Yes
No 

 

Erityiskertomus 23/2023: Viinitarhojen rakenneuudistukset ja uusien tarhojen istuttaminen EU:ssa
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Erityiskertomus 22/2023: Merellä tuotettava uusiutuva energia EU:ssa
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Erityiskertomus 21/2023: Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Erityiskertomus 19/2023: Kestävään maaperän hoitoon liittyvät EU:n toimet
Katsaus 04/2023: EU:n varojen hallinnoinnin digitalisointi
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Tilintarkastustuomioistuimen menetelmäopas
Special report 17/2023: Circular economy
Erityiskertomus 17/2023: Kiertotalous
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Varainhoitovuosi 2022 - Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän kertomus (annettu varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan nojalla)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Erityiskertomus 18/2023: EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Erityiskertomus 15/2023: Akkuja koskeva EU:n teollisuuspolitiikka
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Erityiskertomus 16/2023: NGEU-välineeseen liittyvä velanhoito komissiossa
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Erityiskertomus 14/2023: Ohjelmasuunnittelu: Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline – Globaali Eurooppa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Erityiskertomus 12/2023: Pankkien luottoriskin valvonta EU:ssa – EKP tehosti toimiaan, mutta tarvitaan lisää varmuutta siitä, että luottoriskin hallinta ja kattaminen toteutuvat asianmukaisesti
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Erityiskertomus 13/2023: Valtuutetut talouden toimijat
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Toimintamme vuonna 2022 – Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen toimintakertomus
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Erityiskertomus 10/2023: Puolustusalan tutkimusta koskeva valmistelutoimi – Hyödyllisiä kokemuksia saatiin jonkin verran, mutta aikarajoitukset ja vähäiset tulokset heikensivät toimen merkitystä EU:n puolustusmenojen lisäämisen kokeiluympäristönä
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Erityiskertomus 11/2023: Koulujen digitalisoimiseen tarkoitettu EU:n tuki
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Erityiskertomus 09/2023: Maataloustuotteiden toimitusketjujen turvaaminen covid-19-pandemian aikana
Katsaus 03/2023: Elävien eläinten kuljetus EU:ssa Haasteita ja mahdollisuuksia
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Erityiskertomus 08/2023: Intermodaalinen tavaraliikenne: Tavaraliikenteen poistamiseen tieliikenteestä on EU:ssa vielä pitkä matka
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Erityiskertomus 06/2023: EU:n koheesio- ja maatalousmenoja koskevat eturistiriidat
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Erityiskertomus 07/2023: Komission valvonnan rakenne elpymis- ja palautumistukivälineessä
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Erityiskertomus 05/2023: EU:n rahoitusjärjestelyt – Hajanainen kokonaisuus, joka kaipaa yksinkertaistusta ja suurempaa tilivelvollisuutta
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability