Yes
No

​​Déanaimid oifigigh bhuana a earcú ó na painéil a chuireann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) ar fáil tar éis comórtais oscailte. Fostaímid daoine go sealadach nó ar chonradh freisin chun cúraimí speisialaithe nó gearrthéarmacha a dhéanamh.

Féach liosta na bpost oscailte thíos:

Ní mór duit a bheith i do shaoránach de Bhallstát de chuid an Aontais chun iarratas a chur isteach ar phost sa Chúirt Iniúchóirí. Ag brath ar an ról, d'fhéadfadh ceanglais incháilitheachta bhreise a bheith ann – cliceáil ar theideal gach poist chun na sonraí a fháil.

Is i mBéarla nó i bhFraincis amháin a chaitear iarratais a dhéanamh. Gheobhaidh tú an fhoirm iarratais nuair a chliceálann tú ar an nasc chuig an bpost.

Tá faisnéis úsáideach sna naisc seo a leanas:

Naisc Ghaolmhara