No
No
 

De réir an bheartais inrochtaineachta gréasáin, féachtar le cúnamh a thabhairt d’úsáideoirí faoi mhíchumas rochtain a bheith acu ar an bhfaisnéis agus ar na feidhmeanna éagsúla a bhíonn ar fáil ar an idirlíon. Chun an deis bhrabhsála is fearr a thairiscint do chách (is cuma más daoine faoi mhíchumas iad nó murab ea), is iomchuí suíomhanna gréasáin a dhearadh agus a fhorbairt ar bhealach cuí. Déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (‘an Chúirt’ as seo síos) de réir na gcaighdeán atá leagtha síos maidir le hinrochtaineacht ghréasáin, agus rinne sí oiriúnú ó bhonn ar a suíomh gréasáin le déanaí.

Faoi láthair, comhlíonann an suíomh go pointe áirithe comhlíontacht leibhéil AA na dTreoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasáin (WCAG) 2.1.

Tá súil á coinneáil go leanúnach ag an gCúirt ar inrochtaineacht fhoriomlán a suímh gréasáin. Mar gheall ar a mhinice a dhéantar ábhar gréasáin a nuashonrú agus in ainneoin a ndéantar de dhícheall lena chinntiú go mbeadh gach leathanach gréasáin chomh hinrochtana agus chomh so-úsáidte is féidir, d’fhéadfadh sé tarlú ó am go chéile go mbeadh fadhbanna rochtana ag daoine nuair a bhíonn siad ag brabhsáil ó leathanach go leathanach. Má tharlaíonn sé sin, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn. Ba mhaith linn a chur in iúl duit go bhfuil físeáin agus doiciméid PDF agus tuairiscí ar na graif de na tuarascálacha ar leathanaigh áirithe nach bhfuil oiriúnaithe go fóill ó thaobh na hinrochtaineachta de

Bunús dlí