Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Syntynyt Nivellesissä 4. elokuuta 1921; klassisten kulttuureiden (kreikkalaisen ja latinalaisen) sekä kirjanpidon opintoja; tutkinto kauppa- ja finanssitieteiden alalta; luennoitsija Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis oppilaitoksessa Brysselissä; tarkastaja rahoitusyrityksissä Brysselissä ja verohallinnon (Administration centrale des contributions directes) oikeudellisella osastolla (1942). Pääsihteeri, tutkimuspalvelujen osasto, vastuualueenaan neuvottelut (Eurochemic, Eurocontrol) sekä kansainväliset työtehtävät (Euroopan yhteisöt) (1957); Service du Crédit Public, osa-aikainen työ, kunnes sai huhtikuussa 1960 nimityksen kansainvälisiin tehtäviin; nimitys ylitarkastajaksi; pysyvän edustuston taloudellinen neuvonantaja vastuualueenaan taloudelliset, verotukseen liittyvät ja hallinnolliset neuvottelut; budjettikomitean, Euroopan kehitysrahaston sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston täysimääräinen jäsen ja Euroopan sosiaalirahastokomitean varajäsen; Eurooppa-koulujen johtokunnan talous- ja hallintokomitean jäsen; johtokunnan asiantuntijaryhmän jäsen (1959), Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsen (1970); Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tilintarkastaja (1971); tilintarkastuslautakunnan jäsen (1972); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977–17. lokakuuta 1987. Kuollut 20. tammikuuta 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Syntynyt Winennessä 24. lokakuuta 1923; oikeustieteen tohtorin ja taloustieteen tutkinto; ekonomisti ja taloudellinen neuvonantaja talousministeriössä (1949); rahoitustarkastaja työ-, sosiaaliturva- ja keskiluokkaministeriöissä (1959); pääministerin kanslian neuvonantaja (1963). Apulaiskansliapäällikkö sosiaaliasioiden ja koulutuksen koordinoinnista vastaavan ministerin palveluksessa (1966); pääministerin alaisen talous- ja sosiaaliasioista vastaavan kanslian päällikkö (1968); taloudellisesta ja sosiaalisesta koordinoinnista vastaavan ministerikomitean puheenjohtajan kansliapäällikkö (1972); budjetista vastaavan valtiosihteerin kanslian päällikkö (1974); talousasioiden ylitarkastaja viestintäministerin palveluksessa (1976); budjetista vastaavan valtiosihteerin kansliapäällikkö (1977); talousasioiden ylitarkastaja viestintäministerin palveluksessa (1979); edustaja valtion pankkitiliuudistuksen yhteydessä (1982); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1987-15. maaliskuuta 1992. Kuollut 15. maaliskuuta 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Syntynyt Bouffioulx’ssa 18. joulukuuta 1928; tutkinto kauppa- ja finanssitieteiden alalta (1953); läpäisi apulaistarkastajia koskevan julkisen kilpailun (1958); toinen palkinto hallintotieteiden instituutista (1963); Société Royale d’Économie politique yhdistyksen jäsen; Groupe Économique HEC Saint-Louis ryhmän puheenjohtaja. Kansallinen tilastolaitos (1947); useissa eri asemissa Belgian ylimmässä tarkastuselimessä (Cour des comptes) (1954); budjettitutkintaa koskeva osasto (1966); korkean tason asiantuntijayhteistyötä Zairessa (1973); Belgian ylimmän tarkastuselimen jäsen (1975); yhdyshenkilö yhteydenpidossa Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen kanssa (1977); Agence de coopération culturelle et technique järjestön tarkastaja Pariisissa (1976); sosiaaliturvasta vastaavan ministerin apulaiskansliapäällikkö (1974); Centre public d’aide sociale keskuksen jäsen Brysselissä (1989); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 21. joulukuuta 1992–9. helmikuuta 1994; kuollut 15. lokakuuta 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Syntynyt Etterbeekissä 13. maaliskuuta 1940; oikeustieteen opintoja Université libre de Bruxelles yliopistossa; toimi liiketoiminnan kehittäjänä Nancyn yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa; toimi yksityisessä teollisuudessa (1961–1963); Euroopan komission hallintovirkamies. Oli mukana yhtiöoikeuden harmonisointia koskevien direktiivien laadinnassa (1963); johtava hallintovirkamies budjettipääosastolla (1968). Pääjohtajan apulainen (1972); yleisestä talousarviosta sekä taloushallinnosta ja taloustiedoista vastaavan osaston päällikkö (1974); kehitysmaille suunnatusta avusta vastaavan osaston päällikkö ja myöhemmin johtaja Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa (1978); tarkastusmenetelmistä vastaava johtaja (1985); pääsihteeri (1989); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 10. helmikuuta 1994-28. helmikuuta 2000; vastuualueena Keski- ja Itä-Euroopan maiden, uusien itsenäisten valtioiden (entinen Neuvostoliitto) ja Mongolian hyväksi toteutettavien toimien tarkastaminen (1996). Kuollut 11. maaliskuuta 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Syntynyt Osteendessa 23. toukokuuta 1945; taloustieteen tutkinto Gentin yliopistosta; osastopäällikkö Belgian keskuspankin tutkimusosastolla; vastuussa kansantalouden tilinpidosta ja julkisesta tilinpidosta (1976); talous- ja rahapolitiikan erityisneuvonantaja Burundin keskuspankissa kansainvälisen valuuttarahaston puolesta (1983). Talousarviosta vastaavan liittoministerin kanslian päällikkö (1988); Belgian keskuspankin johtaja ja johtokunnan jäsen (1991); Belgo-Luxembourg Exchange Instituten johtokunnan jäsen (2000); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2000-28. helmikuuta 2006. Kuoli 8. marraskuuta 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Syntynyt Overpeltissä 19. heinäkuuta 1952; taloustieteen maisterin tutkinto (M. Phil) Cambridgen yliopistosta (Yhdistynyt kuningaskunta) British Council stipendiaattina; taloustieteen tutkinto Leuvenin katolisesta yliopistosta (KUL), pääaineena julkistalous ja rahapolitiikka; oikeustieteen perustutkinto Antwerpenin yliopistosta. Vuosina 1977–1978 Karel Pinxten toimi Leuvenin katolisen yliopiston taloustieteen laitoksen tutkimusassistenttina julkistalouden alalla; vuonna 1978 hän teki kuuden kuukauden opintomatkan Japaniin saatuaan Belgian ulkomaankauppaministerin tunnustuspalkinnon; hän työskenteli Belgian ylimmän kansallisen tarkastuselimen tarkastajana vuodesta 1980, kunnes hänet valittiin Belgian hallitukseen vuonna 1994; hän oli komennuksella Belgian ylimmästä kansallisesta tarkastuselimestä vuosina 1984–1994. Karel Pinxten oli Overpeltin pormestari vuosina 1983–2006. Vuosina 1984–1985 hän toimi Belgian varapääministerin kabinetissa neuvonantajana. Vuosina 1985–1989 hän työskenteli Belgian valtiovarainministerin kabinetissa neuvonantajana. Euroopan parlamentin jäsen vuosina 1989–1991, jolloin hän kuului budjettivaliokuntaan sekä talous- ja raha-asioita käsittelevään valiokuntaan. Hän oli Belgian parlamentin kansanedustaja vuosina 1991–1994 ja toimi talousvaliokunnan jäsenenä. Karel Pinxten toimi puolustusministerinä vuosina 1994–1995 sekä maatalousasioista ja pk yrityksistä vastaavana ministerinä vuosi 1995–1999. Toimikaudellaan Belgian parlamentin jäsenenä vuosina 1999–2006 hän oli talousvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Vuonna 2004 hänet valittiin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Karel Pinxten toimi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä 1. maaliskuuta 2006–30. huhtikuuta 2018. Vuonna 2015 Belgian kuningas Philippe myönsi Pinxtenille paronin arvonimen.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Syntynyt Bulgariassa 17. huhtikuuta 1956; Bulgarian kansalainen; talous- ja hallintotieteiden maisterin tutkinto Karl Marx -yliopistosta Sofiasta; taloudelliseen analyysiin erikoistunut tutkija rakennusalan taloudellisessa tutkimusinstituutissa Sofiassa (1980-1986); lehtori Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston taloustieteen tiedekunnassa (1988-2006). Osastopäällikkö teollisuusministeriössä toiminta-aloinaan valtionyhtiöiden velan analysointi, luottojen myöntäminen valtionyhtiöille ja suhteet kansainvälisiin rahoituslaitoksiin (1991); Bulgariassa toimivan Sofia Bank Ltd:n johtokunnan jäsen (1993). Bulgarian ylimmän tarkastuselimen jäsen, vastuualueenaan Bulgarian keskuspankin tarkastus, valtion velan tarkastus, pankkitalletusten takuurahaston tarkastus, Bulgarian vientitakuuviraston tarkastus, yksityistämisen tarkastus, valtion takaamien ulkomaisten lainojen tarkastus sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä toteutettujen hankkeiden tarkastus. Suhteista muihin ylimpiin tarkastuselimiin – Euroopan tilintarkastustuomioistuin mukaan lukien – vastaava yhdyshenkilö (1995); Pariisissa sijaitsevan Euroopan neuvoston kehityspankin tarkastuslautakunnan jäsen (2004); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2007-31. joulukuuta 2012 tarkastusryhmässä IV ”omat varat, pankkitoiminta, hallintomenot, yhteisön toimielimet ja virastot ja sisäisen politiikan alat”; tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean varajäsen (2007); IV jaoston ”tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä Euroopan unionin toimielimet ja elimet” jäsen; IV jaostoa edustava CEAD-jaoston jäsen (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Syntynyt Stara Zagorassa Bulgariassa vuonna 1975. Maisterin tutkinto kansainvälisissä taloussuhteissa Varnan taloustieteen yliopistosta; MBA-tutkinto kansainvälisessä johtamisessa Thunderbird-yliopistosta (Arizona, USA). Kansainvälisistä rahoituslaitoksista vastaava koordinaattori Bulgarian maatalous- ja elintarvikeministeriössä (1999–2002); investointi- ja liiketoiminta-analyytikko eri rahoitus- ja pankkilaitoksissa Yhdysvalloissa (2004–2006); Sofian kaupunginvaltuutettu (2007–2009); Euroopan parlamentin jäsen (2009–2012), toimien seuraavissa tehtävissä: talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja; rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan varapuheenjohtaja; EU:n ja Kiinan suhteista vastaavan valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen vuodesta 2013. Toimi raportoivana jäsenenä useissa eri säännönmukaisuus- ja tuloksellisuustarkastuksen tehtävissä sekä II jaoston (yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit) puheenjohtajana; vuodesta 2022 lähtien tarkastusten laatua valvovan komitean puheenjohtaja sekä ammatillisia standardeja käsittelevän komitean puheenjohtaja ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisessä järjestössä. Nimitettiin syyskuussa 2023 Euroopan komissioon innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaavaksi jäseneksi.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Syntynyt Prahassa vuonna 1965; Tšekin kansalainen; rahoitusalan tutkinto Prahan taloustieteiden yliopistosta (1987). Osallistui seuraaviin seminaareihin: julkisen talouden laskentatoimi ja tarkastus (CIPFA, Lontoo), yksityistäminen ja julkistalous (JICA, Tokio), julkisen talouden varainhoito (IMF, Wien), julkishallinnon rahoitustilastot (IMF, Washington D.C.) sekä kehitysapu yrityssektorille (JICA, Tokio); Tsěkin valtiovarainministeriö, rahoitusanalyyseistä vastaava osasto (1988). Valtion talousarviosta vastaava osasto (1990); valtion talousarviosta vastaavan osaston varajohtaja ja yleisestä talousarviosta vastaavan jaoston päällikkö (1994); Euroopan ydintutkimuslaitoksen (CERN) rahoituskomitean jäsen (1993-1996); Tšekin tasavallan ylimmän tarkastuselimen (Nejvyšší kontrolní úřad) analyyseista vastaavan osaston johtaja; edusti Tšekin tasavallan ylintä tarkastuselintä tarkastuskäsikirjoja käsittelevässä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, SIGMAn ja ehdokasvaltioiden asiantuntijoiden muodostamassa työryhmässä. Toimi Maailmanpankin asiantuntijana (1999). Nimitettiin Tšekin tasavallan ylimmän tarkastuselimen jäseneksi (heinäkuu 2003); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004 – 6. toukokuuta 2016; tarkastusryhmä III:n (ulkosuhteet) jäsen; tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen; tarkastuskomitean jäsen ja puheenjohtaja; Europolin valvontakomitean jäsen ja puheenjohtaja; III jaoston (ulkoiset toimet) puheenjohtaja ja hallintoasioiden komitean jäsen (2010); edusti III jaostoa CEAD-jaostossa (2011). I jaoston (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) jäsen ja sittemmin puheenjohtaja, edusti I jaostoa CEAD-jaostossa.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Syntyi Kööpenhaminassa 29. elokuuta 1922; Tanskan kansalainen; oikeustieteen tutkinto (Juridisk Kandidat) Kööpenhaminan yliopistosta (1948); virkamies Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1948); oikeus toimia asianajajana muutoksenhakutuomioistuimessa (1952); tarkastaja Naton kansainvälisessä tarkastuselimessä Pariisissa (1957). Jäsen Euroopan avaruustutkimusjärjestön tilintarkastuslautakunnassa Pariisissa (1964); yksikönpäällikkö julkistalouden tarkastuselimessä (1966); osastopäällikkö julkistalouden tarkastuselimessä (1972); Euroopan yhteisöjen tilintarkastuslautakunnan jäsen Brysselissä (1973); ylimmän tarkastuselimen varapääjohtaja (1976); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 17. huhtikuuta 1983. Kuollut 1. toukokuuta 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Syntynyt Herrestedissä 6. toukokuuta 1922; Tanskan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta (1948); asianajaja (1948); virkamies Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1949); väliaikainen toimi Naton kansainvälisessä tarkastuselimessä (1956); tarkastaja Naton kansainvälisessä tarkastuselimessä (1960). Yksikönpäällikkö Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1967); osastopäällikkö Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1974); tarkastaja Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa Readingissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (1976); tarkastaja Euroopan molekyylibiologian laboratoriossa Heidelbergissä Saksassa (1978); tarkastaja (1977); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. huhtikuuta 1983 – 17. huhtikuuta 1989. Kuollut 23. syyskuuta 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Syntynyt Vejlessä 24. lokakuuta 1931; Tanskan kansalainen; taloustieteen maisterin tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta (1957); tarkastaja Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1957); tarkastaja Natossa (1966); yksikönpäällikkö Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1971). Osastopäällikkö Tanskan julkistalouden tarkastuselimessä (1973); ylimmän tarkastuselimen varapääjohtaja (1983); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. huhtikuuta 1989 – 30. kesäkuuta 1995. Kuollut 4. kesäkuuta 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Syntynyt Kööpenhaminassa vuonna 1940; Tanskan kansalainen; valtiotieteiden tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta (Handelshøjskolen); hallintovirkamies valtiovarainministeriössä ja ulkoasiainministeriössä (1965); apulaisyksikönpäällikkö Tanskan ylimmässä tarkastuselimessä (Rigsrevisionen). Yksikönpäällikkö vastuualueenaan julkisten töiden sekä Grönlannin asioita hoitavan ministeriön tilien tarkastukset; kuului johtoryhmään ja vastasi sosiaaliministeriön ja ympäristöministeriön tarkastuksista (1971); pääjohtaja (1985); monopoliasioita käsittelevän valituslautakunnan jäsen (1987); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. heinäkuuta 1995 – 31. joulukuuta 2001 vastuualueenaan sosiaalipolitiikan aloja, teollisuuspolitiikkaa, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä ja koheesiorahastoa (ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset) koskevat tarkastukset.
