Yes
No

Humanitaarisessa avussa on kyse räätälöidyistä hätäaputoimista, joilla pelastetaan ja suojellaan ihmishenkiä, ehkäistään ja lievennetään inhimillistä kärsimystä ja ylläpidetään ihmisarvoa. Pyrkimyksenä on tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät puolueettomuuden, tasapuolisuuden, inhimillisyyden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti. EU toimii myös pelastuspalvelun alalla jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi ja täydentämiseksi. ​