Yes
No

Tá taighde agus nuálaíocht i gcroílár straitéis an Aontais Eorpaigh le haghaidh iomaíochais, fáis agus post. Is é atá mar bheartas ag an Aontas ná timpeallacht atá oiriúnach do thaighde agus nuálaíocht (T&N) a chruthú agus na leibhéil infheistíochta a mhéadú.​