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Syntynyt Kööpenhaminassa 31. maaliskuuta 1949; Tanskan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta; virkamies oikeusministeriön alaisessa elimessä, joka vastasi holhouksenalaisten taloudellisesta edunvalvonnasta (1972); yksikönpäällikkö Tanskan kansallisessa tarkastuselimessä (Rigsrevisionen) vastuualueinaan vuosikertomuksen laatiminen, yksikköjenvälinen suunnittelu sekä sosiaaliministeriön, sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön tarkastaminen (1985). Kansallisen tarkastuselimen osastopäällikkönä vastasi tilintarkastusten suunnittelusta ja johtamisesta (1995); Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustajien muodostaman työryhmän jäsenenä osallistui “INTOSAIn tarkastusstandardien EU-sovellusohjeiden” laatimiseen (1996); kansallisen tarkastuselimen varapääjohtaja vastuualueinaan puolustusministeriön, veroministeriön sekä elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriön tilintarkastus ja toiminnan tarkastus (1999); suhteista Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen ja Naton kansainväliseen tarkastuselimeen (International Board of Auditors) vastaava yhdyshenkilö (2000); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2002 – 29. helmikuuta 2012: vastasi EU:n toimielinten hallintomenoja, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoa, yhteisöjen ulkopuolisia lähetystöjä ja toimistoja sekä subventioita koskevista tarkastuksista (2002); tarkastusryhmän IV (tulot, pankkitoiminta, hallintomenot, yhteisön toimielimet ja virastot ja sisäisen politiikan alat) jäsen (2004); puheenjohtaja (2005); jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen); hallintoasioiden komitean varajäsen (2009); II jaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen ja II jaostoa edustava jäsen CEAD-jaostossa; II jaoston puheenjohtaja ja tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Syntyi Kööpenhaminassa 14. marraskuuta 1949; Tanskan kansalainen; kauppatieteiden maisteri, Kööpenhaminan yliopisto (1976); virkamies Tanskan kansallisessa tarkastuselimessä (Rigsrevisionen ) (1976-1984); yhteiskuntatieteiden opettaja (1980-1983) ja tilastotieteen opettaja (1983) Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa; Tanskan jäsenen avustaja Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa (1984-1985). Tanskan jäsenen kabinetin päällikkö Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa (1985-1988); virkamies kansallisessa tarkastuselimessä (1988-1989); tilastotieteen opettaja Kööpenhaminan yliopistossa (1988-1991); yksikönpäällikkö kansallisessa tarkastuselimessä (1989-1995); yhteiskuntatieteiden opettaja Kööpenhaminan yliopistossa (1991-1995); kansallisen tarkastuselimen pääjohtaja (1995-2012); INTOSAIn ammatillisten standardien komitean (Professional Standards Committee) puheenjohtaja (2004-2012); siirtyi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. maaliskuuta 2012; kuului CEAD-jaostoon (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen). Kuollut 1. helmikuuta 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Syntynyt Hagenbachissa 1. maaliskuuta 1922; Saksan kansalainen; opiskeli oikeustiedettä Mainzin yliopistossa (1946); Referendar (ensimmäinen oikeustieteen valtion tutkinto) ja myöhemmin Assessor (toinen oikeustieteen valtion tutkinto) (1949); asianajotoimisto, myöhemmin tuomari (Sozialgericht) Speyerissä (1953); virkamies (Referent) Rheinland-Pfalzin koulutus- ja kulttuuriasioiden ministeriössä (1955). Kansanedustaja Saksan valtiopäivillä (Bundestag); budjettivaliokunnan alaisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja (1957); budjettivaliokunnan CDU/CSU-ryhmän puheenjohtaja (1965); parlamentaarinen valtiosihteeri Saksan liittovaltion valtiovarainministeriössä (1967); Bundestagin budjettivaliokunnan puheenjohtaja (1969); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. marraskuuta 1977–17. lokakuuta 1983. Kuollut 2. lokakuuta 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Syntynyt Kasselissa 30. elokuuta 1923; Saksan kansalainen; taloustieteiden tutkinto Marburgin yliopistosta (1948); työskenteli liittovaltion työvoimahallinnossa (1953); kansanedustaja Saksan valtiopäivillä (Bundestag) (1961); Bundestagin budjettivaliokunnan jäsen; budjettivaliokunnan tarkastuslautakunnan jäsen vastuullaan liittotasavallan tilien tarkastus (1962). Budjettivaliokunnan puheenjohtaja (1980); Bundestagin talousvaliokunnan puheenjohtaja (1982); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1983–20. joulukuuta 1989. Kuollut 8. joulukuuta 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Syntynyt Ottersweierissä 8. huhtikuuta 1932; Saksan kansalainen; taloustieteiden tohtori, tutkinto Freiburg/Brisgaun yliopistosta sekä Freiburgin talous- ja hallintotieteiden korkeakoulusta; korkean tason tehtävissä Saksan liittohallinnossa ja teollisuudessa; kansanedustaja Saksan valtiopäivillä (Bundestag) (1976). Kuului budjettivaliokuntaan ja toimi talousarvion valvontavaliokunnan (1982) ja sotilasmenojen hyväksymisestä vastaavan valiokunnan (1985) puheenjohtajana; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 21. joulukuuta 1989 – 31. joulukuuta 2001 vastuualueinaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön (EHTY) liittyvät tarkastukset, lainananto- ja otto ja korkotuet sekä tuki Keski- ja Itä-Euroopan valtioille ja entisen Neuvostoliiton uusille itsenäisille valtioille; rakennetuesta, alueellisista toimista, Välimeren alueen yhdentymisohjelmista sekä koheesiorahaston osa-alueesta ”liikenteen infrastruktuuri” vastaavan tarkastusryhmän puheenjohtaja (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (1996–1999). Kuollut 18. toukokuuta 2021.​
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Syntynyt Quedlinburg/Harzissa 18. heinäkuuta 1942; Saksan kansalainen; oikeustieteen tohtori; ensimmäinen ja toinen oikeustieteen valtion tutkinto; oikeustieteen opintoja Kielin ja Göttingenin yliopistoissa (Saksa) ja Bordeaux’n yliopistossa (Ranska); kansainvälisten suhteiden opintoja Johns Hopkins yliopistossa (Bologna Center; Italia); Hildesheimin paikallishallituksessa (Niedersachsen) (1971). Johtavassa asemassa Saksan sisäisistä suhteista vastaavassa ministeriössä ja Niedersachsenin sisäasiainministeriössä sekä talous- ja liikenneministeriössä (1975); Niedersachsenin sisäasiainministerin henkilökohtainen neuvonantaja (1979); Weser-Emsin paikallishallituksen varapuheenjohtaja (1981); Niedersachsenin elintarvike-, maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri (1983); kansanedustaja Saksan valtiopäivillä (Bundestag) (1990); Saksan kansallisen tarkastuselimen (Bundesrechnungshof) pääjohtaja (1993); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2002 – 31. joulukuuta 2007, vastuualueena maatalouspolitiikkaa (pinta-alatuki, maitotuote- ja naudanlihamarkkinat) koskevat tarkastukset (2002); yksi tarkastusryhmästä 1 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) vastaavista jäsenistä (2004); tarkastusryhmän 1 puheenjohtaja (2007); tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastuksen komitean jäsen; tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean varajäsen ja Europolin yhteisen tilintarkastuskomitean jäsen.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Syntynyt Frankfurt am Mainissa 22. huhtikuuta 1949; Saksan kansalainen; oikeustieteen tohtori Johann Wolfgang Goethe yliopistosta Frankfurt am Mainissa; ensimmäinen ja toinen oikeustieteen valtion tutkinto (1975); tuomariharjoittelija syyttäjänvirastossa Wiesbadenissa ja Hanaussa (Hessen); kolmen vuoden ajan luennoitsijana Wiesbadenin hallinnollisessa korkeakoulussa Frankfurt am Mainissa sijaitsevassa tiedekunnassa (1980). Yleinen syyttäjä (1981); Hessenin osavaltion oikeusministeriössä hallinnollisissa tehtävissä; ylin syyttäjä (1984); Ministerialrat (1986); budjettiosaston ja maankäytön suunnitteluosaston johtaja Hessenin osavaltion oikeusministeriössä; Saksan liittovaltion ylimmän tarkastuselimen (Bundesrechnungshof) jäsen ja eläkevakuutuksen tarkastuksesta vastaavan jaoston johtaja (1989); Ministerialdirigent, ydinvalvontaa koskevasta sääntelystä ja säteilysuojelusta vastaavan osaston johtajana Hessenin osavaltion ympäristö-, energia- ja liittovaltioasioista vastaavassa ministeriössä (1991); valtiosihteeri Hessenin osavaltion valtiovarainministeriössä (1994); rakennusoikeuteen ja julkisia hankintoja koskevaan oikeuteen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiin kumppanuuskysymyksiin erikoistunut lakimies; Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin valvontakomitean jäsen (1999); valtiosihteeri Nordrhein-Westfalenin osavaltion valtiovarainministeriössä (2000); Saksan pankkien kansallisessa liitossa johtokunnan jäsenenä (2004) ja varapääjohtajana (2005); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2008 – 28. helmikuuta 2014: tarkastusryhmässä 2 (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean varajäsen (2008); II jaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen (2010); II jaoston puheenjohtaja ja tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen (2011); tilintarkastustuomioistuimen nimeämä Euroopan vakausmekanismin tarkastuslautakunnan jäsen (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Syntynyt Tartossa (Virossa) vuonna 1969; Viron kansalainen; kandidaatintutkinto Tarton yliopistosta Virosta pääaineena biologia (genetiikka) (1992); MBA-tutkinto (2001); Hansapankin investointipankkitoiminnan osaston apulaisjohtaja (1998). Viron pääministerin talouspoliittinen neuvonantaja vastuualueenaan suhteet Kansainväliseen valuuttarahastoon ja muihin monenvälisiin rahoitusinstituutioihin (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Pohjoismaiden investointipankki, Maailmanpankki); osallistui eläkeuudistuksen valmistelutyöhön (1999); Irun sähkövoimalan rahoitusjohtaja (2002); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004-10. lokakuuta 2016: työskenteli II tarkastusjaostossa (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean puheenjohtaja (2006); jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2008); Europolin yhteisen tilintarkastuskomitean jäsen; tarkastuslausumasta (DAS) vastaava jäsen CEAD-jaostossa (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2010); valittiin 10. lokakuuta 2016 viisivuotiskaudeksi Viron tasavallan presidentin tehtävään.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Syntynyt Tallinnassa vuonna 1966; opiskeli ja suoritti oikeustieteen tutkinnon Tarton yliopistossa (cum laude). Ennen Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa työskentelyä Juhan Parts toimi Viron pääministerinä (2003–2005) ja sitä ennen Viron ylimmän tarkastuselimen pääjohtajana (1998–2002). Juhan Partsin tehtävät Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa liittyivät etenkin puolustus- ja ulkoasioihin. Hän vastasi toimikautensa aikana useasta erityiskertomuksesta, joiden joukossa olivat muun muassa kertomukset EU:n tuesta oikeusvaltioperiaatteen edistämiselle Länsi-Balkanilla ja laajamittaisen korruption vähentämisestä Ukrainassa. Juhan Parts toimi myös tulevaisuuden ennakointia käsittelevän mietintäryhmän puheenjohtajana ja oli lisäksi strategiaa ja tulevan kehityksen ennakointia käsittelevän neuvoa-antavan paneelin jäsen.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Syntynyt Corkissa 19. tammikuuta 1919; erilaisia tehtäviä valtion virkamiehenä (1937); virkamies ja avustava johtava virkamies valtiovarainministeriössä (1946); johtava virkamies (1962) ja budjetista vastaava apulaisvaltiosihteeri (1968); valtiovarainministeriön toinen pääsihteeri (osastopäällikkö), julkisten menojen osaston päällikkö, kaikista julkisiin menoihin liittyvistä asioista vastaava virkamies (1971). valtiovarainministeriön pääsihteeri; Irlannin keskuspankin johtaja; kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan varajohtaja; lyhyen aikavälin talous- ja finanssipolitiikkaa käsittelevän koordinointikomitean (EEC) jäsen; kansallisen talous- ja sosiaalikomitean jäsen; kansallisen tiedeneuvoston jäsen; taloudellisen ja sosiaalisen tutkimuksen keskuksen (Economic and Social Research Institute) hallintoneuvoston ja toimeenpanevan komitean jäsen; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977-17. toukokuuta 1986; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (1977–1981). Kuollut 28. maaliskuuta 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Syntynyt Dublinissa 27. helmikuuta 1929; tutkinto taloustieteen, oikeustieteen ja valtiotieteiden aloilta, University College Dublin; talous- ja verojuristi; yritysjohtaja; talous- ja valtiovarainministerien neuvoston jäsen; Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston ja Euroopan investointipankin valtuuston jäsen; valtiovarain- ja julkisten palvelujen ministeri (1973). Neuvoston puheenjohtaja (1975); Euroopan parlamentin jäsen (1977); Euroopan parlamentin ensimmäinen varapuhemies (1984); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. toukokuuta 1986-9. helmikuuta 1994. Kuollut 17. maaliskuuta 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Syntynyt Corkissa; kauppatieteiden maisterin tutkinto, National University of Ireland; Institute of Industrial Engineers yhdistyksen jäsen; Education and industrial officer Irlannin ammattiliittojen keskusjärjestössä (ICTU) (1961); Irlannin parlamentin (Dáil Éireann) jäsen (1969); Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Irlannin valtuuskunnan jäsen (1973); Irlannin työväenpuolueen varajohtaja (1981). Julkisia tilejä käsittelevän komitean jäsen (1987); Euroopan parlamentin jäsen: Valuutta- ja teollisuuspoliittisen valiokunnan varapuheenjohtaja; Euroopan sosiaalidemokraattisen puoleen varapuheenjohtaja; EP-AKT- ja EP-USA valtuuskuntien jäsen (1989); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 10. helmikuuta 1994-29. helmikuuta 2000: vastuualueina EMOTR:n ohjausosasto, tutkimus; tarkastusryhmä 1:n puheenjohtaja, vastuualueena EMOTR I (eläintuotteet, sokeri, kalastus) (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Syntynyt Carnassa, Galwayn kreivikunnassa, 5. syyskuuta 1950; tutkinto Carysfort Teacher Training Collegesta (Blackrock, Dublinin kreivikunta); Irlannin parlamentin (Dáil Éireann) jäsen (1975); parlamentaarinen sihteeri teollisuus-, kauppa- ja energiaministeriössä (1977); apulaisministeri (Minister of State) samassa ministeriössä (1978); ensimmäinen naispuolinen hallituksen ministeri (Cabinet Minister) valtion perustamisen jälkeen; Gaeltachtin ministeri (1979). Opetuksesta vastaava apulaisministeri (Minister of State) (1982); naisten oikeuksia käsittelevän kaikkien puolueiden välisen parlamentaarisen valiokunnan ensimmäinen puheenjohtaja (1982); avioliiton hajoamista käsittelevän kaikkien puolueiden välisen parlamentaarisen valiokunnan jäsen; Eurooppa-asioiden apulaisministeri (Minister of State) (1987); Irlannin EU puheenjohtajakauden koordinoinnin vastuuhenkilö (1990); EU politiikkaa käsittelevän ministeriöiden välisen komitean puheenjohtaja sekä talousarvio-, kulttuuri-, kehitys- ja televiestintäneuvostojen puheenjohtaja Irlannin puheenjohtajakauden aikana; matkailu-, liikenne- ja viestintäministeri; 11 keskeisen Irlannin valtion omistaman yrityksen vastuuhenkilö (1992); oikeusministeri (1993), jäsen Irlannin hallituksen ryhmässä, joka neuvotteli Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin hallitusten yhteisen joulukuun 1993 lausuman Irlannin rauhasta ja sovinnosta joulukuussa; ura yksityisellä sektorilla yrityskonsulttina; johtoon kuulumaton johtokunnan jäsen kahdessa suuressa irlantilaisessa yrityksessä; viikoittainen kolumnisti Irish Times sanomalehdessä ja esiintyjä iirinkielisellä TG4-televisiokanavalla; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2000-9. helmikuuta 2010, vastuualueena EU:n kasvi- ja eläintuotteiden alan tarkastukset, muut EMOTR:n menot ja maataloustoimenpiteet (2000); tarkastustoiminnan ja kertomusten laadinnan kehittämisestä vastaavan tilintarkastustuomioistuimen osaston (ADAR) vastaava; CEAD-jaoston (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) puheenjohtaja (2002); III jaoston (ulkosuhteet) jäsen (2006); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen komitean alkuvaiheessa (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Syntynyt Galwayn kreivikunnassa vuonna 1976; laillistettu tilintarkastaja, Institute of Chartered Accountants Irlannissa; verotusasioita käsittelevän elimen (Irish Taxation Institute) jäsen; suorittanut tutkintoja useilla aloilla: Kauppaoikeus, Law Society of Ireland; oikeustieteen opintoja, Honorable Society of King’s Inns, Irlanti; kaupallisten riita-asioiden tutkinto, Law Society of Ireland; maksukyvyttömyys ja yritysten rakennemuutos, Law Society of Ireland; laillistettu tilintarkastaja, Deloitte & Touche, Dublin (1996). Ground Marketing Groupin puheenjohtaja (Havas Plc/4D Ireland) (2000); johdon konsulttien ammatillisen instituutin (Institute of Management Consultants in Ireland) puheenjohtaja (2005); Institute of Directors in Ireland instituutin toimitusjohtaja (2006); Irlannin poliisivoimien (An Garda Síochána) tarkastuskomitean jäsen (2009); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 31. maaliskuuta 2010 – 29 helmikuuta 2012: Tarkastusryhmä 3:n (ulkosuhteet) jäsen; IV jaoston (tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä Euroopan unionin toimielimet ja elimet) jäsen; CEAD-jaoston (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) varajäsen; tilintarkastustuomioistuimen työn esittelevä jäsen EU:n virastoihin päin.