Yes
No

​Cad is fianán ann? 

Is comhaid bheaga sonraí iad fianáin a chuirimid ar do ríomhaire chun d’eispéireas brabhsála a bharrfheabhsú. 

Cuidíonn fianáin leis an suíomh gréasáin cuimhneamh ar do shocruithe – mar shampla, do rogha teanga – ionas nach bhfuil ort iad a chuir isteach arís gach uair a théann tú ar ár suíomh. 

Conas is féidir leat fianáin a rialú? 

Is fút féin atá sé fianáin a rialú nó a scriosadh de réir mar is mian leat. 

Is féidir leat na fianáin go léir atá ar do ríomhaire cheana féin a scriosadh agus is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe a shocrú ionas nach gcuirtear ann iad. Má dhéanann tú amhlaidh, áfach, d’fhéadfadh sé go mbeidh ort roinnt sainroghanna a athrú de láimh gach uair a théann tú ar an suíomh.

Conas a úsáidimid fianáin? 

Fianáin fheidhmiúla 

Úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin chun cuimhneamh ar do shocruithe. Mar shampla, má ghlacann tú le fianáin fheidhmiúla, cuimhníonn an fianán teanga ar do rogha teanga aon uair a théann tú ar ár suíomh amach anseo. Má dhiúltaíonn tú d’fhianáin fheidhmiúla, níl do rogha teanga socraithe ach le linn an tseisiúin brabhsála reatha agus sa chás seo tugtar ‘fianán seisiúin’ air. Is fianán feidhmiúil eile é an fianán foláirimh. Cuimhníonn sé sin an bhfuil teachtaireacht foláirimh aníos dúnta agat. 

Ní úsáidtear ár bhfianáin chun tú a aithint go pearsanta. Níl ann dóibh ach chun an súiomh a chur ag obair ar bhealach níos fear duitse. 

Ní úsáideann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa fianáin fheidhmiúla chun aon chríocha seachas iad sin a bhfuil cur síos orthu thuas. Ná ní úsáidtear na fianáin sin chun aon sonraí pearsanta a bhailiú chun aon chríocha. 

Fianáin anailíse suímh gréasáin 

Is fianáin theicniúla iad seo a chuidíonn linn faireachán a dhéanamh ar fheidhmeanna an tsuímh gréasáin agus leanúint de sheirbhísí an tsuímh gréasáin a fheabhsú. Ní dhéanann na fianáin sin sonraí pearsanta inchurtha a bhailiú, a phróiseáil ná a chraobhscaoileadh.