No
No

Tilintarkastustuomioistuin haluaa edistää niin paljon kuin mahdollista sellaista Euroopan unionia, joka on selviytymiskykyisempi, kestävämpi ja oikeudenmukaisempi.

Pyrimme varmistamaan tämän päämäärän saavuttamisen asettamalla tavoitteita, jotka ohjaavat työtämme. Nämä tavoitteet määritetään monivuotisissa strategioissa. Tilintarkastustuomioistuimen nykyinen strategia kattaa vuodet 2021–2025.

Tilintarkastustuomioistuimella on kolme strategista tavoitetta vuosille 2021–2025:

  • Tilivelvollisuuden, avoimuuden ja tarkastusjärjestelyjen parantaminen kaiken tyyppisissä EU:n toimissa

  • Tarkastustemme kohdentaminen sellaisille osa-alueille ja sellaisiin aiheisiin, joiden osalta voimme tuottaa eniten lisäarvoa

  • Vahvan tarkastusvarmuuden tuottaminen haastavassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä

Vuosien 2021–2025 strategiassa vahvistetaan tilintarkastustuomioistuimen arvot, tehtävä ja visio. Lisäksi siinä kuvataan yksityiskohtaisesti, miten aiomme saavuttaa strategiset tavoitteemme.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiemmat strategiat