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Syntynyt Dublinissa 24. helmikuuta 1961; humanististen tieteiden kandidaatti, Washingtonin yliopisto (1983); kauppatieteiden maisteri, University College, Dublin (1991); soveltavan finanssioikeuden tutkinto, Law Society of Ireland (2003). Valtiovarainministeriön pääsihteeri (2010–2012); valtiovarainministeriön alipääsihteeri (2006–2010). Alivaltiosihteeri, veropolitiikka, valtiovarainministeriö (2005–2006); alivaltiosihteeri, pankki-, finanssi- ja kansainvälisten asioiden osasto, valtiovarainministeriö (2001–2005); johtaja, tiedonvapauden ja etiikan keskitetty politiikan yksikkö, valtiovarainministeriö (1999–2001); johtaja, hallinnollisten talousarvioiden jaosto, valtiovarainministeriö (1998–1999); varajohtaja, julkisen sektorin eläkkeitä koskeva politiikka, valtiovarainministeriö (1996–1998); varajohtaja, valuutta- ja vaihtokursseja koskevan politiikan yksikkö, valtiovarainministeriö (1989–1996); virkamies, kansallisen valtionvelan hoito (avustava velkakirjojen välittäjä), valtiovarainministeriö (1988–1989); hallintopäällikkö, virkamiesten työskentelyolosuhteet, valtiovarainministeriö / julkishallinnon ministeriö (1986–1988); hallintopäällikkö, palkkapolitiikka, julkishallinnon ministeriö (1984–1986). Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Kevin Cardiff on hoitanut viime vuosina myös useita muita tehtäviä. Hän on ollut esimerkiksi Irlannin keskuspankin komitean jäsen; Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsen ja jäsen; Irlannin hallituksen verostrategiaryhmän puheenjohtaja ja jäsen; Irlannin edustaja verotusta koskevassa EU:n käytännesääntöryhmässä; EU:n rahoituspalvelukomitean jäsen ja varajäsen. Kevin Cardiff toimi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä 1. toukokuuta 2012–28. helmikuuta 2018. I jaoston (luonnonvarojen kestävä käyttö) jäsen; tarkastusten kehittämisestä ja arvioinnista vastaava CEAD-ryhmän (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) jäsen; IV jaoston (markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous) jäsen.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Syntynyt Ateenassa vuonna 1924; Kreikan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta; asianajaja (1949); rauhantuomari (1952); apulaistuomari ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (1954); Kreikan hallituksen nimittämä tuomari Yhdistyneissä kansakunnissa (1962); ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1965); muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1967); Kreikan ylimmän tarkastuselimen jäsen (1975). Kreikan ylimmän tarkastuselimen varapääjohtaja tehtävänään julkistalouden ja julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden tarkastus (1980); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1981–17. lokakuuta 1983; kuollut 10. syyskuuta 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Syntynyt Platanos Trikalonissa vuonna 1926; Kreikan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1952); kauppa- ja Eurooppa-oikeuden jatko-opintoja Pariisin yliopistossa; viestintäministeriön virkamies (postilaitoksesta vastaava pääosasto) (1948); juristi Ateenan asianajajayhteisössä (1955). Aluetuomioistuimen tuomari (1956); apulaistuomari ja tuomari ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (1957); ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1970); muutoksenhakutuomioistuimen tuomari ja Thessalonikin pormestari (1974); Kreikan ylimmän tarkastuselimen jäsen (1979); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1983–20. joulukuuta 1989; kuollut 9. marraskuuta 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Syntynyt Pyrgos Iliassa vuonna 1923; Kreikan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta; asianajaja Ateenassa (1952); apulaistuomari ja tuomari ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (1954); apulaisneuvonantaja valtion oikeudellisessa neuvostossa (1964); valtion oikeudellinen neuvonantaja koordinointiministeriössä (talousministeriö) sekä kulttuuri- ja tiedeministeriössä, ulkoministeriössä, maatalousministeriössä ja puolustusministeriössä (1969). Opiskeli kansainvälisen oikeuden akatemiassa Dallasin yliopistossa (1972); osallistui Kreikan pysyvässä edustustossa Brysselissä järjestettyihin neuvotteluihin Kreikan liittymisestä Euroopan yhteisöihin (1975); maatalousministeriön oikeudellinen neuvonantaja (1976); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 21. joulukuuta 1989–31. joulukuuta 1995; kuollut 1. tammikuuta 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Syntynyt Assos-Korinthoksissa vuonna 1937; Kreikan kansalainen; taloustieteen tutkinto Bonnin yliopistosta; taloustieteen maisterin tutkinto Berkeleyn yliopistosta; taloustieteen tohtorin tutkinto Bonnin yliopistosta; teollisuustoimialasta vastaava asiantuntija ja tutkija talouden suunnittelu- ja tutkimuskeskuksessa. Euroopan parlamentin jäsen tehtävänään talousarvion koordinointi (1981); Kreikan valtion kiinteistöyhtiön puheenjohtaja; Kreikan suurlähettiläs / pysyvä edustaja OECD:ssä (1993); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1996–31. joulukuuta 2001 vastuualueenaan EMOTR:n tukiosaston (2) menojen tarkastus.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Syntynyt Kosilla 21. maaliskuuta 1957; Kreikan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta, valmistumisvuotensa parhaimmat arvosanat (1975); tutkinnot jatko-opinnoista Paris II Sorbonne yliopistosta rikosoikeuden (1980), julkisoikeuden (1982) ja julkisen varainhoidon (1983) aloilla. Opetti oikeusmetodologiaa ja julkistaloutta Kreikan hallintokorkeakoulussa (1989) sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä Kreikan kansallisessa oikeusalan oppilaitoksessa (1997); oikeustieteen tohtorin väitöskirja (1985, arvosanalla très honorable); osallistui Kreikan ylimmän hallintotuomioistuimen ja Kreikan hallintokorkeakoulun järjestämiin valintamenettelyihin (1986, ensimmäinen sija kummassakin kilpailussa); tuomari Kreikan ylimmässä hallintotuomioistuimessa (1987); tuomari Kreikan ylimmässä tarkastuselimessä (1993); Kreikan ylimmän tarkastuselimen varapääjohtaja; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2002–31. joulukuuta 2013: puheenjohtaja I jaostossa (luonnonvarojen suojelu ja hallinta); vastasi Euroopan keskuspankkia, Euroopan investointipankkia sekä EU:n toimielinten ja elinten ja Eurooppa-koulujen hallintomenoja koskevista tarkastuksista; tilintarkastustuomioistuimen metodologian kehittämisestä vastaava jäsen, tutkimusalasta vastaava jäsen; tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ulkopuolisen toiminnan arviointikomitean puheenjohtaja; Europolin tarkastuskomitean jäsen ja puheenjohtaja.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Syntynyt Tortosassa 1 . toukokuuta 1920; Espanjan kansalainen; taloustieteen tohtorin tutkinto; kirjanpitäjä; tilintarkastaja; yhteisöveropolitiikan professori autonomisessa yliopistossa Barcelonassa; El Pueblo -sanomalehden johtaja (1936); aikakauslehti Aran johtaja; senaattori perustuslakia säätävässä kokouksessa (1977). Rahoitus- ja budjettikysymyksistä ja senaatin talousarvioista vastaavan kongressin ja senaatin sekakomitean jäsen; valittiin uudelleen Tarragonan provinssin senaattoriksi (1979); budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja; rahoitusvaliokunnan, budjettivaliokunnan, terveys- ja sosiaaliturvavaliokunnan, perussääntövaliokunnan ja puheenjohtajuusvaliokunnan sekä senaatin pysyvän edustajiston jäsen; kuului Katalonian edustajakokouksen delegaatioon, joka neuvotteli alueen autonomisista säännöistä kongressin perustuslakivaliokunnan kanssa; Katalonian demokratiaa ja sosialismia ajavan puolueryhmän tiedottaja ja sihteeri; sosialistiryhmän pysyvän osan jäsen ja ryhmän toimintakoordinaattori talous-, rahoitus- ja budjettikysymyksissä; valtion talousarviota koskevasta raportoinnista vastaavien ja vero- ja talouslainsäädäntöluonnosten osalta kuultavien senaatin valiokuntien jäsen (1978); vero- ja talouskysymyksistä vastaava senaatin edustaja Saksan liittotasavallassa ja Euroopan neuvostossa; Espanjan ylimmän tarkastuselimen tarkastusosaston päällikkö ja hallintokomitean (Comisiὀn de Gobierno) jäsen; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 27. tammikuuta 1986 – 9. helmikuuta 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Syntynyt Barcelonassa 24. syyskuuta 1950; Espanjan kansalainen; taloustieteen tohtorin tutkinto; professori Barcelonan yliopistossa; julkistalouden alan professorin virka (1989); toisen kamarin puheenjohtaja (Sindicatura de Comptes de Catalunya, 1984-1989). Katalonian parlamentin jäsen, kuului budjettivaliokuntaan (1992-1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 10. helmikuuta 1994 – 29. helmikuuta 2000: vastuualoina ”omat varat” sekä ”aluepolitiikka, liikenne ja matkailu” (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Syntynyt Tortosassa 4 . helmikuuta 1950; Espanjan kansalainen; tutkinto Universidad Complutense de Madrid -yliopistosta; kansanpuolueen Tarragonan jaoston johtaja (1978); Tarragonan parlamentin jäsen; NATOn parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen (1982). Tortosan kansanpuolueen tiedottaja (1979); kansanpuolueen Katalonian jaoston aluejohtaja; kansanpuolueen puoluehallituksen jäsen (1986); Euroopan kansanpuolueen ryhmän varapuheenjohtaja Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa (1989); Länsi-Euroopan unionin edustajakokouksen jäsen (1991); kuului talousarvion valvontavaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokuntaan (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen (2000–2006): tilintarkastustuomioistuimen presidentti 2002-2005. Kuollut 16. huhtikuuta 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Syntynyt Palma de Mallorcassa vuonna 1943; Espanjan kansalainen; oikeustieteen tohtorin tutkinto Universidad Complutense de Madrid -yliopistosta; apulaisprofessori ja tutkija Universidad Complutense de Madrid -yliopistossa (1969); professori Valladolidin yliopistossa (1976) ja Baleaarien yliopistossa (1977); oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1978). Asessori Baleaarien itsehallintoalueen ylioikeudessa (1979); vararehtori Baleaarien yliopistossa (1980); Espanjan parlamentin jäsen (1982); talous-, kauppa- ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja (1983); parlamentin budjetti- ja ulkoasianvaliokuntien jäsen sekä valtiontalouden tarkastuksen yhteydessä suhteista ylimpään kansalliseen tarkastuselimeen vastaavan kongressin ja senaatin sekakomitean jäsen (1984); edusti Espanjan parlamenttia parlamenttienvälisen liiton kokouksissa (1985); neuvonantaja valtiovarainministeriön alaisuuteen kuuluvassa Instituto de Estudios Fiscalesissa, jossa osallistui Espanjan julkisten menojen hallinnointiin liittyvän raportin laadintaan (1990); vastasi perustuslakituomioistuimessa valtion talousarvioon liittyviä lakeja koskevien muutoksenhakujen valmistelusta ja laatimisesta (1997); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2006 – 29. helmikuuta 2012, toimi tarkastusryhmässä 4 (tulot, pankkitoiminta, hallintomenot, Euroopan unionin toimielimet ja virastot ja sisäisen politiikan alat).
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Syntynyt Pariisissa 22. toukokuuta 1931; Ranskan kansalainen; oikeustieteen tutkinto; tutkinto Pariisin politiikantutkimuksen korkeakoulusta (Institut d’études politiques); talous- ja rahoitusalan opintoja hallintokorkeakoulussa (École d’Administration) (1956); työskenteli valtiovarainministeriössä (1958); työskenteli ministeriöidenväliseen taloudelliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä vastaavassa pääsihteeristössä (1961). Poliittinen asiantuntija (Chargé de mission) pääministerin kansliassa (1962); vanhempi tuomari (Conseiller maître) Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä (Cour des comptes française); maatalousmarkkinoiden ohjaus- ja sääntelyrahaston johtaja (1967); Finistèren parlamentin jäsen (1968); posti- ja televiestintäalasta vastaava valtiosihteeri (1974); hallintovirkamies (Caisse Nationale de Crédit Agricole ja Air France); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 20. joulukuuta 1989; tilintarkastustuomioistuimen presidentti 1981–1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Syntyi Pariisissa 10. kesäkuuta 1929; Ranskan kansalainen; tutkinto Pariisin politiikantutkimuksen korkeakoulusta (Institut d’études politiques) (1950); taloustieteen tohtori ja julkisoikeuden tutkinto; hallintoneuvoston puheenjohtajiston poliittinen asiantuntija (Chargé de mission) ulkoministeriöstä vastaavan hallituksen pääsihteerin kansliassa (1953). Lähetettiin Euroopan talousyhteisön komissioon (sisämarkkinat) toimeenpanevan sihteeristön johtavaksi hallintovirkamieheksi; hallinnosta vastaavan pääjohtajan avustaja (1959); sisäasioiden osaston johtaja (1963); hallinnosta vastaava johtaja (1968); henkilöstöosaston johtaja (1970); budjetista vastaava johtaja (1973); Euroopan yhteisöjen komission budjetista vastaava pääjohtaja (1977); vanhempi tuomari (Conseiller maître) Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä (Cour des comptes française), poikkeukselliset toimivaltuudet; ilmatilakysymyksistä vastaava valtuutettu (1986); taloustieteen tohtorien kansallisen yhdistyksen puheenjohtaja, toimeenpanevan puheenjohtajiston puheenjohtaja (1978); Euroopan julkistalouden professori College of Europe -yliopistossa Bryggessä (1981); professori eurooppalaisessa yliopistokeskuksessa Nancyssä; vieraileva professori Strasbourgin yliopistossa (1983); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 21. joulukuuta 1989–20 joulukuuta 1995; kuoli 16. joulukuuta 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Syntynyt Pariisissa 5. maaliskuuta 1948; Ranskan kansalainen; insinöörin tutkinto Ranskan meriakatemiasta; tutkinto Ranskan merenkulkualan hallintokorkeakoulusta ja Harvardin yliopistosta (John F. Kennedy School of Government); useissa eri tehtävissä puolustusministeriössä, liikenne- ja merenkulkuministeriössä ja ministeriöidenvälisessä merioperaatiossa (1968). Tarkastaja ja sittemmin vanhempi tarkastaja (Conseiller référendaire) Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä (Cour des comptes française) – vastasi koulutus- ja tutkimusministeriön sekä ulko- ja yhteistyöministeriöiden tarkastuksista; vastasi Yhdistyneiden kansakuntien ja maailman ilmatieteellisen järjestön tilien ulkoisesta tarkastuksesta (1987); INTOSAIn ja EUROSAIn komiteoiden jäsen (1988); esittelijä rahoitusta ja budjettikuria valvovassa tuomioistuimessa (1990); Ranskan ylimmän tarkastuselimen (Cour des comptes française) ensimmäisen presidentin poliittinen asiantuntija (Chargé de mission), vastuualueena kansainvälisistä ja Eurooppa-asioista vastaavan osaston perustaminen, ja toimi sittemmin varapääsihteerinä (1993); yksityisen sektorin tarkastajia koskevan kansallisen kurinpitoelimen jäsen; edusti Ranskan tilintarkastajia kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) julkissektorikomiteassa; opetti yhteisön julkistaloutta jatko-opiskelijoille Paris I -yliopistossa; vanhempi luennoitsija Ranskan hallintokorkeakoulussa (École Nationale d'Administration, ENA); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1996–31. joulukuuta 2007; vastuualueena omia varoja koskevat tarkastukset ja jäsenvaltioille maksettavat korvaukset; vastasi uuden tarkastusalan (maaseudun kehittäminen, kalastus ja meriasiat) perustamisesta (2000); puheenjohtaja tarkastusryhmässä 1 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta), vastuualueena eläin- ja kasvituotemarkkinoita, maaseudun kehittämistä, kalastusta ja meriasioita koskevat tarkastukset (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Syntynyt Lons-Le-Saunierissa 17. elokuuta 1942; Ranskan kansalainen; tutkinnot kauppakorkeakoulusta (École des Hautes Études Commerciales) ja kansallisesta hallintokorkeakoulusta (École Nationale d'Administration); jäsen Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä (Cour des comptes française) (1969); Ranskan ylimmän tarkastuselimen ensimmäisen presidentin edustajana Yhdistyneiden kansakuntien tarkastuselimen (Collège des commissaires aux comptes) johtajan tehtävissä New Yorkissa (1986). Genevessä sijaitsevan Maailman ilmatieteellisen järjestön (OMM) tarkastuslautakunnan johtaja (1989); Ranskan ylimmän tarkastuselimen ensimmäisen presidentin Rooman pysyvä edustaja ja Yhdistyneiden kansakuntien Elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja Maailman elintarvikeohjelman (WFP) ulkoisen tarkastuksen johtaja (1994); Brysselissä toimivan Pohjois-Atlantin liiton (Nato) kansainvälisen tarkastuselimen jäsen (1998). Ranskan ylimmän tarkastuselimen kuudennen jaoston puheenjohtaja (2005); Ranskan ylimmän tarkastuselimen tehtävien ohessa Ranskan edustajana tilintarkastajien kansainvälisen järjestön (IFAC) julkisen sektorin komiteassa (1989); Ranskan valtion liikekirjanpidon normien laatimisesta vastaavan komitean jäsen; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2008–31. joulukuuta 2013; jäsen tarkastusryhmässä 1 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) (2008); I jaoston (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) puheenjohtaja ja hallintoasioiden komitean jäsen (2010).
