No
No
 

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú faisnéis maidir le glaonna ar thairiscintí ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), pleanáil conarthaí ar luach íseal agus ar mheánluach, liostaí bliantúla conarthaí agus na coinníollacha ginearálta is infheidhme maidir le gach conradh.

Sna cásanna a luaitear sa Rialachán Airgeadais (RA), ní mór do CIE úsáid a bhaint as nósanna imeachta soláthair phoiblí agus earraí, seirbhísí nó saothair á fáil aici.

Tabhair faoi deara gur féidir an chuid is mó den faisnéis atá foilsithe faoi ghlaonna ar thairiscintí CIE (fógraí réamhfhaisnéise, fógraí conartha, fógraí dámhachtana) a fháil i mbunachar sonraí TED (Tenders Electronic Daily).

Tabharfar an suíomh seo cothrom leis an bhfaisnéis is déanaí go rialta maidir le soláthar poiblí agus maidir le glaonna ar thairiscintí.

Is féidir le táirgeoirí agus saineolaithe seachtracha teacht ar an ráiteas sonrach príobháideachais sa nasc seo: Ráiteas Sonrach Príobháideachais le haghaidh Soláthair/Saineolaithe seachtracha.

Réamhrá

Roghnaítear an nós imeachta tairisceana iomchuí agus modhanna fógraíochta ar bhonn na méideanna a mheastar do na conarthaí, tá siad mar seo a leanas:

Luach na tairisceana
Nós imeachta íosta atá riachtanach Fógraíocht
≤€15 000 Nós imeachta idirbheartaíochta le soláthraí/soláthróir seirbhíse aonair Gan fhógraíocht
>€15 000 go dtí

≤€60 000

Nós imeachta caibidlithe le 3 sholáthróir/sholáthraí seirbhíse aonair ar a laghad Leathanach gréasáin CIE
>€60 000 go dtí <€an tairseach threorach ( €143 000 faoi láthair le haghaidh seirbhísí/soláthairtí agus €5 538 000 le haghaidh oibreacha)

Nós imeachta caibidlithe le 5 sholáthróir/sholáthraí seirbhíse ar a laghad, nó

Glao ar léirithe spéise (GLS), nós imeachta srianta nó oscailte

Leathanach gréasáin CIE

TED

≥€an tairseach threorach (≥€143 000 le haghaidh seirbhísí/soláthairtí agus ≥€5 538 000 le haghaidh oibreacha) Nós imeachta oscailte nó nós imeachta srianta agus fógra conartha arna fhoilsiú san Iris Oifigiúil (TED) TED (rThairiscintí) agus leathanach gréasáin CIE
>€60 000 gan aon uasteorainn – seirbhísí faoi chóras éadrom mar a thugtar orthu
Nós imeachta iomaíoch lena ngabhann idirbheartaíocht
TED (rThairiscintí) agus leathanach gréasáin CIE

Nósanna imeachta caibidlithe agus luach measta idir >€15 000 agus < an tairseach threorach ag roinnt leo

Foilsítear anseo thíos gach nós imeachta caibidlithe a bheartaíonn Cúirt Iniúchóirí na hEorpa sa réimse >€15 000 go dtí < an tairseach threorach (<€143 000 le haghaidh soláthairtí/seirbhísí agus <€5 538 000 le haghaidh oibreacha). Féach: Poiblíocht ex-ante le haghaidh conarthaí íseal-luacha agus meán-luacha:

Níl an tuar seo ceangailteach ar shlí ar bith ar an gCúirt. Os a choinne sin, féadfar nósanna imeachta soláthair eile a chur i gcrích ar bhonn ad hoc ag brath ar riachtanais na Cúirte.

Má tá suim agat in aon cheann de na nósanna imeachta atá beartaithe, téigh i dteagmháil linn, le do thoil, trínár bhfoirm theagmhála, luaigh 'Soláthar' sa bhosca 'ÁBHAR', agus cuir isteach an fhaisnéis seo a leanas: ábhar an nós imeachta tairisceana, ainm, seoladh agus sonraí teagmhála do chuideachta.

Nósanna imeachta tairisceana a bhfuil luach measta níos airde ná an tairseach threorach

Déantar na nósanna imeachta tairisceana uile, a bhfuil luach measta níos airde ná an tairseach threorach (≥€143 000 do sholáthairtí/seirbhísí agus ≥€5 538​ 000 d'oibreacha) a a fhoilsiú san Iris Oifigiúil (TED), arb í an phríomhfhoinse faisnéise í ar nósanna imeachta móra soláthair phoiblí.

Tabhair do d’aire le do thoil nach seolann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa amach cóipeanna crua den cháipéisíocht tairisceana. Tá na doiciméid riachtanacha uile ar fáil go leictreonach ar an láithreán seo agus ar rThairiscintí tríd an nasc a thugtar sa bhfógra conartha (pointe 1.3).

Má bhíonn fadhb íoslódála agat, téigh i dteagmháil linn, le do thoil, trínár bhfoirm theagmhála, luaigh 'Soláthar' sa bhosca 'ÁBHAR', agus cuir isteach uimhir thagartha agus teideal an nós imeachta tairisceana a bhfuil suim agat ann.

Lena chois sin, tabhair do d’aire le do thoil go bhféadfaí míniúcháin a bhaineann leis na doiciméid agus/nó aon leasaithe a fhoilsiú i gcaitheamh na tréimhse ama a cheadaítear chun tairiscintí a thíolacadh. Is ar rThairiscintí amháin a bheidh aon fhaisnéis bhreise ar fáil agus féadfar í sin a rochtain tríd an nasc a thugtar sa bhfógra conartha (pointe 1.3), agus dá bhrí sin comhairlítear go láidir do thairgeoirí féachaint air go tráthrialta toisc go bhféadfaí breis faisnéise a chur leis am ar bith suas go dtí an dáta deireanach le haghaidh tairiscintí a thíolacadh.

Réamhrá

Tá sé beartaithe ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa na nósanna imeachta soláthair seo a leanas a chur i gcrích ar luach íseal agus ar mheánluach. Níl an sceideal seo ina cheangal ar an gCúirt. D’fhéadfaí nósanna imeachta saothair eile a chur i gcrích ad hoc mar eisceacht air sin, ag brath ar riachtanais na Cúirte.

Ábhar Meastachán Cineál (Soláthar (F), Seirbhísí (S), Foirgnimh (B), Oibreacha (W)) Pleanáil tháscach (tús a chur leis an nós imeachta)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Má tá suim agat in aon cheann de na nósanna imeachta thuas, téigh i dteagmháil linn, le do thoil, trínár bhfoirm theagmhála, luaigh 'Soláthar' sa bhosca 'ÁBHAR', agus cuir isteach an fhaisnéis seo a leanas: ábhar an nós imeachta tairisceana, ainm, seoladh agus sonraí teagmhála do chuideachta.

Liostaí bliantúla de na conarthaí íseal-luacha agus meán-luacha arna mbronnadh ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (>15 000 go dtí < an tairseach threorach)

Faisnéis bhliantúil faoi chonarthaí sonracha bunaithe ar chreatchonradh

Liostaí bliantúla de chonarthaí arna ndámhachtain ag CIE i gcomhréir le pointí 11.1 (h) agus (j) go (m) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais

Doiciméid ghaolmhara

Liostaí bliantúla na modhnaithe ar chonarthaí

Foilsiú na faisnéise ar luach agus ar fhaighteoirí chistí an Aontais

Doiciméid ghaolmhara