No
No
 

EU:n varojen valvojana Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoo, että sen toiminnan olisi oltava avointa. Avoimella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastustuomioistuimen hallinnosta ja toiminnasta annetaan tietoja ja tarkastustyön tulokset julkaistaan. Tällä tavoin kansalaiset voivat saada selkeämmän käsityksen siitä, kuinka tilintarkastustuomioistuin hoitaa tehtäviään ja kuinka se edistää vankkaa talouden hallintaa ja ohjausta asettamalla EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaavat tahot tilivelvollisuuteen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä