Yes
No

Is éard atá i gceist le beartas an Aontais Eorpaigh don aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta ná comhordú a dhéanamh ar bheartais eacnamaíocha agus fioscacha, ar chomhbheartas airgeadaíochta agus ar airgeadra coiteann. Is í an sprioc atá ann ná feabhas a chur ar leas agus ar dhea-bhail eacnamaíoch shaoránaigh uile an Aontais. ​