No
Yes
 

Is tréimhseachán é ECA Journal a bhíonn ag díriú isteach ar mhórcheisteanna san iniúchóireacht phoiblí ar fud an Aontais. Tugann sé spléachadh ar ról agus obair na Cúirte Iniúchóirí, agus bíonn ailt ar théama ar leith i ngach eagrán le daoine atá ag obair sa Chúirt Iniúchóirí agus daoine ó lasmuigh den Chúirt. D’fhéadfadh tuairisc ar fhorbairt agus cleachtais nua a bheith sna hailt, nó d’fhéadfadh sé gurb é dearcadh lucht déanta beartais, iniúchóirí, scoláirí nó saineolaithe eile ar thopaic ar leith a bheadh iontu.

Tá freagracht iomlán ar na hagallaithe agus na húdair as na hagallaimh agus na hailt; ní léargas iad ar thuairim Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Tá ECA Journal ar fáil anseo thíos agus foilsítear freisin é ar na meáin shóisialta.