No
No
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n toimielin, joka toimittaa tarkastuksensa EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin – EU:n toimielin

Tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin. Se sai tämän aseman vuonna kun Maastrichtin sopimus tuli voimaan.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin – EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja

"Unionin tilintarkastuksesta huolehtii tilintarkastustuomioistuin" (SEUT 285 artikla)

Tarkastuksillamme on kaksi päämäärää: kehittää varainhoitoa ja tuottaa EU:n kansalaisille tietoa EU varojen käytöstä.

Perussopimuksen mukaiset velvollisuutemme

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä perustuu sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta.

Perussopimuksessa osoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle seuraavat tehtävät:

Laadimme vuosikertomuksen EU:n tuloista ja menoista.

  • Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n tilinpäätöksen yksityiskohtaisesti. Kun epäilemme tileissä olevan ongelmia, raportoimme siitä ja viemme tapaukset eteenpäin lisätutkintaa varten.

  • Tilintarkastustuomioistuin esittää vuosikertomukseensa sisältyvässä tarkastuslausumassa Euroopan parlamentille ja neuvostolle virallisen näkemyksensä siitä, ovatko EU:n tilit luotettavat ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja sääntöjenmukaiset.

Tutkimme muita aiheita, jotka liittyvät EU:n menoihin.

  • Annamme erityiskertomuksia, joissa esitämme huomautuksia eri aiheista, esimerkiksi EU:n menojen vaikuttavuudesta tietyllä alalla.
  • EU:n muut toimielimet voivat pyytää meiltä virallista lausuntoa kaikissa EU:n talousarvioon liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi autamme Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tekemään omia määrärahojen käyttöä koskevia tarkastuksiaan.

Tarkastustyötämme sääntelevät keskeiset määräykset annetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310–325 artiklassa.

Erityisen tärkeitä ovat seuraavat kolme artiklaa:

Työjärjestys

Tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ohjaavat lukuisat sisäiset säännöt ja menettelyt. Tärkein niistä on työjärjestys, jossa määrätään tilintarkastustuomioistuimen toimintatavasta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen työjärjestykselle tarvitaan neuvoston hyväksyntä.

Eettiset toimintapuitteet

Eettiset ohjeet ja tilintarkastustuomioistuimen jäseniin sovellettavat menettelysäännöt löytyvät etiikkaa käsittelevältä sivulta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä