Yes
No

Ar bhealach indíreach, tá an tsláinte phoiblí ina cuid de roinnt réimsí beartais an Aontais Eorpaigh. Is leis na Ballstáit, áfach, a luíonn an phríomhfhreagracht as cosaint sláinte agus as córais cúraim sláinte. ​