Yes
No 

 

2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Erityiskertomus 04/2024: Liikenneturvallisuus EU:ssa
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Katsaus 02/2024: Komission raportointi oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Erityiskertomus 03/2024: Oikeusvaltioperiaate EU:ssa
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Lausunto 01/2024 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Länsi-Balkanin uudistus- ja kasvutukivälineen perustamisesta
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Katsaus 01/2024: Nuorten harjoittelujaksoja koskevat EU:n toimet
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Erityiskertomus 02/2024: Euroopan ulkosuhdehallinto koordinoijana
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Erityiskertomus 01/2024: Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Erityiskertomus 29/2023: EU:n tuki kestäville biopolttoaineille liikennealalla
2024+ work programme
Työohjelma 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Erityiskertomus 27/2023: Unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Erityiskertomus 28/2023: Julkiset hankinnat EU:ssa
Kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet yhteisen kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission suorittaessa asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuonna 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Erityiskertomus 25/2023: EU:n vesiviljelypolitiikka
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Vuosikertomus EU:n yhteisyrityksistä varainhoitovuodelta 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Katsaus 06/2023: EU:n talousarviota koskeva komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus varainhoitovuodelta 2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Katsaus 05/2023: EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistaminen: Mahdollisuuksia, mutta myös riskejä ja haasteita
Special report 24/2023: Smart cities
Erityiskertomus 24/2023: Älykkäät kaupungit
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
SAR-AGENCIES-2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Erityiskertomus 26/2023: Elpymis- ja palautumistukivälineen tuloksellisuuden seurantakehys
Erityiskertomus 20/2023: Vammaisten henkilöiden tukeminen
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Erityiskertomus 20/2023: Vammaisten henkilöiden tukeminen
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Lausunto 04/2023