Yes
No

Tá cultúr agus oideachas fíorthábhachtach don todhchaí a bheidh ag Eoraip atá athléimneach, iomaíoch agus comhtháthaithe. Cé gur leis na Ballstáit a luíonn an phríomhfhreagracht as an mbeartas oideachais agus as an mbeartas cultúir, tá ról tábhachtach ag an Aontas i gcuidiú leis na Ballstáit sna beartais sin. ​