Yes
No

​Euroopan unioni

Euroopan unionin ylimmät tarkastuselimet, ks.

EU:n ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat

*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Muut ylimmät tarkastuselimet

Ylimpien tarkastuselinten järjestöt