Yes
No

Tá an chobhsaíocht airgeadais ag brath ar an teacht aniar atá sna margaí agus sna hinstitiúidí airgeadais nuair a tharlaíonn suaitheadh eacnamaíoch agus ar cé chomh maith atá an córas in ann muinín an phobail a choinneáil leis. Dá bhrí sin, tá bearta déanta ag an Aontas Eorpach chun a chinntiú go bhfuil rialáil agus maoirseacht chuí á dhéanamh ar bhainc agus ar mhargaí airgeadais.​