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Syntynyt Bayonnessa 22. tammikuuta 1953, valmistunut kansallisesta hallintokorkeakoulusta (ENA). Ranskan tilintarkastustuomioistuimen virkamies vuodesta 1984, myöhemmin kahden alueellisen tilintarkastustuomioistuimen (Rouenin ja Marseillen) päällikkö. Euroopan arviointiyhdistyksen (European Evaluation Society) puheenjohtaja vuosiksi 2020–2021, monien ajatushautomoiden ja akateemisten verkostojen jäsen.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Syntynyt Zagrebissa vuonna 1951; valtiotieteiden kandidaatti, Zagrebin yliopisto (valmistui vuonna 1975); taloustieteen maisteri, ulkomaankaupan tiedekunta, Zagrebin yliopisto (valmistui vuonna 1981); taloustieteen tohtori, taloustieteen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (valmistui vuonna 1988); Fulbright-stipendiaatti, tohtorintutkinnon jälkeinen apuraha, North-Western University, Evanston, IL, Yhdysvallat (valmistui vuonna 1990). Useita tutkijan tehtäviä, mukaan lukien rahapolitiikan alan osaston johtaja ja tutkija, Institute of Economics Zagreb, Kroatia (vuoteen 1992 saakka); entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen muotoilemia makrotalouden politiikkaa ja rakenneuudistuksia käsittelevien neuvoa-antavien komiteoiden jäsen (vuoteen 1989 saakka); entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen alaisen pankkien elvytysviraston johtokunnan jäsen (vuoteen 1990 saakka); Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantaja Kroatian ensimmäisen oman valuutan käyttöönoton yhteydessä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi (vuoteen 1992 saakka); Pakistanista vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto (vuoteen 1993 saakka); Puolasta vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto (vuoteen 1995 saakka); entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto (vuoteen 1997 saakka); Slovakiasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto (vuoteen 1999 saakka); Albanian valtuuskunnan johtaja (2000); Romanian valtuuskunnan johtaja (vuoteen 2004 saakka); Kansainvälisen valuuttarahaston Moskovan yksikön johtaja, Venäjä (vuoteen 2009 saakka); Valkovenäjän valtuuskunnan johtaja, samanaikaisesti Moskovan tehtävän kanssa (vuoteen 2009 saakka); henkilöstön jäsen, Kansainvälinen valuuttarahasto, Washington DC, Yhdysvallat (1992–2009); vanhempi neuvonantaja, Kroatian keskuspankki (2009–2013). Neven Matesista tuli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen vuonna 2013 ja hänet nimitettiin IV jaostoon (tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä Euroopan unionin toimielimet ja elimet).
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Syntynyt Roomassa 11. huhtikuuta 1927; Italian kansalainen; oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto (1947); läpäisi työ- ja sosiaaliturvaministeriön järjestämän hallintovirkamiesten rekrytointikilpailun (1949); Italian ylimmän tarkastuselimen Corte dei Contin tuomari (1953); Corte dei Contin neuvonantaja (1970). NATOn kansainvälisen tarkastuselimen jäsen (1973); NATOn kansainvälisen tarkastuselimen presidentti (1974); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977-31. joulukuuta 1992: presidentti 1990-1992. Kuollut 24. lokakuuta 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Syntynyt Roomassa 18. joulukuuta 1939; Italian kansalainen; oikeustieteen tutkinto ja työoikeuden ylempi tutkinto Rooman yliopistosta; erilaisissa johtotehtävissä puolustus-, posti-, liikenne- ja julkisten töiden ministeriöissä (1962). Italian ylimmän tarkastuselimen Corte dei Contin tuomari, hoitaen tehtäviä kansainvälisistä ja Euroopan yhteisön suhteista vastaavalla osastolla, ensimmäisessä julkistalouden alan oikeudellisessa yksikössä ja jälkitarkastuksia koordinoivassa yksikössä (1972); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1993-28. helmikuuta 2006, vastuualueinaan EMOTR-tukiosaston tarkastus (talousarviohallinnon toteuttaminen ja valvontamenettelyt sekä yleiset asiat) sekä Euroopan kehitysrahastojen tarkastus (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Syntynyt Frosinonessa 23. lokakuuta 1937; Italian kansalainen; oikeustieteen tutkinto Rooman Sapienza-yliopistosta; Italian ylimmän tarkastuselimen Corte dei Contin tuomari (1972) toimien muun muassa seuraavissa tehtävissä: tarkastustehtävät syyttäjänvirastossa (1973), paikallisviranomaisten osastolla sekä useilla oikeudellisilla osastoilla (1980). Tuomari (1993) ja myöhemmin varapresidentti (2001) Italian perustuslakituomioistuimessa; Corte dei Contin alueellisten tarkastusosastojen koordinoinnista vastaavan osaston johtaja, sekä jäsen eri osastoista kootussa kollegiossa, joka arvioi valtion sekä erityisasemassa olevien alueiden ja maakuntien kirjanpitoa ja vastasi parlamentille laadittavista raporteista (2002); luennoitsija valtiosääntöoikeuden, julkistalouden tilinpidon sekä hallinto-oikeuden ja perustuslain aloilla lukuisissa korkea-asteen oppilaitoksissa; esittelijä erilaisissa kansainvälisissä konferensseissa; osallistunut lukuisten julkisten toimikuntien ja selvitystyöryhmien toimintaan 1980-luvulta alkaen; sisäministeriön asettaman teknisen ja tieteellisen komitean puheenjohtaja (2003) (komitean tehtävänä oli selvittää paikallisviranomaisten pääasialliset tehtävät); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2006-28. marraskuuta 2011; kuului tarkastusryhmään 2 (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia); II tarkastusjaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen (2010). Kuoli 18. kesäkuuta 2013.
 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Syntynyt Lefkonikossa Famagustan provinssissa 27. elokuuta 1951; Kyproksen kansalainen; kauppatieteiden maisterintutkinto Hochschule für Ökonomie kauppakorkeakoulussa Berliinissä pääaineena ulkomaankauppa ja kansainvälinen liiketoiminta; erään suuryrityksen tuontiosaston päällikkö (1977). Perheyrityksen johtaja (1984); valittiin uudistusmielisen työväenpuolueen kansanedustajaksi Kyproksen parlamenttiin (1991, valittiin uudelleen vuonna 1996); jäsenenä talous- ja budjettiasioiden valiokunnassa sekä kauppa-, teollisuus- ja matkailuvaliokunnassa (1991); julkisista töistä vastaavan valiokunnan jäsen (1991); EU:n ja Kyproksen välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsen. Edusti Kyproksen parlamenttia lukuisissa ulkomailla järjestetyissä kansainvälisissä kokouksissa (1996); Kyproksen suurimman osuustoiminnallisen rahoituslaitoksen toimitusjohtaja (1997); osuustoiminnallisten yritysten sijoitusryhmittymän puheenjohtaja (1999); valittiin Famagustan pormestariksi. Toimi miehitetyn alueen kuntien komitean puheenjohtajana sekä Kyproksen kuntien liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana (2001); Kyproksen tasavallan presidentti nimitti Kikis Kazamiaksen viestinnästä ja julkisista töistä vastaavaksi ministeriksi (2003); nimitettiin myös sisäisestä valvonnasta vastaavan neuvoston jäseneksi. Ministerinä toimiessaan Kikis Kazamias osallistui EU:n liikenne-, kehitys- ja televiestintäasioiden neuvoston kokouksiin. Kazamias erosi ministerin tehtävistään huhtikuussa 2004; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 2. marraskuuta 2004 – 1. marraskuuta 2010; vastasi tarkastusryhmästä 1 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen (2004); I jaoston (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) jäsen (2010).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Syntynyt Liopetrissä (Famagusta) 10. tammikuuta 1958; auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen jäsen (FCCA); hallintotieteiden maisterin tutkinto (Kennedy School of Government, Harvard); taloustieteen kandidaatin tutkinto, Hullin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta. Harjoitteli ja työskenteli tilintarkastajana tilintarkastusyrityksissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Työskenteli Kyproksen tasavallan verohallinnon palveluksessa (1989–1999) sekä valtiovarainministeriössä Kyproksen tasavallan päätilintarkastajana (2000–2010); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen (2010–2022). Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä työskenteli seuraavissa jaostoissa: I jaosto ”luonnonvarojen suojelu ja hallinta” (11/2010–4/2012); II jaosto ”rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia” (5/2012–1/2014); I ja II jaostojen edustaja CEAD-jaostossa (1/2011–1/2014); CEAD-jaoston pysyvä jäsen (2/2014–5/2016); V jaoston puheenjohtaja (6/2016–2/2020); II jaosto ”yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit” (2/2020–10/2022). Lazaros S. Lazarou oli lisäksi kuuden vuoden ajan vuosikertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen (2/2014–2/2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Syntynyt Jūrmalassa 4. kesäkuuta 1964; Latvian kansalainen; tohtorintutkinto laskentatoimen alalta Vilnan yliopistosta; diplomi kansainvälistä vero-oikeutta käsittelevistä jatko-opinnoista Robert Kennedy -yliopistosta; tutkintotodistus laskentatoimen ja operaatioanalyysin alalta Latvian yliopistosta; luennoitsija ja myöhemmin professori Latvian yliopiston laskentatoimen tiedekunnassa (1985). Rahoituspäällikkö latvialais-saksalaisessa yhteisyrityksessä IP Riga (1990); tarkastaja ja myöhemmin johtava tarkastaja yrityksessä Coopers & Lybrand Latvia (1993); sisäisen tarkastuksen osaston varapäällikkö, myöhemmin päällikkö pankissa Parex Bank (1997); hyväksyttyjen tilintarkastajien toimistonsa toimitusjohtaja (2003); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004 – 6. toukokuuta 2016; tarkastusryhmässä IV “omat varat, pankkitoiminta, hallintomenot, yhteisön toimielimet ja virastot” (2004); hallintoasioiden komitean jäsen; puheenjohtaja CEAD-ryhmässä (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) pääasiallisena vastuualueenaan tarkastusten laatu ja tuki, sekä hallintoasioiden komitean jäsen (2012); Euroopan vakausmekanismin tarkastuskomitean varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Syntynyt Šakiaissa 15. lokakuuta 1957; Liettuan kansalainen; taloustieteen tutkinto Vilnan yliopistosta Liettuassa; Liettuan hyväksyttyjen tilintarkastajien liiton jäsen ja Yhdistyneen kuningaskunnan auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen (ACCA) jäsen. Osallistunut seuraaviin seminaareihin ja kursseihin: kansainvälisen laskentatoimen, tarkastuksen, tietojärjestelmien ja yritysrahoituksen alan kouluttajien intensiivinen koulutusohjelma (Texasin yliopiston kansainvälisen laskentatoimen kehittämiskeskus, Vilnan yliopisto Liettuassa sekä Soros-säätiö New Yorkissa); kirjanpidon periaatteet, sisäinen laskenta sekä taloushallinto (DePaul-yliopiston laskentatoimen laitos Chicagossa); laskentaekonomisti vaatealan yrityksessä Vilnassa (1980); Liettuan tilastokeskuksen teollisen jaoston päällikkö (1983); opettaja Vilnan taloustieteen oppilaitoksessa (1987); vanhempi tarkastaja ja päällikkö (1994) ja sen jälkeen vakuutusosaston päällikkö ja apulaisjohtaja PricewaterhouseCoopersilla Vilnassa (2003); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004-6. toukokuuta 2010 IV tarkastusryhmässä ”tulot, pankkitoiminta, hallintomenot, Euroopan unionin toimielimet ja virastot ja sisäisen politiikan alat”; tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastuskomitean jäsen ja myöhemmin puheenjohtaja (2005); tilintarkastustuomioistuimen CEAD-jaoston (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) jäsen IV tarkastusryhmän edustajana; IV tarkastusryhmän puheenjohtaja (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Syntynyt Plungėssa 8. toukokuuta 1960; Liettuan kansalainen; oikeustieteen kandidaatin tutkinto yksityisoikeuden alalta (summa cum laude) Vilnan yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta (1993); yleisjaoston päällikkö, Marijampolen kaupunginhallitus (1983); vammaisasioiden jaoston päätarkastaja; lainlaatimisjaoston johtava neuvonantaja, Liettuan tasavallan sosiaaliministeriö (1985). Neuvonantaja oikeus- ja sopimusasioiden jaostossa, Liettuan tasavallan ulkomaankauppaministeriö (1992); pääministerin neuvonantaja, Liettuan tasavallan hallitus (1993); oikeudellinen neuvonantaja, osakeyhtiö Lelija (1995); alivaltioihteeri, oikeusministeriö (1997); valtiosihteeri, oikeusministeriö (1998); virkaa tekevä alivaltiosihteeri, sisäasioiden ministeriö (2001); alivaltiosihteeri, sisäasiainministeriö (2002); pääjohtaja, Liettuan tasavallan valtiontalouden tarkastusvirasto (2005); Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestön EUROSAIn hallintoneuvoston jäsen (2005); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2010-15. kesäkuuta 2016, I jaosto ”luonnonvarojen suojelu ja hallinta”; I jaoston puheenjohtaja (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas Šadžius suoritti vuonna 1983 kemistin tutkinnon Moskovan valtiollisessa Lomonosovin yliopistossa (cum laude). Vuonna 2002 hän suoritti maisterin tutkinnon Vilnan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Ennen vuotta 2003 Rimantas Šadžius hankki työkokemusta kvanttikemian ja kiinteän olomuodon fysiikan alan tutkijana sekä tieteellisen kirjallisuuden kääntäjänä, toimittajana ja kustantajana. Vuodesta 1996 alkaen hän työskenteli myös laskentatoimi- ja verokonsulttina yksityisessä yrityksessä. Hän jatkoi uraansa Liettuan valtionhallinnossa varaministerinä sosiaaliturva- ja työministeriössä (2003–2004), terveysministeriössä (2004–2006) sekä valtiovarainministeriössä (2006–2007). Vuoden 2007 puolivälistä vuoden 2008 loppuun Šadžius oli Liettuan valtiovarainministeri. Vuosina 2009–2012 hän toimi luennoitsijana (aiheena julkinen talous) Liettuan koulutustieteiden yliopistossa ja työskenteli lisäksi akateemista kirjallisuutta julkaisevassa yrityksessä. Joulukuun 2012 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana Šadžius toimi jälleen Liettuan valtiovarainministerinä ja oli tässä ominaisuudessa Ecofin-neuvoston puheenjohtaja vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Hänen ollessaan valtiovarainministerinä Liettua otti käyttöön euron ja liittyi euroalueen 19. jäseneksi 1. tammikuuta 2015. Rimantas Šadžius oli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 16. kesäkuuta–15. marraskuuta 2022. Hän työskenteli IV jaostossa, jonka vastuualana on markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous. Muiden tehtäviensä ohessa hän vastasi useista tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista, jotka liittyivät pääomamarkkinaunioniin, yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin ja EU:n virastojen vuotuisiin tarkastuksiin. Vuonna 2017 Šadžius valittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen institutionaalisista suhteista vastaavaksi jäseneksi.