Yes
No

Cé muid féin?

 • Is eagraíocht nua-aimseartha agus fhuinniúil sinn, atá ar ár ndícheall le barr feabhais, gairmiúlacht, trédhearcacht agus ionracas a chothú agus a chur chun cinn.
 • Breathnaímid orainn féin mar institiúid ilghnéitheach, sholúbtha agus chothromasach a thugann an deis do gach aon duine lántairbhe a bhaint as na buanna atá acu.
 • Tá sé mar aidhm againn áit oibre a bheith againn a spreagann an éirim aigne agus atá foghlaimbhunaithe tríd an duine aonair agus na foirne i gcoitinne a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí na Cúirte agus trí chlár oiliúna atá uaillmhianach.
 • Bímid ag brath ar dhaoine atá spreagtha agus dea-oilte, agus a bhfuil eolas institiúideach acu, chun fónamh don Aontas Eorpach agus dá shaoránaigh.

An bhfuil spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin gCúirt Iniúchóirí agus na deiseanna fostaíochta éagsúla atá againn? Ar mhaith leat níos mó a fháil amach faoinár dtimpeallacht oibre agus na roghanna forbartha gairmiúla, ár dtiomantas don phláinéad nó an saol i Lucsamburg? Caith súil ar na boscaí anseo thíos:

Teistiméireachtaí:

 • Tá gné an-idirnáisiúnta ag roinnt le Lucsamburg agus le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus sílim gur áit mhaith é le tús a chur le gairm Eorpach.

  Damijan Fišer
 • Tá sé iontach a bheith ag obair ag an gCúirt Iniúchóirí: is deas a bheith ag obair le comhghleacaithe de gach aois, le cúlraí éagsúla agus as gach cearn den Eoraip.

  Nikolaos Zompolas
 • Má tá an mianach ceart ionat, ansin cuir iarratas isteach agus tabhair cúnamh dúinn an tAontas a reáchtáil níos fearr.

  Karolina Beneš
 • Sílim go bhfuil deiseanna iontacha oiliúna á gcur ar fáil ag an gCúirt. Tá comhghleacaithe mórthimpeall ort freisin atá sásta a n-eolas a roinnt leat.

  Kevin Deceuninck
 • Is éard a mhúsclaíonn mo chuid spéise ná go bhfoghlaimím rud éigin nua gach lá.

  Svetoslava Tashkova
 • Dúradh liom ag an gCúirt gur féidir leat réimsí atá fíoréagsúil a fhiosrú. Is fíor sin, agus taitníonn sé sin go mór liom.

  Nicholas Edwards