Yes
No

Tá athrú tagtha ar mhór-réimse airgeadais an Aontais le roinnt mhaith blianta anuas. Is é buiséad an Aontais Eorpaigh atá i gcroílár an mhór-réimse airgeadais sin. Tríd an mbuiséad, cuirtear cistiú ar fáil le haghaidh lear mór réimsí beartais – amhail feirmeoireacht, forbairt ceantar tuaithe agus uirbeach, an bonneagar iompair taighde, sláinte, imirce agus cúnamh do thíortha i mbéal forbartha. Is tríd an mbuiséad sin freisin a mhaoinítear reáchtáil institiúidí an Aontais agus comhlachtaí eile an Aontais. Tá cistí agus ionstraimí eile ann atá lasmuigh de bhuiséad an Aontais. ​