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Syntynyt Esch-sur-Alzettessa 10. toukokuuta 1927; Luxemburgin kansalainen; oikeustieteen tohtori; juristi Luxemburgin asianajajayhteisössä (1953); ensimmäinen toimittaja kansainvälisessä Agence Europe uutistoimistossa (1955); Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen apulaistiedottaja (1960). Kolmen Euroopan yhteisön tiedotustoimiston päällikkö New Yorkissa (1964); tiedotuspäällikkö kolmansista maista vastaavalla Euroopan talousyhteisön komission osastolla (1967); taloutta, keskiluokkaa, matkailualaa, liikennettä ja energiaa koskevista kysymyksistä vastaava Luxemburgin hallituksen ministeri (1969); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 20. joulukuuta 1989. Tilintarkastustuomioistuimen presidentti 1984–1989. Kuoli 15. marraskuuta 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Syntynyt Pétangessa 19. heinäkuuta 1939; Luxemburgin kansalainen; käännösalan (1964) ja valtio-opin tutkinto Geneven yliopistosta; parlamentaarinen sihteeri Luxemburgin edustajainhuoneessa (1966). Työllisyys- ja maahanmuuttoasioista vastaava valtiosihteeri Gaston Thornin hallituksessa (1974); parlamentin jäsen, kuului Euroopan neuvoston, Länsi-Euroopan unionin ja Benelux-maiden parlamentaarisiin edustajakokouksiin; kunnanvaltuutettu; rahoitusvaliokunnan ja julkisista hankkeista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja (1979); edustajainhuoneen sosialistisen ryhmän puheenjohtaja; talousvaliokunnan puheenjohtaja; rahoitusvaliokunnan varapuheenjohtaja (1984); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 21. joulukuuta 1989 – 31. joulukuuta 1995. Kuoli 9. marraskuuta 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Syntynyt Esch-sur-Alzettessa 5. maaliskuuta 1940; Luxemburgin kansalainen; sähköalan insinöörin tutkinto Zürichin teknillisestä korkeakoulusta Sveitsissä; työskenteli ydinmittausten keskusvirastossa Geelissä (Belgiassa) (1965). Työskenteli terästeollisuuden alalla toimivassa ARBED-konsernissa Luxemburgissa tietokoneohjaukseen ja tietokonesovellusten kehittämiseen liittyvissä tehtävissä (1975); valittiin Luxemburgin parlamenttiin vuonna 1979 ja uudelleen vuosina 1984, 1989 ja 1994; parlamentin kristillissosialistisen puolueryhmän puheenjohtaja vuosina 1985–1995 ja toimi myös raha-asiain- ja budjettivaliokunnan puheenjohtajana; tutkimus- ja opetusalan valiokunnan puheenjohtaja; aloitteentekijä ja esittelijä valmisteltaessa lakia, joka koski julkisten tutkimuskeskusten perustamista sekä Luxemburgin yliopistokeskuksen (Centre Universitaire) ja Luxemburgin teknillisen instituutin (Institut Supérieur de Technologie) uudistamista; oli mukana laatimassa lakiesitystä Luxemburgin ylimmän tarkastuselimen (Chambre des comptes) uudistamisesta; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1996 – 31. joulukuuta 2007: vastuualueina EMOTR-ohjaus, tutkimus, energia ja uudet politiikat (1996); vastasi tarkastustoiminnasta myös yhteisöpolitiikkojen ja tutkimuksen alalla (mukaan lukien JET ja yhteinen tutkimuskeskus), johon kuuluu useita eri talousarvioaloja, kuten opetus- ja koulutuskysymykset, ympäristö, liikenne, kulttuuri, kuluttajansuoja sekä tutkimus (1998); tarkastusryhmän 2 (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia) jäsen; tarkastusryhmän 2 puheenjohtaja (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Henri Grethen syntyi Esch-sur-Alzettessa Luxemburgissa 16. heinäkuuta 1950. Hän toimi maan demokraattisen puolueen pääsihteerinä vuosina 1981–1990 ja uudelleen vuosina 1994–2004. Vuosina 1999–2004 hän oli talousministeri ja liikenneministeri. Grethen toimi lyhyen aikaa myös julkisista palveluista vastaavana ministerinä vuonna 2004. Henri Grethen työskenteli vuosina 1976–1989 eri tehtävissä luxemburgilaisessa yrittäjäjärjestössä (Confédération luxembourgeoise du commerce), ja vuonna 1981 hänet nimitettiin järjestön pääsihteeriksi. Grethen oli parlamentin jäsen vuosina 1984–1999 ja uudelleen vuosina 2004–2008. Hän kuului talous- ja budjettikomiteaan vuosina 1990–1999, ja myöhemmin hänet nimitettiin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajaksi. Grethen oli parlamentin varapuhemies vuosina 1998, 1999, 2006 ja 2007. Vuonna 1999 Luxemburgissa annettiin laki maan ylimmän tarkastuselimen (Cour des comptes) perustamisesta ja toiminnasta. Grethen oli parlamentin jäsenenä vastuussa tämän lain sekä sen muuttamisesta vuonna 2007 annetun lain valmistelusta. Hän esitteli molemmat lait parlamentille. Lain välitön vaikutus oli, että Luxemburgiin perustettiin riippumaton ylin tarkastuselin tarkastamaan valtion tulojen ja menojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä julkista varainhoitoa. Henri Grethen nimitettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. tammikuuta 2008. Hän toimi II tarkastusryhmän (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia) jäsenenä ja tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsenenä ajalla 1.1.2008–1.6.2010. Tilintarkastustuomioistuimen 1. kesäkuuta 2010 tapahtuneen uudelleenorganisoinnin jälkeen Grethen oli II jaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen sekä hallintoasioiden komitean varajäsen. Henri Grethen toimi lokakuusta 2013 syyskuuhun 2016 II jaoston puheenjohtajana ja siten hallintoasioiden komitean täysivaltaisena jäsenenä.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Syntynyt Budapestissa vuonna 1947; Unkarin kansalainen; rahoitusalan tutkinto Karl Marxin taloustieteen yliopistosta Budapestista; osallistui kansainvälisiä taloussuhteita käsitteleville kursseille Karl Marxin taloustieteen yliopiston jatkokoulutusinstituutissa sekä Yhdysvaltain liittohallituksen tarkastuselimen (General Accounting Office) järjestämään tarkastajien kansainväliseen vaihto-ohjelmaan. Hallinnollinen avustaja ja myöhemmin osastopäällikkö Unkarin tilastokeskuksessa vastuualueinaan kansainväliset suhteet, suunnittelu ja raportointi sekä tietojen keruun koordinointi; pääjohtajan kabinettipäällikkö (1970); hallituksen valvontakomitean vanhempana tarkastajana toimitti rahoituslaitoksiin ja valtionrahoitukseen liittyviä tarkastuksia (1984); Unkarin ylimmän tarkastuselimen (Állami Számvevőszék) varapääjohtaja ja myöhemmin pääjohtaja vastuualueenaan tarkastukset, jotka koskivat valtionyhtiöitä, yksityistämistä, sosiaaliturva- ja sairausvakuutusrahastoja, suuria investointihankkeita, ulkomaista tukea (muun muassa liittymistä valmistelevat EU-rahastot), valtion kiinteistöjä, puoluerahoitusta sekä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä; vastasi kansainvälisistä suhteista; järjesti ylimpien kansallisten tarkastuselinten järjestön INTOSAIn XVIII kongressin (1990); toimi pääkoordinaattorina ja johti varainhoidon valvontaa käsittelevää ministeriöiden välistä työryhmää Euroopan yhdentymistä koskevan ministeriöiden välisen toimikunnan ja ulkoministeriön alaisuudessa; Unkarin rahoitustarkastajien yhdistyksen jäsen (1996); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004 – 6. toukokuuta 2010; jäsen ja myöhemmin puheenjohtaja (2009) tarkastusryhmässä I (luonnonvarojen suojelu ja hallinta); jäsen CEAD-jaostossa (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean varajäsen (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Syntynyt Budapestissa vuonna 1947; Unkarin kansalainen; taloustieteen tutkinto (1971) ja taloustieteen tohtorin tutkinto (1973) Budapestin taloustieteen yliopistosta; ulkomaankauppaministeriö (1973–1989); varaministeri, kansainvälisten taloussuhteiden sihteeristön puheenjohtaja (1989–1990); unkarin pääedustaja, Itävallan valtionyhtiöt (1990–1995); alivaltiosihteeri, kauppa- ja teollisuusministeriö (1995–1996); Unkarin suurlähettiläs Bonnissa vuonna 1996; teollisuus-, energia-, kauppa- ja matkailuministeri (1996–1998); Unkarin edustaja, DaimlerChrysler Corp. (1998–2002); parlamenttienvälisen liiton (IPU) Unkarin ryhmän jäsen (2002–2004); Euroopan parlamentin jäsen 2004–2009: talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja (2004–2006); kvestori, Euroopan parlamentin puhemiehistön jäsen (2006–2009); budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan sekä EU:n ja Kroatian parlamentaarisen sekavaliokunnan valtuuskunnan jäsen; Euroopan energiafoorumin ensimmäinen varapuheenjohtaja; puheenjohtaja tai johtokunnan jäsen useissa kansalaisjärjestöissä (Unkari Euroopassa, Talous, Eurooppalainen vuoropuhelu, Unkarin Eurooppa-liikkeen neuvosto, Unkarin autojen maahantuojien yhdistys); palkittu Unkarin ansioritarikunnan tähdellä varustetulla komentajaristillä, Itävallan nauhoin varustetulla ansioristillä sekä Saksan suurella ansioristillä; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2010 – 31. elokuuta 2017: II jaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen vuosina 2010–2012; III jaoston (ulkoiset toimet) jäsen vuonna 2012 ja hallintoasioiden komitean varajäsen; Kuollut 31. maaliskuuta 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Syntynyt Birzebbugassa 15. huhtikuuta 1953; Maltan kansalainen; filosofian tohtorin ja filosofian kandidaatin tutkinto Simon Fraser yliopistosta Kanadasta; filosofian tohtori Honoris Causa Rikkyon yliopistosta Tokiosta, Japanista; tutkinto (Honours) taloustieteen alalta Maltan yliopistosta; taloustieteen professori. Luennoi Deakinin yliopistossa Australiassa vuosina 1980–1988 ja Maltan yliopistossa vuosina 1988–2004; Maltan pääministerin neuvonantajana talouspolitiikan alalla, erityisesti tuloverouudistuksen osalta (1988); valtiovarainministeriön parlamentaarisena sihteerinä talouspolitiikkaan liittyvissä tehtävissä (1994); talousministeri vastuullaan talouskehitystä koskeva politiikka, valtion tilastokeskus, kilpailupolitiikka ja valtion tekemät investoinnit sähkö-, vesi- ja televiestintäyhtiöihin, kansalliseen lentoyhtiöön, Malta Shipyards -telakkaan, Maltan kansainväliseen lentokenttään ja Freeport-vapaasatamaan (1995); julkisen talouden valiokunnan, ulkoasioiden ja Eurooppa-asioiden valiokunnan sekä EU:n ja Maltan välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsen; Maltan edustaja Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa (1992); Maltan parlamentin jäsen vuosina 1992, 1996, 1998 ja 2003; tarkkailijajäsen Euroopan parlamentissa, missä osallistui talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokouksiin (2003); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004 – 6. toukokuuta 2010 tarkastusryhmässä II (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia) (2004); tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta (DAS) vastaava jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2006); CEAD-ryhmän puheenjohtaja (2008); nimitettiin Maltan keskuspankin pääjohtajaksi 1. heinäkuuta 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Syntynyt Mqabbassa 2. tammikuuta 1948; Maltan kansalainen; oikeustieteen tutkinto Maltan yliopistosta; asianajaja; luennoi sosiaali- ja työmarkkinalainsäädännöstä Maltan yliopiston julkisoikeuden laitoksella (1999); Espanjan kuningaskunnan sekä Ranskan, Bulgarian ja Kyproksen tasavaltojen kunniamerkkejä. Valittiin Maltan parlamentin jäseneksi (1976); kansallispuolueen Partit Nazzjonalista pääsihteeri (1977); useissa ministerintehtävissä vastuualueinaan mm. sosiaalinen kehitys ja terveys, koulutus, työllisyys, sisäasiat (kansallinen turvallisuus ja vankilat mukaan luettuna), kulttuuri ja taiteenalat sekä nais-, perhe-, lapsi- ja vammaisasiat (1987); neuvotteluissa Maltan liittymisestä EU:hun toimi Maltan ja EU:n parlamentaarisen sekavaliokunnan yhteispuheenjohtajana (1998); valittiin yksimielisesti parlamentin puhemieheksi (2008); tuki parlamentin eri valiokuntien (julkisen talouden valiokunnan, ylimmän kansallisen tarkastuselimen ja oikeusasiamiehen) toimintaa; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2010 – 30. syyskuuta 2016 IV jaostossa, joka laati vuotuisia ja erityiskertomuksia tilin- ja tuloksellisuuden tarkastuksista EU:n talousarvion eri toimintalohkoilta (tulot, EU:n toimielinten ja elinten hallintomenot, tutkimus ja sisäpolitiikat sekä rahoituksen ja talouden ohjaus); toimielinten hallintomenoista ja Eurooppa-kouluista raportoiva jäsen (2010); hallintoasioiden komitean jäsen; EU:n erillisvirastoista ja yhteisyrityksistä raportoiva jäsen; IV jaoston puheenjohtaja (2012).
