Yes
No

Kulttuuri ja koulutus ovat keskeisessä asemassa selviytymiskykyisen, kilpailukykyisen ja yhtenäisen Euroopan tulevaisuuden kannalta. Vaikka päävastuu koulutus- ja kulttuuripolitiikasta on jäsenvaltioilla, EU:lla on tärkeä täydentävä rooli. ​