Yes
No

Organisatorisesti EU:ssa on seitsemän toimielintä ja yli 50 virastoa ja muuta elintä, jotka sijaitsevat eri jäsenvaltioissa. Ne tekevät yhteistyötä EU:n ja sen kansalaisten yhteisten etujen edistämiseksi.​