 • 01.10.2016 - 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Syntyi Cospicuassa 26. syyskuuta 1949. Pätevöityi Lontoossa sijaitsevan Chartered Institute of Bankers instituutin (nykyisin nimeltään Institute of Financial Services) liitännäisjäseneksi. Valittiin myöhemmin instituutin jäseneksi (Fellow). Työskenteli Barclays Bank DCO:ssa, Mid-Med Bank Ltd:ssä ja HSBC Bank Malta plc:ssä vuosina 1966–2006. Yritystutkimusyksikön päällikkö, yritysstrategian osasto, HSBC Bank Malta plc (1998–2006). Liikkeenjohdon konsultti sisäiseen rahoitusvalvontaan ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvissä asioissa (2007–2013). Maltan työväenpuolueen kansainvälisten asioiden sihteeri ja puolueen edustaja sosialistisessa internationaalissa (1982–1997). Valittiin Maltan parlamenttiin vuonna 1982. Parlamentaarinen valtiosihteeri, pääministerin kanslia (1986–1987). Maltan ja EU:n välisen liittymistä valmistelevan parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsen (1992–2004). Julkistalouden tilinpitoa käsittelevän valiokunnan jäsen (1995–1996). Kauppaministeri (1996–1997); valtiovarain- ja kauppaministeri (1997–1998). Julkistalouden tilinpitoa käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja (1998–2003); kansallisen tarkastuselimen tilinpitokomitean puheenjohtaja (1999–2003). Ulkoasioiden ja EU asioiden valiokunnan jäsen (2003–2013); ympäristöstä ja kehitysasioista vastaavan valiokunnan jäsen (2010–2013). Kestävästä kehityksestä, ympäristöstä ja ilmastonmuutoskysymyksistä vastaava ministeri (2013–2016). Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. lokakuuta 2016 – 30. syyskuuta 2022. Vastaanotti vuonna 2019 St Julianin paikallishallinnon myöntämän kunnianosoituksen tunnustuksena yhteisön hyväksi tekemästään työstä.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Syntynyt Voorburgissa 13. joulukuuta 1931; Alankomaiden kansalainen; taloustieteiden tutkinto Amsterdamin yliopistosta (1957); Alankomaiden keskussuunnitteluviraston jäsen (1958); Alankomaiden keskussuunnitteluviraston apulaisjohtaja (1966); luennoitsija yhteiskuntatieteiden kansainvälisessä instituutissa (1960). Talousarviosta vastaava pääjohtaja valtiovarainministeriössä; Euroopan yhteisöjen talouspoliittisen komitean jäsen/varapuheenjohtaja (1969); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 31. joulukuuta 1995 vastuullaan energia-, tutkimus- ja investointimenojen tarkastus (1977); työskentelymenetelmät ja täydennyskoulutus; toimi vuosikertomuksen yleisesittelijänä (1981); vastuualueina myös Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (ohjausosasto); integroidut Välimeren-ohjelmat; rakennerahastojen koordinointi; presidentti vuosina 1993-1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Syntynyt Tilburgissa 2. kesäkuuta 1943; Alankomaiden kansalainen; oikeustieteen maisteri Groningenin yliopistosta; kansainvälisten suhteiden jatko-opintoja Haagissa; ulkoasiainministeriössä johdon neuvonantajana rahoitus- ja taloudelliseen yhteistyöhön sekä kehitysasioihin liittyviä kysymyksiä käsittelevällä osastolla (1968). Alankomaiden parlamentin jäsen (1970); Euroopan parlamentin jäsen (1971); Kansainvälisen energiajärjestön neuvonantaja (1975); Alankomaiden parlamentin jäsen; Democraten 66 -puoleen varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja puheenjohtaja; useiden tutkintavaliokuntien jäsen ja talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja; Pohjois-Atlantin yleiskokouksen varajäsen ja talouskomitean esittelijä (1977); kuului Alankomaiden ylimmän tarkastuselimen johtoon, EU-varoja koskevien tarkastusten esittelijä ja INTOSAIn ympäristötarkastuksia käsittelevän työryhmän puheenjohtaja (1990); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1996 – 31. joulukuuta 2010, jolloin vastuualueena tilintarkastus, välittömät menot, yleiset asiat ja riskianalyysi sekä EMOTR-tukiosasto (1996); vastuualueeseen kului myös Keski- ja Itä-Euroopan maita sekä Itsenäisten valtioiden yhteisöä koskevien EU:n budjettimenojen tarkastaminen (2000); yksi tarkastusryhmästä 3 (ulkoiset toimet) vastaavista tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä (2004); tarkastusryhmän 3 puheenjohtaja (2006); III jaoston (ulkoiset toimet) jäsen (2010) ja katastrofiavun tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkastuksia käsittelevän INTOSAIn työryhmän puheenjohtaja (2010); CEAD-jaoston (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) jäsen sekä hallintoasioiden komitean varajäsen.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Syntynyt New Yorkissa 22. helmikuuta 1956; Alankomaiden kansalainen; oikeustieteen/valtiotieteen loppututkinto, Leidenin yliopisto (1981); väitöskirjan jälkeisiä opintoja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin kesäyliopistossa (1981); valtiotieteiden laitoksen luennoitsija, Leidenin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta (1981). Euroopan parlamentin jäsen (1984); ulkoministeriön koulutuskeskuksen Georgetown Leadership -seminaari, Georgetownin yliopisto, Washington D.C. (1993); Euroopan parlamentin liberaalidemokraattien ryhmän puheenjohtaja (1994); sisäasioista ja kansallisista suhteista vastaava valtiosihteeri (1998); Alankomaiden parlamentin toisen kamarin jäsen; Alankomaiden hallituksen edustaja Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa (Eurooppa-valmistelukunta) (2002); suurlähettiläs erityistehtävissä (2004); Euroopan unionin terrorismin vastaisen toiminnan koordinaattori (2004); Alankomaiden kansainvälisten suhteiden instituutin (Clingendael) vanhempi tutkija (2007); Alankomaiden ylimmän tarkastuselimen varapääjohtaja (2008); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2013; III jaoston (ulkoiset toimet) jäsen; hallintoasioiden komitean varajäsen (2011); III jaostoa edustava CEAD-jaoston jäsen (2012); katastrofiavun tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkastuksia käsittelevän INTOSAIn työryhmän puheenjohtaja (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Syntyi Amsterdamissa 29. kesäkuuta 1951. Suoritti oikeustieteen tutkinnon Groningenin yliopistossa; väitteli tohtoriksi Tilburgin yliopistossa aiheesta ”oikeussuojan saatavuus ja riippumattoman oikeuslaitoksen merkitys demokraattisessa oikeusvaltiossa” (1987). Oikeustieteen professori Radboudin yliopistossa (1976–1980), Tilburgin yliopistossa (1980–1984) ja Amsterdamin yliopistossa (1992–1996). Professori ja dekaani Leidenin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1996–2005). Oikeustieteen kunniaprofessori Utrechtin yliopistossa (2014–2022). Arnhemin hallintotuomioistuimen varapresidentti (1984–1988). Ylimmän hallinto-oikeuden tuomari ja varapresidentti (virkamies- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin) (1988–2002). Verojaoston jäsen ’s-Hertogenboschin muutoksenhakutuomioistuimessa (1999–2005). Alankomaiden kansallinen oikeusasiamies (2005–2017); teki paljon systeemistä tutkimusta Alankomaiden julkisen sektorin toiminnasta. Kansainvälisen oikeusasiamiesinstituutin (IOI) Euroopan alueen johtokunnan puheenjohtaja ja IOI:n maailmanlaajuisen johtokunnan jäsen. Orania-Nassaun ritarikunnan komentaja. Valittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi IV jaostoon (markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous) (2014). Taloudellisten sääntöjenvastaisuuksien tutkintaelimen jäsen (2014–2016); ECA Journal julkaisun toimituskunnan jäsen (2014–2016); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Clear Language Award palkinnon suojelija (2014–2021); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen strategiatyöryhmän jäsen ja puheenjohtaja (2016–2017 ja 2018–2020); digitaalisen ohjauskomitean jäsen (2019–2021); hallintokomitean jäsen (2019–2021); IV jaoston puheenjohtaja (2019–2021). Kuoli 14. huhtikuuta 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Syntynyt Wienissä 29. joulukuuta 1939; Itävallan kansalainen; oikeustieteen tohtori, Wienin yliopisto; virkamies ja sittemmin apulaisjohtaja Itävallan sosiaaliministeriössä vastuualueenaan työllisyyspolitiikka (1959); tarkastaja Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä. Osallistui kanslerinvirastoa, ulkoasiainministeriötä ja oikeusministeriötä koskeviin tarkastuksiin (1970); Itävallan ylimmän tarkastuselimen presidentin kabinettipäällikkö ja INTOSAIn pääsihteeristöön liittyvistä asioista vastaavan yksikön päällikkö (1975); henkilöstöpäällikkö (organisaatio, budjetti- ja henkilöstöasiat sekä koulutus) (1981); julkisten yritysten tarkastuksista vastaavan osaston pääjohtaja vastuualueenaan kansainvälisten kehityssuuntauksien seuranta INTOSAIn ja sen alueellisten organisaatioiden osalta (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS ja SPASAI) sekä Yhdistyneiden kansakuntien tilintarkastusalan hankkeisiin liittyvä yhteistyö; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 1995 – 31. maaliskuuta 2011; tarkastustoimintaa ja kertomusten laadintaa kehittävän tilintarkastustuomioistuimen osaston (ADAR) vastaava jäsen; tilintarkastustuomioistuimen presidentti (2005–2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Syntynyt Wienissä 27. heinäkuuta 1953; Itävallan kansalainen; opiskeli oikeus- ja taloustieteitä (1971); oikeustieteen maisterin ja tohtorin arvo (Magisterium ja Doktorat); yhteiskuntatieteiden opintoja Ranskassa (1974); liittotasavallan akateemisen oikeusalan virkatutkintoa ja laskentatoimen korkeampaa virkatutkintoa koskevat pääsykokeet (1975). Työskenteli Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (1974); tarkastaja Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä vastuualueena Itävallan sosiaaliturvasta vastaavien elinten tarkastukset (1974); Itävallan parlamentissa ja sittemmin Itävallan kansanpuolueen (ÖVP) parlamentaarisessa ryhmässä vastuualueena muun muassa ylimpään tarkastuselimeen liittyvä valiokunta, työ- ja sosiaaliasioiden valiokunta, terveysvaliokunta, ulkopoliittinen valiokunta, tiedevaliokunta, talousvaliokunta, perustuslakivaliokunta, teollisuusvaliokunta ja oikeusasiamieslautakunta; ÖVP:n parlamentaarisen ryhmän poliittinen johtaja (1992); Itävallan ylimmän tarkastuselimen vanhempi hallintovirkamies (Ministerialrat) (1995); johtaja (Parlamentsrat) parlamentissa (1999); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. huhtikuuta 2011 – 28. helmikuuta 2014, ensin I jaostossa (luonnonvarojen suojelu ja hallinta), sittemmin II jaostossa (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Syntynyt Schandorfissa, Itävallassa, 16. helmikuuta 1958; oikeustieteen opinnot Wienin yliopistossa ja Magister iuris loppututkinto (1982); tuomioistuintyön ja oikeusalan harjoittelu Wienin rikostuomioistuimessa (1982); asepalvelus Itävallan armeijassa (1982–1983); posti- ja telehallinto (tarkastus) (1983). Tarkastaja energia-asioista vastaavalla osastolla Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (1991); tarkastaja sisäisen tarkastuksen osastolla Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (1995–2001); vanhempi tarkastaja liikenteestä ja rautateistä vastaavalla osastolla Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (1996); vanhempi tarkastaja ja apulaispäällikkö tutkimusasioista vastaavalla osastolla Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (1998); pankeista ja velanhoidosta vastaavan osaston päällikkö Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (2003); Itävallan ylintä tarkastuselintä edustava asiantuntija julkisen velan komiteassa (2006–2013); Itävallan ylimmän tarkastuselimen edustaja paikallisviranomaisten ennakkoarvioita ja tilejä käsittelevässä pysyvässä komiteassa (2007–2009); jaoston 4 (rahoitus ja kestävyys) apulaispäällikkö Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (2008); jaoston 5 (rahoitus ja talous) päällikkö Itävallan ylimmässä tarkastuselimessä (2011); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen (1.3.2014–31.7.2020) II jaostossa, jonka vastuualueena ovat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit; tarkastusten laatua valvovan komitean jäsen (2017–2019); eettisen komitean jäsen ja puheenjohtaja (2016–2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Syntynyt Nowa Rudassa 4. heinäkuuta 1950; Puolan kansalainen; maisterin ja tohtorin tutkinnot Wrocław’n teknisestä yliopistosta; Puolan parlamentin jäsen; esittelijä maan ylintä tarkastuselintä (Najwyższa Izba Kontroli) koskevaa lakia valmisteltaessa – lain yhtenä tavoitteena oli saattaa Puolan ulkoisen tarkastuksen järjestelmä eurooppalaisten ja INTOSAI-standardien mukaiseksi. Puolan edustaja Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa (1993); työskenteli kauppaa ja kehitystä käsittelevässä valiokunnassa ja kuului Euroopan neuvoston vaalitarkkailuryhmiin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja Valko-Venäjällä (1994); Puolan ylimmän tarkastuselimen (Najwyższa Izba Kontroli) varapääjohtaja; vastasi uusien tarkastusmenetelmien täytäntöönpanosta ja toimi kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä erityisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja SIGMA-ohjelman kanssa; osallistui INTOSAIn toimintaan etenkin yksityistämistä koskevaa tarkastusta käsittelevässä työryhmässä; Puolan ylimmän tarkastuselimen edustaja atk-tarkastusta käsittelevässä INTOSAIn pysyvässä komiteassa (1995); edusti Puolaa Varsovassa toimivan Maailmanpankin viraston korruptionvastaista strategiaa käsittelevässä työryhmässä (2000); talousasioiden yleistarkastaja valtiovarainministeriössä (rahanpesun vastaisessa valtion elimessä); valvoi rahapeli- ja vedonlyöntiasioita käsittelevää valtiovarainministeriön osastoa; vastasi paikallishallinnon rahoituksesta ja merkittävistä uudistuksista, jotka koskivat julkista rahoitusta ja julkisen vallan hajauttamista (2001); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004 – 6. toukokuuta 2010; toimi tarkastusryhmässä 3 (ulkoiset toimet); jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2006); varajäsen tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komiteassa (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Syntynyt Rydułtowyssä vuonna 1957; Puolan kansalainen; maisterin tutkinto sosiaalitalouden alalla (Katowicen talousakatemian teollisuuden tiedekunta) (1976); yrityksen kirjanpidon laatija, valvoja ja tilintarkastaja (Rydułtowyn kivihiilikaivos) (1980). Yrityksen johtava tilintarkastaja (hiilikaivosyhtymä Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglow, Jastrzębie Zdrój) (1984); pääkirjanpitäjä, ”Borynia”-kivihiilikaivos Jastrzębie Zdrójissa; erikoistui maanalaisten malmiesiintymien hyödyntämiseen (Rybnikin kaivosinsinööriopiston työssäkäyville varatussa osastossa) (1986); johtaja Katowicen verovirastossa (1991); laillistetun tilintarkastajan tutkinto (1996); tutkinto Euroopan unionin vero-oikeuden jatko-opinnoista (Toruńin Nicolaus Copernicus yliopisto) (2001); johtava sisäinen tarkastaja Puolan valtiovarainministeriössä (2002); veroneuvoja; Puolan valtiovarainministeriön hyväksymä sisäinen tarkastaja (2003); yleisneuvonantaja Puolan valtiovarainministeriössä (2006); sisäisen tarkastuksen ammattitutkinto (Certified Internal Auditor, CIA); Puolan ylimmän tarkastuselimen (Najwyższa Izba Kontroli, NIK) pääjohtajan neuvonantaja (2007); alivaltiosihteeri Puolan aluekehitysministeriössä; Puolan ylimmän tarkastuselimen myöntämä julkisen varainhoidon tarkastajan pätevyys (2008); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2010 – 6. toukokuuta 2016; jäsen I jaostossa (luonnonvarojen suojelu ja hallinta); I jaoston (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) puheenjohtaja; hallintoasioiden komitean jäsen (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Syntynyt vuonna 1954; oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto, valmistunut Łódźin yliopiston oikeustieteen ja hallinnon osastolta (1977). Alioikeuden, aluetuomioistuimen ja muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1980–1993); väliaikainen virkamies Puolan korkeimmassa oikeudessa (1990–1991); Puolan kansallisen tuomarineuvoston jäsen (1990–1993); Puolan valtakunnanoikeuden tuomari (1991–1993); Puolan parlamentin alahuoneen (Sejmin) jäsen (1993–1995); Puolan ylimmän tarkastuselimen (NIK) presidentti (1995–2001); Sejmin varapuhemies (2001–2004); Euroopan parlamentin jäsen kolmen kauden ajan (2004–2016); eläinten hyvinvointia ja suojelua käsittelevän laajennetun Euroopan parlamentin työryhmän jäsen vuonna 2004 alkaneesta ensimmäisestä kaudesta lähtien sekä kyseisen työryhmän puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien. Viidesti Puolan rikoslakia koskevan kommentaariteoksen kirjoittaja tai yksi sen kirjoittajista; kirjoittanut enemmän kuin sata rikosoikeuteen liittyvää artikkelia ja julkaisua erilaisiin oikeusalan lehtiin Puolassa sekä kirjoittanut artikkeleita sosiaalis-oikeudellisista kysymyksistä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7.5.2016–30.11.2019: toimi tilintarkastustuomioistuimen I jaostossa, jonka alana on luonnonvarojen kestävä käyttö, sekä tarkastusten laatua valvovan komitean jäsenenä 14. kesäkuuta 2018 lähtien. Nimitetty maataloudesta vastaavaksi Euroopan komission jäseneksi 1. joulukuuta 2019 lähtien viisi vuotta kestävälle kaudelle.