Yes
No

Trí mhargadh aonair an Aontais Eorpaigh is féidir le daoine, seirbhísí, earraí agus caipiteal gluaiseacht le níos mó saoirse. I measc na réimsí tábhachtacha a rannchuidíonn le saoirse gluaiseachta agus le trádáil shaoráideach, tá siad seo a leanas: iomaíocht; caighdeánú agus aitheantas frithpháirteach le haghaidh earraí; cearta tomhaltóra; rialáil seirbhísí; cearta maoine intleachtúla; agus an próiseas soláthair phoiblí. ​