Yes
No

Is dlúthchuid de chomhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais Eorpaigh atá i slándáil agus cosaint. Tá sé mar aidhm ag an Aontas leibhéal ard slándála a chinntiú trí bhearta a dhéanamh chun coireacht, ciníochas agus sineafóibe a chosc agus a chomhrac, agus trí chomhordú agus comhar idir fórsaí póilíneachta náisiúnta, údaráis bhreithiúnacha agus comhlachtaí eile.​