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Syntynyt Lissabonissa 30. maaliskuuta 1941; Portugalin kansalainen; oikeustieteen tutkinto Coimbran yliopistosta (1964); tekninen tarkastaja yleisen laina- ja vakuutustarkastuksen osastolla (1966); luennoitsija korkea-asteen talousinstituutissa (1973); oikeudellinen tarkastaja yleisen laina- ja vakuutustarkastuksen oikeudellisella osastolla (1974). Valtiovarainministerin ja valtionvaroista ja rahoituksesta vastaavan valtiosihteerin tekninen neuvonantaja (vastuualana ”pankit ja julkiset yritykset”) (1976); oikeudellinen neuvonantaja rahoitus- ja suunnitteluministeriön pääsihteeristössä; Banco Nacional Ultramarinon valvontakomitean puheenjohtaja (1977); vanhempi tarkastaja valtionkassan ja finanssipolitiikan pääosastossa; Portugalin ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja; investointitukijärjestelmää koskevan alustavan version laadinnasta vastaavan työryhmän oikeudellinen esittelijä; veronkierron ja veropetosten vastaisten toimien koordinoinnista vastaavan komitean jäsen (1980); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 27. tammikuuta 1986–9. helmikuuta 1994. Kuoli 8. huhtikuuta 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Syntynyt Viana do Castelossa 9. maaliskuuta 1948; Portugalin kansalainen; kirjanpidon tutkinto Porton kirjanpito- ja hallintoinstituutista; taloustieteen tutkinto Porton yliopistosta; hallinnon alan maisterin tutkinto Lissabonin yliopistosta; tarkastaja (1979). Yleisen rahoitustarkastuksen apulaisylitarkastaja vastuualueenaan yritystarkastukset ja yhteisön tarkastukset (1974); arvopaperimarkkina-alan päätilintarkastaja ja sittemmin pääjohtaja valtion- ja julkisten yritysten rahoitusanalyyseistä vastaavassa virastossa (1988); maatalous- ja kalastusalan kehitystuesta vastaavan rahoituslaitoksen hallintoneuvoston puheenjohtaja (1990); neuvonnasta ja tarkastuksista vastaavan yleisen rahoitustarkastuksen osaston päällikkö (1992); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 10. helmikuuta 1994–29. helmikuuta 2000; vastasi EMOTR-tukiosastosta: eläintuote- ja sokerialojen yhteiset markkinajärjestelyt, yhteinen kalastus- ja meripolitiikka ja eläinlääkintäalan toimenpiteet; vastasi EHTYn tarkastuksesta, lainananto- ja lainanottotoimista sekä pankkitoiminnasta (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Syntynyt Campo Maiorissa 2. tammikuuta 1960; Portugalin kansalainen; oikeustieteen tutkinto Lissabonin Universidade Clássica yliopistosta; jatkotutkinto Eurooppa-oikeuden alalta Lissabonin Universidade Clássica yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Eurooppa-oikeuden instituutista; opettaja Lissabonin Universidade Clássica yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1983) ja uusien ammattien oppilaitoksessa (1996). Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2000–30. syyskuuta 2016, vastuualueena tarkastukset seuraavilla aloilla: EU:n pankkitoiminta Euroopan keskuspankki mukaan lukien ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), Eurooppa-koulut, hajautetut erillisvirastot sekä Euratomin hankintakeskus (2000); vastasi tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta (DAS) seuraavilla aloilla: tilien luotettavuus ja tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus EU:n talousarvion eri tulo- ja menoaloilla, komission sisäisen valvonnan järjestelmän uudistus, ja EU:n kirjanpitojärjestelmän uudistaminen; yhtenäistä tarkastusmallia koskevan tilintarkastustuomioistuimen lausunnon sekä EU:n sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen esittelevä jäsen (2002); puheenjohtaja tilintarkastusten, tarkastusmenetelmien ja laadunvalvonnan koordinoinnista vastaavassa tarkastusryhmässä (CEAD-ryhmä); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen (2005); vastasi tarkastustoiminnan ja kertomusten laadinnan kehittämisestä vastaavasta osastosta (ADAR), erityisesti tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksia koskevasta laadunvalvonnasta ja tarkastusmenetelmien täytäntöönpanosta (2006); tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2007 hyväksymän toiminnantarkastuksen käsikirjan esittelijä; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (2008–2016); EUROSAIn tarkastaja (2008); Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestön EUROSAIn hallintoneuvoston jäsen (2011); vastasi tilintarkastustuomioistuimen työn valvonnasta sekä suhteista Euroopan unionin toimielimiin, ylimpiin tarkastuselimiin ja kansainvälisiin tarkastusjärjestöihin sekä oikeudellisista kysymyksistä ja sisäisestä tarkastuksesta; edisti ja hallinnoi ensimmäisellä toimikaudellaan tilintarkastustuomioistuimen rakenteen ja päätöksentekoprosessin uudistusta ottamalla käyttöön jaostoihin perustuvan järjestelmän, jonka tarkoituksena oli tilintarkastustuomioistuimen hallinnon optimointi parantamalla tehokkuutta ja vaikuttavuutta; johti toisella toimikaudellaan tilintarkastustuomioistuinta ajanjaksona, jolloin tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot varainhoitoa koskevasta lainsäädännöstä saivat aiempaakin suuremman painoarvon rahoituskriisin ja EU:n varojen hallinnoinnin välittömän parantamistarpeen seurauksena; siirtyi Portugalin ylimmän tarkastuselimen pääjohtajaksi 3. lokakuuta 2016.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Syntyi Angolassa 12. toukokuuta 1955. Oikeustieteen tutkinto, Lissabonin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Portugali (1978). João Figueiredo omisti pitkän uransa julkishallinnolle erikoistuen julkishallinnon deontologiaan ja etiikkaan, julkishallinnon tehokkuuteen ja laillisuuteen sekä varainhoidon valvontaan ja tarkastukseen. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen (2016–2021); Portugalin ylimmän tarkastuselimen (Tribunal de Contas) jäsen (2008–2016); julkishallinnosta vastaava valtiosihteeri, valtiovarainministeriö (2005–2008); tarkastaja ja koordinoija Portugalin ylimmässä tarkastuselimessä (2003–2005); muita korkean tason tehtäviä eri ministeriöissä. Kuoli 29. kesäkuuta 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Syntynyt Horodnicenissa vuonna 1951; Romanian kansalainen; taloustieteen kandidaatin tutkinto Iasin Alexandru Ioan Cuza -yliopiston taloustieteen tiedekunnasta; kirjanpitoalan tohtorin tutkinto Bukarestissa sijaitsevan taloustieteen akatemian kirjanpidon ja hallinnon tietojärjestelmien tiedekunnasta; ekonomi Prahovan alueellisessa matkatoimistossa (OJT) Sinaiassa (1974). Ekonomi, toimistopäällikkö, osastopäällikkö sekä talous- ja raha-asioista vastaava varapääjohtaja Bukarestin nuorisomatkailun toimistossa (BTT) (1979); Group Management S.A. -yrityksen talous- ja raha-asioista vastaava varajohtaja (1994); Romanian valtiovarainministerin neuvonantaja (1997); Romanian ylimmän tarkastuselimen jäsen Bukarestissa: koordinoi eri tarkastusyksiköiden toimintaa; kyseiset yksiköt vastasivat valtion talousarvion toteuttamista, valtion velanhoitoa sekä paikallisviranomaisten talousarvioiden täytäntöönpanoa koskevista tarkastuksista; vastasi lisäksi Romanialle liittymistä varten myönnettyjen varojen tarkastuksesta (ISPA, SAPARD) (1999); edustajanhuoneen parlamentaarisen ryhmän erityisasiantuntija; ryhmä valmisteli lainsäädäntöehdotuksia Romanian kansalliseen tarkastuselimeen liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi maaliskuusta 2005 alkaen; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2007 - 30. kesäkuuta 2013: II tarkastusryhmässä (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia); II tarkastusjaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen sekä varajäsen CEAD-jaostossa (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen).
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Syntynyt Bukarestissa vuonna 1958; insinöörin tutkinto Bukarestin yliopistosta (1984); maanpuolustuskorkeakoulun loppututkinto (1999); maisterintutkinto kansainvälisten suhteiden ja Euroopan yhdentymisen alalla kansallisen politiikan ja hallinnon korkeakoulusta (2005); jatko-opintoina suoritettu erikoistumisjakso kansainvälisten suhteiden ja euroatlanttisen tutkimuksen alalla (2007); kandidaatin tutkinto laskentatoimen alalla Universitatea Danubius din Galați yliopiston taloustieteellisestä tiedekunnasta (2011). Insinööri lasi- ja hienokeramiikka-alan yrityksessä (vuoteen 1992); työmaapäällikkö Carpati Construction Holding yrityksessä (vuoteen 1994); johtaja Romanian ylimmässä tarkastuselimessä (vuoteen 2000); kaupunginjohtajan neuvonantaja ensimmäisen piirikunnan kaupungintalolla (vuoteen 2002); pääsihteeri Romanian ylimmässä tarkastuselimessä (vuoteen 2013). George Pufanista tuli 1. heinäkuuta 2013 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, ja hänet nimitettiin IV jaostoon (tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä Euroopan unionin toimielimet ja elimet).
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Syntynyt Temnicassa vuonna 1946; Slovenian kansalainen; sosiaalitieteiden tutkinto Ljubljanan yliopistosta Sloveniassa; sosiaalitieteiden tohtorin tutkinto Zagrebin yliopistosta Kroatiassa; Ljubljanan yliopiston sosiaalitieteiden instituutin johtaja; kyseessä on monitieteinen elin, johon kuuluu useita sekä sosiaalitieteiden alan perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta tekeviä tutkimusyksiköitä (1991). Slovenian tasavallan kansallisten tarkastuselimen (Računsko sodišče) ensimmäinen pääjohtaja (1994); kuului uuden tarkastuslain laatijoihin (2001); EUROSAIn hallintoneuvoston jäsen (1999); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004-6. toukokuuta 2010: tarkastusryhmän 2 jäsen (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia); CEAD--ryhmän (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) jäsen; tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean varajäsen.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Syntynyt Velenjessä 19. toukokuuta 1959 vuonna 1959; Slovenian kansalainen; taloustieteiden tutkinto (1983); maisterin tutkinto Ljubljanan yliopiston taloustieteellisestä tiedekunnasta (1990); analyytikko, vanhempi analyytikko ja johtajan avustaja Slovenian keskuspankissa (Banka Slovenije) (1983). Ekonomisti Maailmanpankissa Washington D.C.:ssä Yhdysvalloissa (1991); ekonomisti Sloveniassa (virkavapaalla Maailmanpankista) (1997); talousarviosta ja julkisesta taloudesta vastaava valtiosihteeri valtiovarainministeriössä; vastasi julkisen talouden uudistusten käynnistämisestä Sloveniassa maan valmistellessa liittymistä Euroopan unioniin vuonna (1998); toimitusjohtaja ja talousjohtaja Nova Ljubljanska Banka dd-pankissa Ljubljanassa (2000); Eurooppa-asioista vastaava salkuton ministeri (2004); Slovenian tasavallan kansalliskokouksen jäsen ja parlamentin julkisen talouden valvontavaliokunnan puheenjohtaja (2004); Slovenian hallituksen pääsihteeri (2008); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2010-6. toukokuuta 2016: IV jaoston (tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä Euroopan unionin toimielimet ja elimet) jäsen; IV jaostoa edustava CEAD-jaoston jäsen (2012); IV jaostoa puheenjohtaja (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Syntynyt Ljubljanassa 24. helmikuuta 1972. Tutkinto Ljubljanan yliopiston taloustieteen tiedekunnasta vuonna 1995. Ulkoinen tarkastaja, konsultti, auktorisoitu ulkoinen tarkastaja (LM Veritas d.o.o.) Ljubljanassa vuosina 1995–2004; valtion ylin tarkastaja Slovenian tasavallan ylimmässä tarkastuselimessä vuosina 2004–2013, jolloin vastasi yksityistämiseen, yleishyödyllisiin laitoksiin, julkishallinnon virastoihin ja julkisiin varoihin liittyvistä tarkastuksista sekä ympäristötarkastuksista; Slovenian tasavallan ylimmän tarkastuselimen apulaispääjohtaja vuosina 2013–2016. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2016–6. toukokuuta 2022: I jaoston (luonnonvarojen kestävä käyttö) jäsen ja puheenjohtaja vuosina 2020–2022; hallintoasioiden komitean jäsen vuosina 2020–2022; sisäisen tarkastuksen komitean jäsen vuosina 2017–2020 ja puheenjohtaja vuosina 2018–2020; tarkastusten laatua valvovan komitean jäsen vuosina 2016–2018.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Syntynyt Vranovissa vuonna 1945; Slovakian kansalainen; maisterin tutkinto Bratislavan Comenius-yliopiston filosofisesta tiedekunnasta; vastasi Slovakian opetusministeriössä Slovakian yliopistojen ja Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa sijaitsevien yliopistojen välisistä suhteista; sihteerinä ystävyyskomiteassa, joka edisti Slovakian yliopistoissa yhteistyötä kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kanssa (1969). Slovakiassa fasismia vastaan taistelevien unionin keskuskomitean toimihenkilö (1974); vastasi opetusministeriön suhteista hallitustenvälisiin (erityis)järjestöihin (WHO, ILO ja UNESCO); Tšekkoslovakian valtuuskuntien jäsen kahden- ja monenvälisissä neuvotteluissa UNESCOn sekä useiden ulkoasiain- ja opetusministeriöiden kanssa (1978); ulkomaisten opiskelijoiden kielivalmennuksesta ja opintoihin orientoimisesta vastaavan laitoksen pääjohtaja – vastasi laitoksen hallinnosta, talousarviosta, opetusmenetelmistä, ulkomaisten opiskelijoiden rekrytoinnista ja sisäisestä tarkastuksesta; Bratislavassa toimivan Academia Istropolitanan syventävistä opinnoista ja suhteista ulkomaihin vastaavan osaston päällikkö (1991); opetusministeriön kansainvälisten suhteiden keskuksen pääjohtaja (1999); Slovakian ylimmän tarkastuselimen Euroopan alueen yhteistyötä ja kansainvälisiä suhteita hoitavan osaston johtaja – vastasi kansainvälisistä suhteista tarkastuksen alalla sekä yhteistyöstä kansainvälisten organisaatioiden kanssa (INTOSAI, EUROSAI; NASACT, AISCUF sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin). Edusti Slovakian ylintä tarkastuselintä Slovakian ministeriöneuvoston Euroopan yhdentymistä käsittelevässä työryhmässä ja toimi yhteisön säännöstön koordinaattorina EU:n liittymisprosessin yhteydessä (1997–1999 ja 2001–2004); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2004 – 6. toukokuuta 2010, kuului tarkastusryhmään I (luonnonvarojen suojelu ja hallinta).
