Yes
No

I gcomhthéacs an Aontais Eorpaigh, is éard atá i gceist le comhtháthú ná éagothromaíochtaí eacnamaíocha agus sóisialta idir réigiúin agus Ballstáit a laghdú trí chruthú post, iomaíochas gnó, forbairt inbhuanaithe agus comhar trasteorann agus idir-réigiúnach a chur chun cinn. ​