestää johtamisen kehittämisohjelmia ja tarjoaa muita mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen.

Tilintarkastustuomioistuin edistää liikkuvuutta organisaatiossaan ja kannustaa henkilöstöään kiertämään eri tehtävissä ja eri vastuualoilla. Henkilöstökiertopolitiikalla pyritään edistämään motivaatiota, urakehitystä ja tarkastusten laatua ja säilyttämään ammatillinen riippumattomuus. Vakinaisen henkilöstön liikkuvuus EU:n toimielinten välillä lisää koko uran kestävää oppimista ja kehitystä.

Related documents