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Syntynyt vuonna 1954 Slepčanyssa Slovakiassa. Ladislav Balkolla on oikeustieteen tohtorin tutkinto ja hän on finanssi- ja kauppaoikeuden dosentti. Hän työskenteli Tšekkoslovakian radion (Československý rozhlas) toimittajana vuosina 1980–1990 ennen kuin hänestä tuli Slovakian tasavallan tulliosaston johtava lakimies (1990–1991). Tämän jälkeen Balko työskenteli useissa johtotehtävissä, muun muassa Slovakian suurimman liikepankin Všeobecná úverová bankan varapääjohtajana (1991–1999), Slovakian vientitakuulaitoksen varapääjohtajana ja johtokunnan jäsenenä (2001–2004), Slovakian valtion ulkomaisten investointien ja ulkomaankaupan viraston (SARIO) pääjohtajana (2004–2006) sekä Slovakian valtion omistaman takaus- ja kehityspankin (SZRB) johtokunnan varapuheenjohtajana (2006–2010). Ladislav Balko on työskennellyt yliopiston luennoitsijana, ja hänestä tuli myöhemmin Bratislavan Comenius-yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan finanssioikeuden laitoksen johtaja. Hänestä tuli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 7. toukokuuta 2010. Balko vastasi 30. tammikuuta 2014 asti DAS-tarkastuksista ja tuloksellisuustarkastuksista (tutkimus ja muut sisäiset politiikat) IV jaoston jäsenenä. Huhtikuusta 2012 lähtien hän edusti IV jaostoa varajäsenenä CEAD-jaostossa. Lisäksi hänet nimitettiin 1. helmikuuta 2013 IV jaostoa edustavaksi varajäseneksi hallintoasioiden komiteaan. Ladislav Balko toimi myös sisäisen tarkastuksen komiteassa 12. helmikuuta 2012 alkaen ja oli komitean puheenjohtaja 24. huhtikuuta 2013–28. helmikuuta 2014. Helmikuussa 2014 hän siirtyi II jaostoon rakennepolitiikasta, liikenteestä ja energiasta vastaavaksi jäseneksi, ja hänestä tuli vuosikertomuksen kuudennen luvun (Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus) esittelijä. Balko vastasi myös jaoston alaan kuuluvista DAS-tarkastuksista ja useista tuloksellisuustarkastuksista. Hän edusti II jaostoa CEAD-jaostossa ja tarkastusten laatua valvovassa komiteassa. Ladislav Balko toimi strategiaa ja tulevan kehityksen ennakointia käsittelevässä neuvoa-antavassa paneelissa vuosina 2019–2022 ja tammikuusta 2022 alkaen V jaoston (Unionin rahoitus ja hallinto) jäsenenä.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Syntynyt Kiuruvedellä 22. helmikuuta 1942; kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta (1967); tilintarkastaja (1976); projektipäällikkö, Otto Wuorio Oy, Ranska (1967), vientipäällikkö, Asko Oyj, Belgia (1970). Suomen Belgian suurlähetystön kaupallinen sihteeri (1971); osakas, Coopers & Lybrand Oy SVH, Helsinki (1973–1995); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 1995 – 28. helmikuuta 2006; vastasi jaostosta, jonka vastuualueeseen kuuluivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, lainananto ja otto sekä pankkitoiminta (1995); vastasi Euroopan yhteisöjen toimielinten hallintomenojen, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston, yhteisöjen ulkopuolisten edustustojen ja toimistojen, Eurooppa-koulujen, subventioiden ja erillisvirastojen (lukuun ottamatta Thessalonikin keskusta ja Dublinin säätiötä) ja Euratomin hankintakeskuksen tarkastuksista; Euroopan kehityspankin johtokunnan jäsen; riippumaton tilintarkastaja (2006). Kuoli 23. elokuuta 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Syntynyt Loimaalla 2. elokuuta 1949; kauppatieteiden maisteri, Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT); 30 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin taloushallinnosta ja tarkastustoiminnasta; toimi laskentatoimen ja oikeusopin lehtorina Loimaan kauppaoppilaitoksessa (1974) ja Turun kauppakorkeakoulussa (1989). Osakkaana KHT-tilintarkastusyhteisössä vuosina 1995–2005 ja hoiti samalla osa-aikaisesti tilintarkastajan tehtäviä; kansanedustaja (1991) – osallistui eduskuntatoimintaan laaja-alaisesti: valtionvarainvaliokunnan (budjetti- ja valvontavaliokunta) puheenjohtaja sekä verojaoston, liikennejaoston ja puhemiesneuvoston jäsen (2003); toimi yhtenä Suomen pankin tilintarkastajista, sittemmin tarkastajien puheenjohtajana; valtiontilintarkastajien varajäsen (1992); Suomen pankkia valvovan eduskunnan pankkivaltuuston jäsen (1993); Suomen pankkia valvovan suppeamman pankkivaltuuston toinen varajäsen (1993), sitten ensimmäinen varajäsen (1993–1999); eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja ja valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja; Pohjoismaiden Investointipankin valvontakomitean jäsen (2003); Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston (SITRA) hallintoneuvoston jäsen (1993) ja sittemmin puheenjohtaja (2003); Loimaan kunnanvaltuuston jäsen (1982), sittemmin puheenjohtaja (2000); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2006 – 28. helmikuuta 2012: vastasi tarkastusryhmästä 1 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta), jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2006); I jaoston (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) jäsen ja hallintoasioiden komitean varajäsen (2010). Osakas ja johtokunnan puheenjohtaja, BDO Oy (2012); johtava neuvonantaja, BDO Oy, Suomi.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Syntynyt Luumäellä 10. toukokuuta 1959; oikeustieteen maisteri (1989); varatuomari (1991); suorittanut asianajajatutkinnon 1995. Euroopan parlamentin jäsen (2004–2012): Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän varapuheenjohtaja (2004–2006). Budjettivaliokunnan jäsen (2004–2009); talousarvion valvontavaliokunnan varakoordinaattori ja jäsen (2009–2012); liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsen ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan varajäsen. Eduskunnassa: Suuren valiokunnan puheenjohtaja (2003–2004); Suomen pankin tilintarkastajien jäsen (1996–2000); perustuslakivaliokunnan jäsen (1995), sittemmin puheenjohtaja (1996–2000); liikennevaliokunnan jäsen (1995–1996). Hallituksessa: Sisäministeri (Lipposen toisessa hallituksessa) 2000–2003; Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja (2001–2004). Presidentin valitsijamies (1988); Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1993–1995. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2012 – 28. helmikuuta 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Syntynyt Tukholmassa 1. kesäkuuta 1939; tutkinto Tukholman yliopistosta (taloustiede, valtiotiede ja historia); kansliasihteeri ja sittemmin ministeriösihteeri maatalousministeriössä (1962); pääministerin poliittinen neuvonantaja (1968). Kunnanneuvoksen sihteeri (talousyksikkö) Tukholman kaupungintalolla (1973); Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston apulaissihteeri (1977); Skandinavian maiden välisestä yhteistyöstä vastaava valtiosihteeri valtiovarainministeriössä; suurkaupunkeihin liittyviä kysymyksiä käsittelevän valiokunnan (storstadsutredningen) puheenjohtaja (1988); pääministerin neuvonantaja ja pääministerin kanslian koordinaattori (1990); pääministerin henkilökohtainen edustaja Pohjoismaiden välisen yhteistyön uudelleenarvioinnissa valmisteltaessa Ruotsin liittymistä Euroopan talousalueeseen ja EU:hun (1990); talous-, rahoitus- ja budjettikysymyksistä vastaavan Ruotsin parlamentin (Riksdag) sosiaalidemokraattisen ryhmän neuvottelija ja neuvonantaja (1992); pääjohtaja Ruotsin ulkoministeriössä (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 1995 – 31. joulukuuta 2001, vastuualana yhteistyö kehitysmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (Euroopan unionin yleinen talousarvio); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti (1999–2001); kuoli 19. syyskuuta 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Syntynyt Göteborgissa vuonna 1938; filosofian tohtori tutkinto (valtio-oppi) Göteborgin yliopistosta (1973); Ruotsin ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja (1964); työskenteli Ruotsin akateemisen alan keskusjärjestössä (Sveriges Akademikers Centralorganisation) (1965). Ruotsin maltillisen kokoomuksen puoluesihteeri (1974); Ruotsin parlamentin (Riksdag) jäsen; finanssivaliokunnan jäsen, ulkoasiainlautakunnan jäsen, EU asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja (1994); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2002 – 28. helmikuuta 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Syntynyt Tukholmassa 13. syyskuuta 1950; taloustieteiden tutkija ja luennoitsija Tukholman kauppakorkeakoulussa tutkimusaloinaan taloudellinen kehitystutkimus, rakennemuutos sekä työmarkkinatalous (1972); Ruotsin taloustieteilijöiden järjestön (Nationalekonomiska föreningen) sihteeri (1981). Ruotsin valtiovarainministeriön avustava ministeriöneuvos sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin talouspolitiikasta vastaavan yksikön päällikkö (1985); Ruotsin valtiovarainministeriön talousasioista vastaava avustava ministeriöneuvos; Svenska Handelsbankenin pääekonomisti (pankin markkinatutkimusosaston johtaja) (1992); Ruotsin keskuspankin (Sveriges Riksbank) rahapolitiikasta vastaava varapääjohtaja (1995); Ruotsin keskuspankin pääjohtaja (2003); jäsenenä useiden valtion virastojen, yhtiöiden ja yliopistojen johtokunnissa; edusti Ruotsia kansainvälisissä elimissä, kuten Kansainvälisessä valuuttarahastossa, Kansainvälisessä järjestelypankissa, EU:n raha-asiain komiteassa (sittemmin talous- ja rahoituskomitea) ja Euroopan keskuspankissa (EKP); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. maaliskuuta 2006 – 9. kesäkuuta 2011: tarkastusryhmän 2 (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia) jäsen; viestinnästä vastaava jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, viestintä, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2006); tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen (2007); III tarkastusjaoston (ulkosuhteet) jäsen ja varajäsen CEAD-jaostossa (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) (2010); III jaostoa edustava CEAD-jaoston jäsen (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Syntynyt Göteborgissa 26. huhtikuuta 1952; valtiotieteiden, historian ja viestinnän kandidaatti, Göteborgin yliopisto; valtiosihteeri, pääministerin kanslia(2007–2010); valtiosihteeri, ulkoasiainministeriö (2007); valtiosihteeri, puolustusministeriö (2006–2007). Pääjohtaja, Ruotsin kaupparekisteriviranomainen (2004–2006); varapääjohtaja, Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto (2001–2004); tiedotusjohtaja, virkaa tekevä toiminnanjohtaja, varatoiminnanjohtaja ja toiminnanjohtaja, Ruotsin teollisuusliitto (1991–2001); tiedotusjohtaja, SIAB (rakennusyhtiö) (1990–1991); lehdistösihteeri, lehdistöpäällikkö ja myöhemmin tiedotuspäällikkö sekä ylipäällikön tiedottaja Ruotsin puolustusvoimien pääesikunnassa (1982–1990); puheenjohtaja, Ruotsin ylioppilaskuntien liitto (SFS) (1980–1982); Ruotsin hallituksen yhteentoimivuuslautakunnan jäsen ja Ruotsin korkeakoulupalveluviraston hallituksen jäsen (2005–2006); puheenjohtaja, Folk och Försvar järjestö; Ruotsin kriisivalmiusviraston yhteyksistä teollisuuteen vastaavan neuvoston jäsen ja ylipäällikölle elinkeinoasioissa neuvoa-antavan neuvoston jäsen (2003–2004); puheenjohtaja, Maltillinen kokoomus, Tukholman osasto (1997–2003); varajäsen, Ruotsin keskuspankin johtokunta (1998–2002); hallituksen jäsen, Birka Energi (1999–2002); puheenjohtaja, Svenska Bostäder (1999–2001); johtaja, Locum AB (1999–2001); Ruotsin sotatiedeakatemian jäsen ja Ruotsin yleisradion (Sveriges radio) hallituksen jäsen (1996–1998). Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 10. kesäkuuta 2011 – 28. helmikuuta 2018; kuoli 29. maaliskuuta 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Syntyi tammikuussa 1915; Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen; opiskeli Plaistow’n lukiossa (Grammar School); toimeenpano- ja valvontatehtäviä tullihallinnossa (1933); verotarkastaja (1939); työskenteli verohallinnossa (Inland Revenue) (1951); Board of Inland Revenue (1965). Puheenjohtaja, Board of Inland Revenue (1973); tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1977 – 17. lokakuuta 1983; kuoli 19. helmikuuta 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Syntynyt 11. marraskuuta 1933 Rugbyssa Warwickshiressä; Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen; klassisen kirjallisuuden, antiikin historian sekä antiikin ja modernin filosofian tutkinto Oxfordin yliopistosta; pätevöityi venäjän kielen tulkiksi; Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriö ja julkishallinnon ministeriö (1957). Lähetettiin diplomaattitehtävissä Brysseliin Euroopan yhteisöissä toimivan Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvän edustajan talous- ja raha-asioiden neuvonantajaksi (1974); vastasi menojen julkisesta ja parlamentaarisesta valvonnasta valtiovarainministeriössä (1978); vastasi ulkopuolelle osoitettavaan tukeen, kauppaan, vientiluottoihin ja kansainväliseen velkaan liittyvistä kysymyksistä valtiovarainministeriön merentakaisten asioiden osastolla (1982); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 18. lokakuuta 1983 – 31. joulukuuta 1992 vastuualueenaan maatalousmenot (1983); jäsen Institute of Public Finance and Accountancy tilintarkastuslaitoksessa 23 päivänä syyskuuta 1988 annetun asetuksen N:o 6 nojalla. Kuoli 8. elokuuta 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Syntynyt Lontoossa vuonna 1938; Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen; historian ja filosofian loppututkinto Oxfordin yliopistosta; Masters in Economics tutkinto Harvardin yliopistosta; työskenteli Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriön palveluksessa verotukseen, rahapolitiikkaan ja julkisten menojen valvontaan liittyvissä tehtävissä (1961–1979). Valtiovarainministerin Principal Private Secretary (1980–1981); energiaministeriön öljyalasta vastaavan osaston alivaltiosihteeri (1981–1984); hallituksen pääsihteeristössä (1985–1985); koulutus- ja tiedeasioista vastaavan ministeriön alivaltiosihteeri ja sittemmin apulaissihteeri vastuualueenaan opetustoimeen liittyvät kysymykset, opettajien koulutus ja palkat; Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 1993 – 31. joulukuuta 2001: vastuualueena sosiaalipolitiikan aloja, teollisuuspolitiikkaa, Berliinin keskusta, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä, ympäristöasioita ja koheesiorahastoa (ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset) koskevat tarkastukset; vastasi tarkastustoiminnasta, jonka perusteella tilintarkastustuomioistuin antaa vuotuisen tarkastuslausuman (DAS); DAS-ryhmän puheenjohtaja (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Syntynyt Cheltenhamissa vuonna 1948; Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen; suoritti taloustieteen maisterin tutkinnon (Economics of Public Policy) University Collegessa Lontoossa ja nykyhistorian kandidaatin tutkinnon Oxfordin yliopistossa; komennuksella Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa talous- ja raha-asioista vastaavana toisena sihteerinä sekä hallituksen kanslian (Cabinet Office) taloussihteeristössä (Economic Secretariat) (1971). Valtiovarainministeriön maatalousosaston päällikkö (1984); taloudellisena neuvonantajana Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (1985); valtiovarainministeriön EU politiikasta vastaavan työryhmän päällikkö sekä Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsen ja jäsen (1990); Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvän edustajan sijainen Euroopan unionissa Brysselissä (1995); pysyvien edustajien komitean (Coreper I) puheenjohtaja Yhdistyneen kuningaskunnan toimiessa neuvoston puheenjohtajavaltiona (1998); hallituksen kanslian Eurooppa-asioita käsittelevän osaston päällikkö (1999–2000); vieraileva tutkija (Visiting Fellow) London School of Economicsin kansainvälisten suhteiden laitoksella ja vieraileva asiantuntija (Practitioner Fellow) Sussexin yliopiston Eurooppa-instituutissa (2000); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 1. tammikuuta 2002 – 31. joulukuuta 2013 vastuualueena seuraavat maatalouspolitiikan aloja koskevat tarkastukset: tarkastuslausuma, tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä vientituet; jäsen CEAD-ryhmässä (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen); kuului tarkastusryhmässä 1 maatalouspolitiikan aloista vastaaviin tilintarkastustuomioistuimen jäseniin (2004); tarkastusryhmän 2 (rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia) jäsen (2006) ja puheenjohtaja (2008); CEAD-jaoston (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen) puheenjohtaja ja vastuussa tarkastusten ja tukitoimien laadusta; hallintoasioiden komitean jäsen (2010); jäsen III jaostossa (ulkosuhteet) (2012); kuoli 3. syyskuuta 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Syntynyt vuonna 1960; MBA-tutkinto, London Business School; hallinnon jatkokoulutusohjelma (AMP), Harvard Business School; kandidaatin ja maisterin tutkinto (historia), University College Oxford. Työskenteli yli 18 vuotta valtiovarainministeriössä ja tänä aikana kaksi kertaa henkilökohtaisena avustajana: valtiovarainministerin henkilökohtaisena avustaja (1984–1986) ja kansliapäällikön henkilökohtaisena avustajana (1991–1993); liikenteestä, verotuksesta ja talousarviosta sekä veropolitiikasta vastaavien ryhmien johtaja valtiovarainministeriössä (1993–1999); Regulatory Impact Unit yksikön johtaja hallituksen kansliassa (1999–2003); rahoitusosaston johtaja valtiovarainministeriössä (2003–2004); ylijohtaja vastuualana strategia ja eläkkeet, työ- ja eläkeministeriössä (2004–2009); Maidstone and Tunbridge Wells sairaalasäätiön toimivaan johtoon kuulumaton johtaja ja varapuheenjohtaja (2008–2013); ylijohtaja vastuualana kansallinen ilmastonmuutos ja kuluttajatuki energia- ja ilmastonmuutosministeriössä (DECC) (2009–2011); ylijohtaja vastuualana maailmanlaajuinen ilmastonmuutos ja energiatehokkuus, DECC (2011–2013); virkaatekevä kansliapäällikkö, DECC (lokakuu 2012-tammikuu 2013); Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen tammikuusta 2014 tammikuuhun 2020: jäsenenä työskenteli EU:n koheesiopolitiikan tarkastuksessa (2014–2016) ja luonnonvarojen kestävän käytön alalla (2016–2020); I jaoston (luonnonvarojen kestävä käyttö) puheenjohtaja (2016–2018).