Yes
No

​Déanaimid oifigigh bhuana a earcú ó na painéil a chuireann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) ar fáil tar éis comórtais oscailte. Fostaímid daoine go sealadach nó ar chonradh freisin chun cúraimí speisialaithe agus gearrthéarmacha a dhéanamh.

Gheobhaidh tú liosta de phoist oscailte anseo thíos. Ní mór duit a bheith i do shaoránach de Bhallstát de chuid an Aontais chun iarratas a chur isteach le haghaidh aon phost sa Chúirt Iniúchóirí. Ag brath ar an ról, d'fhéadfadh ceanglais incháilitheachta bhreise a bheith ann – cliceáil ar theideal gach poist chun na sonraí a fháil.

Is i mBéarla nó i bhFraincis a chaitear iarratais a dhéanamh. Is é an t-aon bhealach le hiarratas a dhéanamh ná tríd an bhfoirm a gheobhaidh tú nuair a chliceálann tú ar an nasc chuig an bpost – ní ghlacaimid le hiarratais a sheoltar ar aon bhealach eile.

Tá faisnéis úsáideach sna naisc seo a leanas.

Naisc Ghaolmhara