Yes
No

Is féidir leis na Ballstáit brath ar thacaíocht ón Aontas Eorpach a mhéid a bhaineann leis an méid seo a leanas: comhbheartas maidir le tearmann agus imirce atá bunaithe ar an dlúthpháirtíocht a chur le chéile; bainistiú éifeachtúil a dhéanamh ar shreabha imirce; cóir chothrom a thabhairt do dhaoine as tíortha lasmuigh den Aontas atá ina gcónaí san Aontas Eorpach; agus bearta chun dul i ngleic le himirce neamhdhleathach agus le gáinneáil i ndaoine. ​