Yes
No 

 

BERGER
GREGOR
KOZLOVS
KASZASOVÁ
CHRISTOFOROU
PETROVIČ
OPIOŁA
CAZALA
MALETIĆ
GALL-PELCZ
ANDRIKIENĖ
HYZLER
BLOK
TAKKULA
PENTUS-ROSIMANNUS
JAKOBSEN
TURTELBOOM
ȘTEFAN
LINDSTRÖM
MILIONIS
ELVINGER
LEHNE
BLANCO FERNÁNDEZ
LEÃO
For-rochtain chuig an dream is mó a úsáideann ár gcuid oibre – cad atá i gceist leis?
An bhfuil a dhóthain déanta ag an Aontas le haghaidh comhionannais inscne?
Cuntasacht agus trédhearcacht – Smacht a choinneáil ar an gcumhacht?
Conas a théann an tAontas in oiriúint ar an athrú aeráide
Níl taca bainte amach fós ag Tuarascáil an Aontais maidir leis an Smacht Reachta
Bainistíocht an chomhshaoil
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Athbhreithniú 02/2024: Tuairisciú ar an smacht reachta ón gCoimisiún
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Níl airgeadas an Aontais saor fós ó sháruithe ar an smacht reachta
Tuarascáil speisialta 03/2024: An smacht reachta san Aontas
Deiseanna fostaíochta
Trédhearcacht ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
Faoi scrúdú: Beartas tionsclaíoch an Aontais le haghaidh micrishliseanna
Tréimhsí oiliúna do dhaoine óga: an ar mhaithe le foghlaim nó le hairgead a thuilleamh atá siad?
Tá cosaint níos fearr ag teastáil don €6 bhilliún bhreise de chabhair do na Balcáin Thiar
Tuairim 01/2024 i ndáil leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Saoráid Athchóirithe agus Fáis le haghaidh na mBalcán Thiar a bhunú
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Tá ardú ag teacht ar an líon tréimhsí oiliúna san Aontas Eorpach, ach tá fadhbanna fós ann ó thaobh na cáilíochta de; sin é atá á rá ag na hiniúchóirí i dtuarascáil ar an ábhar seo
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Athbhreithniú 01/2024: Gníomhaíochtaí an Aontais maidir le tréimhsí oiliúna do dhaoine óga
Soláthar poiblí
Cé chomh láidir is atá coimircí an smachta reachta i gcistiú an Aontais Eorpaigh?
An gcoinnítear státchabhair faoi smacht ag tráthanna géarchéime?
Ní mór do chraobh taidhleoireachta an Aontais tacaíocht níos fearr a thabhairt ‘d’ionadaíochtaí’ de chuid an Aontais thar lear
Tuarascáil speisialta 02/2024: Ról comhordúcháin na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí