Yes
No

Tá beartas trádála agus infheistíochta i bhfeidhm ag an Aontas Eorpach trína ndéanann sé an caidreamh eacnamaíoch le codanna eile den domhan a bhainistiú. Laistigh de mhargadh aonair an Aontais (a bhfuil coincheap na saorthrádála in earraí agus seirbhísí trasna teorainneacha inmheánacha an Aontais i gceist leis), tá sé comhaontaithe ag na Ballstáit a gcuid rialacha le haghaidh cáin a ghearradh ar earraí agus seirbhísí a thabhairt de réir a chéile in aontas custaim. Cuidíonn an tAontas leis na Ballstáit freisin ó thaobh a gcuid beartais eacnamaíocha agus na leibhéil sa cháin chorparáideach agus sa cháin ioncaim a thabhairt de réir a chéile. ​