Yes
No

​NGEU on tilapäinen väline, joka perustettiin vuonna 2020 covid-19-pandemian sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi. Välineestä myönnetään kaiken kaikkiaan 750 miljardia euroa pääasiassa EU:n talouden elpymiseen. Menot toteutetaan avustuksina ja lainoina jäsenvaltioille elpymis- ja palautumistukivälineen ja kuuden muun EU:n meno-ohjelman kautta kaudella 2021–2027.